ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете спортна гривна Samsung Galaxy Fit2 или безжични слушалки Philips TAT2205 BT TWS

Спечелете спортна гривна Samsung Galaxy Fit2 или безжични слушалки Philips TAT2205 BT TWS

Играта продължава до 15 септември 2021 г.

Знаеш ли кое е супер? Да си застрахован. А знаеш ли кое е още по-супер? Да спечелиш и награда заради това, че си застрахован.

Активирай безплатно застраховка при пътуване в чужбина Смарт Турист през МyTelenor Bulgaria до 15 септември и можеш да спечелиш спортна гривна Samsung Galaxy Fit2 или безжични слушалки Philips TAT2205 BT TWS.

Активирай безплатно застраховка при пътуване в чужбина Смарт турист в периода на кампанията от 15.07.2021 до 15.09.2021, през приложението MyTelenor или в обозначените със стикер магазини на Теленор, и участваш за награда.

Теглим x5 печеливши всяка седмица.

В Кампанията могат да вземат участие физически лица между 18 и 64 г. включително, които са нови и съществуващи клиенти на Теленор по абонаментни планове за мобилни услуги (страни по договор за предоставяне на мобилни услуги от Теленор), и които отговарят на условията, предвидени в настоящите правила.

В Кампанията не могат да вземат участие абонати на Теленор, които са юридически лица и са потребители на електронни съобщителни услуги съгласно сключен договор с Оператора, клиенти на Теленор по предплатени планове, както и служители на Организатора.

В периода на Кампанията Участник, който е инсталирал и обновил мобилното приложение MyTelenor Bulgaria до версия 2.6.0 или по-нова, както и има регистрация в него, трябва да влезе в Приложението и да провери за банер с послание на Кампанията в раздел „Актуално“. След като избере и кликне на банера на Кампанията, Участникът бива насочен към екран с информация за участие, на който с натискане на активен бутон „Активирай тук“ ще бъде отведен на екран на услугата, на който може да я активира, т.е. да сключи застраховка. Друга възможност за участие в Кампанията е активиране на услугата в обозначен магазин на Теленор.

За да участва в Кампанията, всяко лице, което отговаря на условията по т. V и настоящата т. VI, следва да е активирало услугата „Смарт Турист“ в периода на Кампанията по т. IV. За целите на Кампанията всяка активна застрахователна полица ще бъде идентифицирана с уникалния номер на полицата, а Участниците в Кампанията като физически лица се идентифицират по смисъла на това, че са титуляр по договор за мобилни услуги.

За да бъдат включени в тегления за награди, които ще се провеждат на описаните в т. VIII дати, всички Участници следва да имат активна услугата „Смарт Турист“ като застраховащи лица, страна по застрахователна полица за услугата. Съществено и определящо условие за участие в Кампанията е всеки участник да има активна услуга „Смарт Турист“, която е активирана в периода на Кампанията по т. IV и е останала активна поне до изтичане на периода на Кампанията по т. IV. Участник, който активира и деактивира услугата с цел множество участия в Кампанията, няма да бъде включен в тегленето на награди на томболен принцип.

Потребител на Теленор, който отговаря на правилата и условията на Кампанията, в това число изпълнява механизма на Кампанията, се съгласява да участва в предвидените томболи за изтегляне на наградите, като предоставя доброволно своето съгласие за настоящите правила и условия, в т.ч. се информира за Политиката за лични данни при провеждане на кампании.
Всяка една активация на услугата „Смарт Турист“, която отговаря на правилата и условията на Кампанията, еднократно се регистрира за участие за изтегляне на предвидените награди. Потребител на Теленор, Участник в тази Кампания, може да спечели само веднъж и само една от предвидените награди в Кампанията. Когато Участник спечели една награда на дадена дата за теглене на награди, той няма възможност да продължи участието си в следващите томболи за награди и автоматично бива изключен от списъка с Участници, който ще бъде зададен за следващо теглене. Списъкът с Участници, който бива зададен за следващо теглене се определя от всички застрахователни полици за услугата „Смарт Турист“, активирани в периода на Кампанията.

Предвидените награди, които ще бъдат раздадени на томболен принцип според правилата и условията на Кампанията, са 2 модела устройства, както следва:
– 20 броя смарт гривна SAMSUNG Galaxy Fit2; и
– 25 броя безжични слушалки PHILIPS TAT2205 BT TWS.

Печеливши Участници (и резерви) в Кампанията ще бъдат теглени на посочените дати, както следва:
– На 22.07.2021 г. ще бъдат изтеглени 5 броя безжични слушалки PHILIPS TAT2205 BT TWS;
– На 29.07.2021 г. ще бъдат изтеглени 5 броя смарт гривна SAMSUNG Galaxy Fit2;
– На 05.08.2021 г. ще бъдат изтеглени 5 броя безжични слушалки PHILIPS TAT2205 BT TWS;
– На 12.08.2021 г. ще бъдат изтеглени 5 броя смарт гривна SAMSUNG Galaxy Fit2;
– На 19.08.2021 г. ще бъдат изтеглени 5 броя безжични слушалки PHILIPS TAT2205 BT TWS;
– На 26.08.2021 г. ще бъдат изтеглени 5 броя смарт гривна SAMSUNG Galaxy Fit2;
– На 02.09.2021 г. ще бъдат изтеглени 5 броя безжични слушалки PHILIPS TAT2205 BT TWS;
– На 09.09.2021 г. ще бъдат изтеглени 5 броя смарт гривна SAMSUNG Galaxy Fit2;
– На 16.09.2021 г. ще бъдат изтеглени 5 броя безжични слушалки PHILIPS TAT2205 BT TWS.

Тегленето на печеливши веднъж седмично се провежда според условията, описани в т. VI, VII и VIII от настоящите Правила и условия, на адреса на управление на Организатора в гр. София, район „Младост“, ж.к. „Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 6, в присъствието на представители на Организатора. Петима от Участниците в томболите, предвидени на посочените дати в периода на Кампанията, ще бъдат изтеглени като печеливши и десетима от Участниците ще бъдат изтеглени като резерви.

Организаторът уведомява Участник, спечелил награда от томболата, не по-късно от 5 (пет) календарни дни след датата на изтегляне лично по телефона чрез свой представител, за да се уточнят детайлите по доставката на спечелената награда от томболата в удобно време за спечелилия Участник. Печелившият участник следва да предостави следната информация на служителя от Центъра за обслужване на клиенти на Теленор:
• Потвърждение, че отговаря на всички условия за участие, посочени в настоящите Правила;
• Информация за имената си по документ за самоличност, както и за адрес на територията на България, където да получи спечелената награда. Доставката на наградата се извършва за сметка на Организатора.

В случай че спечелил награда от томболата Участник не отговори на обаждането от Центъра за обслужване на клиенти в рамките на три обаждания и съответно не потвърди информацията по предходния параграф, същият губи правото си на награда. В тези случаи Организаторът пристъпва към уведомяване на съответните резерви по реда на тяхното изтегляне и съответно се следва описаната в предходните параграфи на настоящия раздел процедура, за всяка една от резервите.

Наградата от томболата се получава с приемо-предавателен протокол. При получаване на наградата си участникът следва да попълни приемо-предавателен протокол за предоставената награда в 2 (два) екземпляра – един за Участника и един за Организатора. При получаване на наградата печелившият трябва да представи на куриера документ за самоличност, единствено с цел удостоверяване на неговата самоличност. Документът за удостоверяване на самоличността не се копира и/или сканира от страна на куриера на доставката. Освен лично, наградата може да бъде получена и от трето лице с целесъобразно за получаване на наградата нотариално заверено пълномощно.

Печеливш Участник, който не е бил намерен при посещение от куриер на адреса, който е посочил за получаване на наградата си, или представител на „Теленор България“ ЕАД не е успял да се свърже с него съгласно посоченото в тези правила, губи правото си да получи наградата. Участник губи правата си върху наградата от томболата, ако се установи, че не отговаря на някое от изискванията, посочени в настоящите Правила и условия за провеждане на Кампанията.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ