ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 25 електрически скутера от Somersby

Спечелете 25 електрически скутера от Somersby

OФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ
„КУПИ SOMERSBY ЗА МИНИМУМ 5 ЛВ. И МОЖЕШ ДА СПЕЧЕЛИШ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СКУТЕР“

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1.1 Промоцията „КУПИ SOMERSBY ЗА МИНИМУМ 5 ЛВ. МОЖЕШ ДА СПЕЧЕЛИШ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СКУТЕР“ с участието на вкусове Somesrby 330мл – Ябълка, Круша, и Манго&Лайм, наричана по-нататък накратко “Промоцията”, се организира и провежда от „Карлсберг България“ АД, София, Бизнес парк София, жк Младост 4 , сграда 10, етаж 4, наричано по-нататък „Организатор”.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват на сайтa www.somersbypromo.bg за целия период на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон 080011500 (на цената на един градски разговор за абонатите на БТК от цялата страна) .

2.3. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

2.4. Базата данни и онлайн сайтът на Промоцията ще са поддържани и управлявани от рекламна агенция „Прооф“ ООД (наричана по-нататък „Агенцията“).

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА ПРОМОЦИЯ

3.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България, в търговските обекти на ЛИДЛ България

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В промоцията имат право да участват всички лица с местоживеене в Република България на възраст над 18 години и дееспособни с изключение на служителите на Карлсберг България АД, рекламните агенции, свързани с Промоцията, собствениците и служителите на търговски обекти Лидл, в които се провежда Промоцията, както и роднини по права линия от първа степен (деца и родители) и съпрузи на изброените по-горе лица.

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията стартира на 04.06.2021 г. и продължава до 30.06.2021 г.

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ

6.1. „Участващи опаковки“ са бутилки Somersby 330мл – Ябълка, Круша, Боровинка и Манго&Лайм

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Участниците мога да спечелят 1 от 25 SOMERSBY електрически скутера.

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ

8.1. Закупилите Somersby 330ml за минимум 5 лв. в комбинация по избор, могат да спечелят награда: един от 25 SOMERSBYскутераРегистрирай касовата бележка на www.somersbypromo.bg. Запази касовия бон за удостоверяване на покупката.

Уникалният код от касовия бон, който може да бъде регистриран на сайта www.somersbypromo.bg, участва в томбола за наградите, описани в т. 7.1.

Тегленето на наградите ще се извърши в присъствието на нотариус в централен офис на КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ АД. Всички спечелили награда скутер ще бъдат уведомени по имейл, в рамките на две седмици след края на промоцията, а наградите ще бъдат доставени от подизпълнител на Организатора и предадени срещу предоставяне на съответната печеливша касова бележка.

8.1.1. Регистрация: за да участва в Промоцията, Участникът е необходимо:

  • Да въведе своя актуален имейл адрес в сайта www.somersbypromo.bg , на който може да бъде открит, при спечелване на награда.
  • Да въведе уникален код от касовия бон, удостоверяващ направената покупка.
  • При регистрация на касовата бележка Участникът трябва да се съгласи с Условията за участие в промоцията (отметка в съответното поле, че е прочел Официалните правила на Промоцията, както и че е информиран и се съгласява с изложеното в Уведомлението за защита на личните данни).

8.1.2. За да бъде допуснат за участие в Промоцията за спечелване на награда Somersby скутер, Участникът трябва да е в необходимата възрастова група над 18 години и да е дееспособен. За да вземе участие в тегленето, Участникът трябва да регистрира минимум 1 касова бележка, като всяка касова бележка следва да потвърждава покупката на поне 5 броя Somersby 330мл, в комбинация по избор, описани в Част 6.

8.1.3. При спечелване на награда от Промоцията, участникът ще бъде уведомен по имейл и помолен да предостави следните лични данни – две имена, адрес и телефон за връзка.

8.1.4 Наградата се предоставя след предварителна уговорка по телефона, в рамките на две седмици след края на промоцията. Наградите ще бъдат доставени от подизпълнител на Организатора и предадени срещу предоставяне на съответната печеливша касова бележка- на хартиен носител или в електронен вариант чрез приложението Лидъл плюс. Организаторът и Администраторът на Промоцията не носят отговорност, ако печеливш участник не получи наградата си вследствие на грешни, непълни или неточно посочени данни или поради непредставяне на касовата бележка.

8.1.5. В Промоцията няма ограничение на брой регистрирани касови бележки, но един участник може да играе за спечелване само на една награда, т.е. 1 участник може да спечели максимум 1 Somersby скутер за целия период на Промоцията.

8.1.6. Информация за промоцията може да се получи и на тел.: 080011500 (на цената на един градски разговор за абонатите на БТК от цялата страна) .

8.1.7. Организаторът на промоцията или негов подизпълнител ще се свърже с печелившия, за да организира предоставянето на наградата – Somersby скутер в рамките на 2 седмици след получаването на контактната информация. В момента на получаването на наградата печелившият участник е задължен да предостави на куриерската фирма касовият бон, удостоверяващ направената покупка. В противен случай, награда не се предоставя, а Организаторът няма задължение да води последваща кореспонденция. В случай че в рамките на 2 седмици от получаване на информация за контакт, доставката на наградата не може да се осъществи, по вина, която не може да се вмени на Организатора или на негови подизпълнители, то награда не се предоставя. За избягване на съмнение, Организаторът ще направи 3 /три/ опита да осъществи доставката на наградата чрез телефонно позвъняване, текстово съобщение, или е-mail съобщение до печелившия участник. При направени 3 неуспешни опита за доставка се приема, че участникът няма интерес от получаването наградата и такава не се предоставя, а Организаторът няма задължение да води последваща кореспонденция и не носи отговорност. Спечелилите скутер участници се считат за уведомени с настоящите Официални правила, че следва да предоставят на Организатора или негов подизпълнител личните си данни, необходими за получаване на наградата и изготвянето на приемо-предавателен протокол.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ