ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете телевизори, кърпи, топки и още награди от ядки Детелина

Спечелете телевизори, кърпи, топки и още награди от ядки Детелина

Организатор на Играта е “Ядки Детелина” ЕООД, с ЕИК 107543170 и търговски адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. “Марин Попов” № 64.

Играта се организира и провежда в периода между 01.04.2018 г. – 15.07.2018 г. само на територията на Република България. „Ядки Детелина“ ЕООД си запазва правото да промени датата на старта, ако поради непредвидени обстоятелства не може да активира играта на 01.04.2018 г.

Участието в играта е обвързано с покупка на продукт „Печени слънчогледови семки Екстра 100 гр.“

1. Стъпка 1: Закупете пакет „Печени слънчогледови семки Екстра 100 гр.“ с или без промоционална комуникация на опаковката. Запазете касовият бон.

2. Стъпка 2: Регистрирайте кода на касовият бон, с който сте закупили продукта на detelina.com/igra.

За участие в играта за награди 5 броя 40-инчови телевизора и 1 брой 55-инчов телевизор е необходимо да бъдат регистрирани минимум 12 /дванадесет/ кода от различни касови бонове, с които е закупен пакет „Печени слънчогледови семки Екстра 100 гр.“

Един код може да бъде регистриран САМО ВЕДНЪЖ. С една регистрация може да бъде въведен само един код.

За верига магазини Метро, код за регистрация се счита номера на фактурата издадена от съответния обект.

2.1. За да може да участва в промоцията през интернет (detelina.com/igra) всеки участник ще трябва да въведе валиден, реален и действащ мобилен телефонен номер, три имена и валиден имейл адрес.

3. За периода на играта, Организаторът ще раздаде общо 606 награди:

 • 200 броя брандирани готварски престилки.
 • 100 броя брандирани футболни топки.
 • 300 броя брандирани плажни кърпи.
 • 5 броя 40-инчови телевизора.
 • 1 брой 55-инчов телевизор.

Снимки на наградите ще намерите в сайта на играта – detelina.com/igra, във фейсбук страницата на „Ядки Детелина“ ЕООД – facebook.com/detelinanuts, както и на всички рекламни материали, като всички фотоси са с илюстративна цел.

Всички награди са закупени от името и за сметка на Организатора „Ядки Детелина“ ЕООД.

Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за тяхната парична равностойност, освен ако това не е предвидено в действащото законодателство.

Всеки Участник има право да участва в Играта неограничен брой пъти, като регистрира различни кодове от различни касови бонове, с които е закупен пакет „Печени слънчогледови семки Екстра 100 гр.“.  За участие в играта за награди 5 броя 40-инчови телевизора и 1 брой 55-инчов телевизор е необходимо да бъдат регистрирани минимум 12 /дванадесет/ кодове от различни касови бонове, с които е закупен пакет „Печени слънчогледови семки Екстра 100 гр.“

Не е възможно повторно регистриране на касова бележка или поръчков номер.

С регистрирането на информацията от касова бележка или поръчковия номер Участниците дават съгласието си личните им данни да бъдат събирани, обработвани и съхранени от Организатора за целите на играта, а в случай че бъдат обявени за печеливши, дружеството да публикува техните данни по избран от дружеството начин.

Един Участник (с един и същ телефонен номер, с едно и също име и фамилия и посочен един и същи адрес за доставка) може да спечели само една награда от вид в рамките на Играта.

Регистрираната информация от касовата бележка или поръчковия номер участва в тегленето за разпределение на наградите, което ще бъде извършено на датите описани в точка 4.2. от тези условия.

Във връзка с данъчното облагане на получените предметни награди на стойност над 30,00лв (тридесет лева) – Организаторът предоставя на всеки от Печелившите участници служебна бележка за стойността на спечелената и получена награда, като за целите на издаване на служебната бележка печелившите Участници предоставят на Организатора допълнително свои лични данни (три имена, ЕГН и постоянен адрес). Служебната бележка се използва при подаване на годишна данъчна декларация съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ. Организаторът не носи отговорност при неспазване на задълженията на спечелилия участник по ЗДДФЛ.

4. Теглене на наградите:

4.1. Наградите ще бъдат изтегляни на случаен принцип измежду участници регистрирали кодове в играта. Тегленията за всяка пропорционална част от наградите ще се извършват всяка сряда в периода 13.06.2018 г. – 18.07.2018 г. в присъствието на нотариус. Печелившите ще бъдат обявявани на detelina.com/igra в рамките на 48 часа след всяко теглене.

4.2. Тегленето на горепосочените награди ще се извърши на следните дати:

 • 13.06.2018 г. – 1 брой 40-инчов телевизор, 15 броя брандирани футболни топки, 30 броя брандирани готварски престилки, 50 броя брандирани плажни кърпи.
 • 20.06.2018 г. – 1 брой 40-инчов телевизор, 15 броя брандирани футболни топки, 30 броя брандирани готварски престилки, 50 броя брандирани плажни кърпи.
 • 27.06.2018 г. – 1 брой 40-инчов телевизор, 15 броя брандирани футболни топки, 30 броя брандирани готварски престилки, 50 броя брандирани плажни кърпи.
 • 04.07.2018 г. – 1 брой 40-инчов телевизор, 15 броя брандирани футболни топки, 30 броя брандирани готварски престилки, 50 броя брандирани плажни кърпи.
 • 11.07. 2018 г. – 1 брой 40-инчов телевизор, 15 броя брандирани футболни топки, 30 броя брандирани готварски престилки, 50 броя брандирани плажни кърпи.
 • 18.07. 2018 г. –  1 брой 55-инчов телевизор, 25 броя брандирани футболни топки, 50 броя брандирани готварски престилки, 50 броя брандирани плажни кърпи.

При тегленията ще бъдат изтеглени общо  606 победители. За всяка една награда се теглят по трима резервни участници, в случай на дисквалифицирани участници.

4.3. Уникални идентификатори на всеки участник са мобилният му телефонен номер, имейл и трите имена.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКЕНТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *