ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете система за домашно кино, 6 телевизора Sony Bravia и още над 18 000 награди от CARLSBERG

Спечелете система за домашно кино, 6 телевизора Sony Bravia и още над 18 000 награди от CARLSBERG

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА
ВЗЕМИ CARLSBERG И ПРЕНЕСИ СТАДИОНА ВКЪЩИ“

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1. Играта „Вземи Carlsberg и пренеси стадиона вкъщи“ наричана по-нататък Играта, се организира и провежда от „Карлсберг България” АД, ЕИК: 127015636, адрес: гр. София, Бизнес Парк София № 1, сгр.10, ет.4, наричано по-нататък Организатор.

Организаторът е и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на Играта.

ЧАСТ 2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени Официални правила. При участието си в Играта участниците приемат с Официалните правила и изрично се съгласяват да спазват посочените в тях условия и срокове.

2.2. Официалните правила се публикуват на сайтa https://footballmoments.bg/ и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта.
2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта https:// footballmoments.bg/ и обвързват участника.

2.4. Приетите от участниците Официални правила имат действие до изпълнение на всички права и задължения на Организатора и участниците в Играта, както и до изтичане на посочените в Официалните правила срокове.

2.5. Във всеки един момент всеки участник може да прекрати участието си в Играта като напише имейл на адрес igra@footballmoments.bg, с което прекратява договора между него/нея и Организатора и възможността да спечели.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. “Вземи Carlsberg и пренеси стадиона вкъщи“ се организира и провежда на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. Играта е отворена за участие на всички физически лица над 18-годишна възраст, с изключение на служителите на „Карлсберг България” АД, организатора, рекламните агенции, свързани с Играта; както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).

4.2. С участието си, участниците декларират, че имат навършени 18 години.

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

5.1. Играта стартира от 01.06.2021 г. и е с продължителност до 11.07.2021 г. (вкл.)

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ

Участващите опаковки в Играта са Carlsberg Кен, Carlsberg бутилка 500 мл., Carlsberg Мултипак Кен 3 + 1 и Carlsberg 500 мл. наливна бира в обозначените със съответния рекламен материал обекти.

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА.

За да участва в Играта всеки участник трябва:

Стъпка 1: Да закупи минимум 2 бр. продукти Carlsberg или 1 бр. Carlsberg кен мултипак 3+1.

Стъпка 2: Да получи скреч карта от служител в обекта.

Стъпка 3: Да провери веднага дали печели моментна награда за получаване в обекта или му се пада уникален код.

Стъпка 4: При откриване на уникален код, участникът следва да:

4.1. Да посети интернет адрес http://footballmoments.bg/

4.2. Да въведе уникалния код от скреч картата точно така, както е изписан;

4.3. Да въведе без интервали мобилния си номер по един от двата начина; Пример:            0XXXXXXXXX или 359XXXXXXXX.

4.4. Да потвърди, че е запознат и се съгласява с правилата на промоцията;

4.5. Да потвърди, че ще запази скреч картата с промоционалния код;

4.6. След преминаване на по-горните стъпки да натисне бутон “РЕГИСТРИРАЙ”.

При регистрация на промоционален код, участникът бива уведомяван веднага чрез съобщение (pop-up) на екрана на монитора/мобилното си устройство, че регистрацията му е успешна.

!Важно: При регистрирани минимум 10 уникални кода, участникът ще бъде включен в седмична томбола за наградата телевизор Sony Bravia KD-65X81J, 65″. При регистрирани минимум 30 уникални кода, участникът ще бъде включен в томбола за голямата награда система за домашно кино (състояща се от проектор и HD екран) след края на промоционалния период.

Един участник може регистрира максимум 20 кода на ден.

Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на промоцията.

ЧАСТ 8. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта, както и върху всички промоционални материали, са с илюстративен характер. Участието в играта е обвързано с покупка. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Играта, са следните:

8.1. Традиционна търговия (магазини)

Наградите, които могат да бъдат спечелени в обектите от канал Традиционна търговия (магазини) при участие в Играта, са следните:

 • 18 012 бр. безплатна бира Carlsberg кен – моментна награда
 • 6 бр. телевизор Sony Bravia KD-65X81J, 65″, 4k Ultra HD – седмична награда
 • 1 бр. система за домашно кино, състояща се от екран и HD проектор – голяма награда

8.2. Модерна търговия (търговски вериги „Фантастико“, „ХИТ“, „Т-Маркет“ и „Bulmag“)

Наградите, които могат да бъдат спечелени в обектите от канал Модерна търговия (търговски вериги „Фантастико“, „ХИТ“, „Т-Маркет“, „Bulmag”) при участие в Играта, са следните:

 • 113 бр. футболни топки – моментна награда
 • 2490 бр. футболна чаша Carlsberg – моментна награда
 • 6 бр. телевизор Sony Bravia KD-65X81J, 65″, 4k Ultra HD – седмична награда
 • 1 бр. система за домашно кино, състояща се от екран и HD проектор – голяма награда

8.3. Студен пазар (заведения)

Наградите, които могат да бъдат спечелени в обектите от канал Студен пазар (заведения) при участие в Играта, са следните:

 • 9000 бр. безплатна бира бутилка Carlsberg 500 мл – моментна награда
 • 8960 бр. безплатна наливна бира Carlsberg 500мл – моментна награда
 • 4444 бр. футболна чаша Carlsberg – моментна награда
 • 6 бр. телевизор Sony Bravia KD-65X81J, 65″, 4k Ultra HD – седмична награда
 • 1 бр. система за домашно кино, състояща се от екран и HD проектор – голяма награда

8.4. Седмичните награди телевизор ще бъдат изтегляна на томболен принцип сред всички участници, които са регистрирали минимум 10 промоционални кода от скреч карта на https://footballmoments.bg

8.5. Голямата награда система за домашно кино ще бъде изтеглена на томболен принцип сред всички участници, които са регистрирали минимум 30 промоционални кода от скреч карта на https://footballmoments.bg. Системата за домашно кино се състои от проектор и HD екран, който ще бъде съобразен с размерите на помещението на печелившия участник. Спечелилият система за домашно кино участник следва да осигури достъп до дома си на технически лица, изпратени от подизпълнители на Организатора, които ще вземат размери на помещението, в което ще бъде инсталирана системата, и впоследствие (в рамките на разумен срок след взимането на размерите) ще инсталират системата за домашно кино в помещението в дома на печелившия участник.

8.6. Седмичните награди и голямата награда са общи за трите канала (т. 8.1., т. 8.2. и т. 8.3.) и кодовете от скреч картите от трите канала са равносилни. Моментните награди се получават в обектите, в които е осъществена съответната покупка.

8.7. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

8.8.Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ