ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Участвай в играта на Уча.се и спечели абонамент

Участвай в играта на Уча.се и спечели абонамент

Не е ли време да обърнем внимание на един значим въпрос, а и да раздадем няколко доста големи награди? По случай Деня на Земята организирахме за теб една игра, в която ще тестваме знанията ти за рециклирането и ще ти дадем шанс да спечелиш 2 абонамента за 6 месеца и 1 абонамент за 12 месеца, осигурени от Министерството на околната среда и водите. Ето как можеш да се включиш:

 • Изгледай видеото и си припомни как правилно разпределяме отпадъците в цветните контейнери за разделно събиране

рециклиране

 • Влез в поста за играта на нашите страници във Facebook, Instagram или TikTok и напиши в коментар под поста в кой контейнер ще изхвърлиш всеки от отпадъците.

 • (Много е важно освен това да изпълниш условията в описанието на поста, под който пишеш. В зависимост от социалната мрежа, в която е публикуван, всеки пост си има допълнителни условия – например да тагнеш приятел в коментарите или да ни последваш).

 • Готово, вече участваш в играта на Уча.се!

Всички участници, които са написали правилния отговор на въпроса в коментар под поне един от трите поста и са изпълнили всички условия в него, ще бъдат включени в томболата за 2 абонамента за 6 месеца и 1 абонамент за 12 месеца!

Можеш да участваш в играта до три пъти – по веднъж под всеки от постовете в трите ни страници. Всяко участие ти носи по-голям шанс да спечелиш – ако се включиш и под трите поста, името ти ще влезе в томболата за абонамент 3 пъти. Отговори, дадени в коментарите под статията, няма да се зачитат!

Тримата победители ще изтеглим на 26.04.2021 г. и ще се свържем с тях на лично съобщение, за да си получат наградите.

Успех и внимавай с контейнерите!

А ето и общите условия на играта:

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА

 • Целта на тези общи условия е да се установят правилата за провеждане, участие и прекратяване на игра в социалните мрежи, както и редът за определяне на печелившите участници в нея и връчването на обявените награди. Обявените правила са задължителни и обвързват участниците в играта.
 • Организатори на играта са „Уча.се“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Витоша, ул. „Синанишко езеро“, 9А, ЕИК: 202294245, и Министерство на околната среда и водите, със седалище гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22.
 • Играта ще се проведе в страниците на „Уча.се“ във FacebookInstagram и TikTok.
 1. ПЕРИОД И МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

 • Тези правила влизат в сила от 12.04.2021 г.
 • Организаторът запазва правото си да допълва и/или променя правилата, включително има право да прави промени в периода на провеждане на играта, вида и размера на наградите, времето и начина на теглене на спечелилите. Всички промени влизат в сила веднага след публикуването им на следния електронен адрес: https://ucha.se/motiviramse/uchastvai-v-igrata-na-ucha-se-i-specheli-abonament/
  • В случай че даден участник желае да прекрати участието си в играта и/или не желае да получава информация във връзка с играта, то следва да уведоми писмено организатора за това на email help@ucha.se, като задължително посочи канала, в който е участвал, както и името на профила, с който се е включил в играта.
  • Играта ще се проведе в периода 12.04.2021 – 25.04.2021 г.
  • За да се включат в играта във Facebook, участниците трябва да напишат като коментар под публикацията на играта във Facebook страницата на „Уча.се“ правилен отговор на въпроса: „В кой контейнер ще изхвърлиш всеки от отпадъците?“ и да споделят същата публикация публично в профила си.
  • За да се включат в играта в Instagram, участниците трябва да напишат като коментар под публикацията на играта в профила на „Уча.се“ в Instagram правилен отговор на въпроса: „В кой контейнер ще изхвърлиш всеки от отпадъците?“, да тагнат друг потребител в същия коментар и да последват профила на „Уча.се“ в Instagram.
  • За да се включат в играта в TikTok, участниците трябва да напишат като коментар под публикацията на играта в профила на „Уча.се“ в TikTok правилен отговор на въпроса: „В кой контейнер ще изхвърлиш всеки от отпадъците?“, да тагнат друг потребител в същия коментар и да последват профила на „Уча.се“ в TikTok.

 

 • Всеки участник, дал ПРАВИЛЕН отговор в посочения период на играта и изпълнил всички условия към публикацията в канала, в който участва, ще бъде регистриран за участие в играта и името на профила му в съответния канал ще бъде добавено в томболата за награди. Организаторът няма да изпраща потвърждение за регистрация на участниците.
 • Участници, които не са изпълнили едно или повече от горните условия или са публикували коментар с несъответстващо на тях съдържание, няма да бъдат регистрирани в играта и томболата за награда. Организаторът няма да изпраща изявление за неизвършена регистрация поради нарушение на настоящите общи условия от участника.
 • Всеки участник може да има максимум 3 записвания за играта – по едно във всеки от каналите, в които е изпълнил всички условия.

 

ІV. ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

 • На 26.04.2021 г. екипът на „Уча.се“ ще изтегли 3 (трима) победители, двама от които ще спечелят 6-месечен (шестмесечен) абонамент за платформата „Уча.се“, а един ще спечели 12-месечен (дванадесетмесечен) абонамент за същата платформа. Печелившите ще бъдат избрани на лотариен принцип чрез онлайн инструмент за теглене на случайно име от въведен списък с участници. Имената на печелившите ще бъдат обявени в публикации в страниците на „Уча.се“ във Facebook, Instagram и TikTok.
 • Организаторът ще се свърже с печелившите, за да им изпрати наградите – дигитални ваучери с код за активация на спечеления абонамент за 6 или 12 месеца.
 • В случай че печелившият не потърси наградата си в срок до 5 (пет) дни, считано от обявяването на спечелването ѝ, той губи правото си да я получи.
 • Наградата не може да бъде заменяна за пари в брой или друга награда. Организаторът не носи отговорност, в случай че профилът на спечелилия потребител в канала, в който е участвал, е несъществуващ или деактивиран към датата на обявяване на наградите.
 1. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

 • Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на  потребители във Facebook, Instagram или TikTok, дублиране на профили от недоброжелатели, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, техническа невъзможност за регистриране в играта поради обстоятелства извън контрола на организатора, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази игра, недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях, повреда на системата на сайта или някоя от използваните платформи (Facebook, Instagram, TikTok), за загубата на данни за регистрирани участници поради технически и други непредвидими причини, други форсмажорни обстоятелства. Организирането, представянето, провеждането и регламентът на играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc.
 • Организаторът не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието на участниците в играта.
 • Facebook Inc. не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от кампанията – томболата.

VII. ПРИЕМАНЕ И ОБВЪРЗВАНЕ С НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА НА НАГРАДНАТА ИГРА

 • Чрез включването си в играта участникът се съгласява с настоящите общи условия.
 • В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които организаторът не може да влияе, организаторът има право да прекрати играта. В тези случаи организаторът не носи отговорност пред участниците за нанесени щети. Решенията на организатора по всички въпроси, свързани с наградната игра или прилагането на правилата на наградната игра, са окончателни и се отнасят до всички участници.
 • Настоящите общи условия се подчиняват на българското законодателство, а възникналите във връзка с тях спорове ще се решават от българските съдилища.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ