ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 20 градински грила и 50 барбекю сета

Спечелете 20 градински грила и 50 барбекю сета

Официални правила

НА ПРОМОЦИЯТА

Coca-Cola промоция в Лидл магазини

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

 1. Промоцията “Купи продукти Coca-Cola в опаковки от 1.5и 2L в ЛИДЛ за минимум 6 лв. в една касова бележка и можеш да участваш за Барбекю награди“ наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД, София, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 8,наричанo по-нататък Организатор. Промоцията протича с помощта на рекламна агенция “БиСпоук” ЕООД, ЕИК: 204713095, с офис в гр. София, бул. Черни връх 84, наричано по-нататък “Партньор“.
ЧАСТ 2. ОБЩИ УСЛОВИЯ
2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.
2.2. Официалните правила се публикуват на сайтa https://coca-cola.promo/ и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатна линия), всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.
2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на сайта  https://coca-cola.promo/
2.4. С участието си в Промоцията, участниците се обвързват с тези Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.
2.5. Всички участници, опитали да нарушат правилата на Промоцията, прилагайки техники и/или технологии, които променят механизма на Промоцията, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.
ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
3.1. Промоцията “Купи продукти Coca-Cola в опаковки от 1.5и 2L в ЛИДЛ за минимум 6 лв. в една касова бележка и можеш да участваш за Барбекю награди“ се организира и провежда на територията на Република България, а участващи търговски обекти са всички търговски обекти на Лидл България ЕООД & Ко КД („Участващи обекти“).
ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, навършили 18 год., живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ай Ти Сързвисиз“ ЕООД, рекламните агенции, свързани с Промоцията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).
ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
5.1. Промоцията стартира от 00:00 ч. на 02.06.2022 г. и продължава до 23:59 ч. на 29.06.2022г. За избягване на всяко съмнение, след 23:59 ч. на 29.06.2022г. регистриране и участие в Промоцията няма да бъде възможно, Организаторът няма да има задължение за включване в промоционалната игра, отчитане на номерата от касови бележки и предоставяне на възможност за печалба на  награди.
ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ
6.1. Участващи са всички изброени по-долу продукти Coca-Cola и Fanta, разпространявани в магазинната мрежа на Лидл България ЕООД & Ко КД („Участващи продукти“), а именно:
 • 1,5Л Coca-Cola Original
 • 1,5Л Coca-Cola Без Захар
 • 1,5Л Fanta Портокал
 • 1,5Л Fanta Тропокал
 • 1,5Л Fanta Меднес
 • 1,5Л Fanta Бяла праскова
 • 2Л Coca-Cola Original
 • 2Л Coca-Cola Без Захар
 • 2Л Fanta Портокал
 • 2х2Л Мултипак Coca-Cola Original
ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
7.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:
/Вид и брой награди/:
 1. Газово Барбекю с 3 горелки – 20 броя
 2. Комплект за Барбекю от 5 части ( 2 ножа, 1 вилица, 1 масат, 1 щипка и дъска) – 50 броя
7.2. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
7.3. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.
7.4. Тук посочената награда Газово Барбекю е с пазарна стойност над 100 лева без ДДС и спечелилите участници следва да се информират за данъчните задължения, описани в чл. 9.5. от настоящите правила.
7.5 Наградите не включват поддръжка и ремонт или разходите за тях.

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
8.1. Всеки потребител, който отговаря на условията в част 4, по-горе в тези правила, може да участва в Промоцията “Купи продукти Coca-Cola в опаковки от 1.5и 2L в ЛИДЛ за минимум 6 лв. в една касова бележка и можеш да участваш за Барбекю награди“  за спечелване на някоя за изброените в част 7, точка 7.1. награди, при условие че изпълни всички посочени по-долу условия, а именно:
8.1.1. Закупи Участващи продукти (посочени в част 6 по-горе) от Участващ обект (магазин Лидл) в България, в периода на Промоцията, посочен в част 5 по-горе, с касова бележка, издадена съобразно българското законодателство от Участващ обект, като в една касова бележка, закупените Участващи продукти следва да са на стойност минимум 6 лв.;
8.1.2. Регистрира касова бележка по т. 8.1.1. с покупката си на адрес https://coca-cola.promo.com/ в периода на Промоцията, посочен в част 5 по-горе, със следните данни:
 • Имена, телефонен номер и електронен (имейл) адрес, на които Партньорът и/или Организаторът да се свърже с участника; Тези данни ще бъдат използвани за цели, както следва: за участие в Промоцията и за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето му на спечелена от него награда в Промоцията, включително обявяване на сайта на имената на спечелилите и предоставяне на информацията на Партньора и куриер. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД и ОРЗД – за повече информация, моля вижте Част 14 от настоящите правила.
 • Снимка на уникална, нерегистрирана до момента в Промоцията касова бележка, от която да са видни датата и номера ѝ (датата на покупката на Участващи продукти следва да е в периода на Промоцията) и че отговаря на условията по т.8.1.1.;
 • Номер на касовата бележка, чиято снимка е регистрирана съгласно посоченото по-горе;
Една и съща касова бележка (касова бележка с един и същ номер), която отговаря на условията по тези правила, може да бъде използвана само веднъж за регистрация за целите на настоящата Промоция, независимо от броя и вида Участващи продукти, които фигурират в нея и колко пъти е достигната минималната стойност за регистрация и участие;
Всеки потребител може да участва с неограничен брой регистрации на касови бележки, в случай че всяка отделна негова регистрация е уникална и отговаря на тези Официалните правила на Промоцията.
Всяка регистрация на касова бележка с покупка на Участващи продукти, на стойност минимум 5лв., съгласно описаното по-горе, и отговаряща на условията по тези Официални правила, дава на участника право на участие в Промоцията и съответно в разпределение на случаен принцип за някоя от посочените в Част 7, чл. 7.1. от правилата, награди, НО в рамките на Промоцията, една уникална регистрация с една касова бележка може да се спечели само една награда, а един участник може да спечели само по 1 брой от вид награда, описани в т.7.1., не повече, независимо колко регистрации на касови бележки е направил.
8.4. С цел равномерно разпределение на наградите по точка 7.1. през целия период на промоцията, същите ще бъдат разпределени по седмици, като всяка седмица ще могат да бъдат спечелени с теглене на томбола на случаен принцип, както следва:
 • 1 теглене (09.06.2022 г.) – х5 Барбекю; х12 барбекю сета – в тегленето участват регистрации направени от началото на промоцията до 23:59 часа на 08.06.2022г.
 • 2 теглене (16.06.2022 г.) – х5 Барбекю; х12 барбекю сета – в тегленето участват регистрации направени от началото на промоцията до 23:59 часа на 15.06.2022г.
 • 3 теглене (23.06.2022 г.) – х5 Барбекю; х12 барбекю сета – в тегленето участват регистрации направени от началото на промоцията до 23:59 часа на 22.06.2022г.
 • 4 теглене (30.06.2022 г.) – х5 Барбекю; х14 барбекю сета – в тегленето участват регистрации направени от началото на промоцията до 23:59 часа на 29.06.2022г.
8.1.4. За уникална и валидна регистрация, по смисъла на тази Промоция, се счита всяка регистрация с коректно въведени данни по т.8.1.2. и с уникална, нерегистрирана до момента касова бележка, удостоверяваща покупката на Участващ продукт/и, отговарящи на условията по тези правила. С една касова бележка може да се участва в Промоцията само веднъж, независимо от броя или колко пъти е достигната минималната стойност за участие със закупените Участващи продукти, присъстващи в нея.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *