ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете уикенд за двама в Рим

Спечелете уикенд за двама в Рим

I. Общи Условия на Играта

1. Настоящите правила за участие уреждат реда и условията за провеждане и участие в Играта на “ТЕД БЕД” ЕАД – Томбола СПИ и ЛЕТИ („Играта“).

2. Организатор на Играта е “ТЕД БЕД” ЕАД

3. Играта стартира на 06.04.2018 г. в 00:00 и продължава до 24:00 ч. на 05.05.2018г. включително.

4. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

ІІ. Право на участие в Играта

5. В Играта имат право да участват дееспособни физически лица (Участници), които са навършили 18 години, с постоянен адрес в Република България, с изключение на служителите на “ТЕД БЕД” ЕАД както и членове на техните семейства, в това число деца, родители, братя, сестри, съпрузи. Юридически лица нямат право да участват в Играта.

6. Участие в Играта е възможно при спазване на нейните Правила и Условия.

7. С участието си в Играта Участникът изрично се съгласява, че приема настоящите Правила и Условия, достъпни на Facebook страницата https://www.facebook.com/tedbedbulgaria/notes/, както и на официалният website www.ted.bg , и се съгласява да ги спазва.

ІІІ. Условия за участие в Играта

8. Играта стартира на 06.04.2018 г. в 00:00 и продължава до 24:00 ч. на 05.05.2018г. включително. Всяко лице, което отговаря на изискванията на т. 5 по-горе може да участва в томбола и да спечели.

8.1. За регистрация е необходимо Участникът да попълни исканите данни на специалната страница предназначена за Играта. Регистрационната бланка се намира на website www.ted.bg

8.2. За да бъде легитимен победителят, той/тя трябва да е попълни всички реквизити и да може да предостави касов бон от покупката на TED продукт, извршена за периода от 06.04.2018 до 05.05.2018

8.3. Регистрация за томболата може да бъде направена до 24:00 ч. на 05.05.2018г. включително.

IV. Награди

9. Награди в Играта е общо 1 брой – Уикенд за двама в Рим

10.1. Наградите ще бъдат изтеглени чрез провеждането на томбола на случаен принцип Имената на победителите ще бъдат изтеглени до 31.05.2018 г

10.2. В томболата за награда имат право да участват всички Участници, които са изпълнили условията за участие, предвидени в тези Правила.

10.3. Участниците, които са спечелили награда по реда на т.10.1. ще бъдат обявени на Facebook страницата на ТЕД БЕД ЕАД и ще бъдат потърсени по телефона.

10.4. Всеки Участник, спечелил награда, трябва да потвърди, че я желае в срок до 5 (пет) работни дни, считано деня, следващ деня на теглене на наградите.

10.5. Ако Организаторът не получи от спечелилия Участник съобщение с потвърждение по телефон или мейл, че ще приеме наградата, в рамките на посочения срок, Участникът губи правото да получи наградата си и на негово място ще бъде изтеглен нов Участник.

10.6. Със съобщението по т. 10.4. печелившите Участници трябва да посочат пощенски адрес на който да бъде доставена наградата, ако тя е материална

10.7. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

10.8. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаната награда по причини извън неговата воля, Организаторът си запазва правото да награди печелившите с друг вид награда на същата стойност.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *