ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете над 1200 плажни награди от Sun Like

Спечелете над 1200 плажни награди от Sun Like

Промоционална игра „Sun Like“ на АГИВА ООД  в Lilly Drogerie 

Част 1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

Промоционалната игра „SUN LIKE “, наричана по-долу за краткост „Играта“, се организира и осъществява от Агива ООД с адрес по регистрация: гр. Аксаково, м-ст Варненски път, УПИ 039004, за краткост по-долу наречено ОРГАНИЗАТОР НА играта.

Част 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени Официални правила на играта.

2.2. Официалните правила ще бъдат публикувани във Фейсбук страницата на Sun Like и на адрес www.sunlike.bg  за целия период на Кампанията.

2.3. Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва Oфициалните правила на Кампанията, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване във Фейсбук страницата и официалния сайт на Sun Like.

2.4. С участието си в Играта участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Играта.

Част 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКА КАМПАНИЯ ИГРА SUN LIKE 

Кампанията „Играй и спечели“ се организира и провежда в търговска верига Лили Дрогерие ЕООД, участващите продукти са обозначени с рекламни материали на мястото на продажба.

Кампанията „Играй и спечели“ с раздаване на скреч карти се провежда само във физически магазини.

Част 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В Кампанията могат да участват всички физически лица, живеещи на територията на Република България, извършващи покупки в избраните търговски обекти.

Част 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

5.1.  Кампанията стартира на 1-ви юни 2022 г. и продължава до 30 юни 2022 г. или  до изчерпване на наградите, количествата на промоционалния продукт на пазара или скреч картите за участие.

Част 6. УЧАСТВАЩИ  ПРОДУКТИ

В Играта участват следните продукти, произведени и продавани от Организатора, наричани по-долу „участващи опаковки“:

 • SUN LIKE МАСЛО БЪРЗ  ЗАГАР СПФ10
 • SUN LIKE МАСЛО БЪРЗ ЗАГАP С БЛЯСЪК СПФ0
 • SUN LIKE МАСЛО БЪРЗ ЗАГАР
 • SUN LIKE ОХЛАЖДАЩ ЛОСИОН ЗА СЛЕД ПЛАЖ
 • SUN LIKE СЛЪНЦЕЗАЩИТНО МАСЛО С  БЛЯСЪК БЪРЗ ЗАГАР СПФ20
 • SUN LIKE СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН ДВУФАЗЕН ЛОСИОН СПФ30
 • SUN LIKE СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН ДВУФАЗЕН ЛОСИОН СПФ50
 • SUN LIKE СЛЪНЦЕЗАЩИТНО СУХО  ОЛИО БЪРЗ ЗАГАР СПФ20
 • SUN LIKE СЛЪНЦЕЗАЩИТНО СУХО  ОЛИО БЪРЗ ЗАГАР СПФ30
 • SUN LIKE СЛЪНЦЕЗАЩИТНО СУХО  ОЛИО БЪРЗ ЗАГАР СПФ50
 • SUN LIKE СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН ЛОСИОН Н ДЕТСКИ СПФ30
 • SUN LIKE СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН ЛОСИОН  С ПАНТЕНОЛ СПФ50
 • SUN LIKE СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН ЛОСИОН  С ПАНТЕНОЛ СПФ20 20
 • SUN LIKE СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН ЛОСИОН  ДЕТСКИ СПФ50
 • SUN LIKE СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН ЛОСИОН  ПАНТЕНОЛ СПФ30
 • SUN LIKE СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН ЛОСИОН СПФ20
 • SUN LIKE СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН ЛОСИОН СПФ30
 • SUN LIKE СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН ЛОСИОН СПФ50
 • SUN LIKE СЛЪНЦЕЗАЩИТНО МЛЯКО СПРЕЙ СПФ20
 • SUN LIKE ХИДРАТИРАЩ ЛО СИОН СЛЕД ПЛАЖ
 • SUN LIKE ОХЛАЖДАШ ГЕЛ С  ХИАЛУРОНОВА К-НА
 • SUN LIKE СЛЪНЦЕЗАЩИТНО СПРЕЙ  МЛЯКО ЗА ДЕЦА СПФ50
 • SUN LIKE СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН ЕКО ЛОСИОН СПФ30
 • SUN LIKE СЛЪНЦЕЗАЩИТНО МАСЛО ЗА ТЯЛО СПФ30
 • SUN LIKE СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН ЕКО ЛОСИОН СПФ50
 • SUN LIKE СЛЪНЦЕЗАЩИТНО МАСЛО ЗА ТЯЛО СПФ20
 • SUN LIKE СЛЪНЦЕЗАЩИТНО СПРЕЙ МЛЯКО СПФ50
 • SUN LIKE СЛЪНЦЕЗАЩИТНО СПРЕЙ МЛЯКО СПФ30

Част 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Наградите, които ще бъдат раздавани по време на Играта, са:

Плажна хавлия – 700 бр.

Плажно фризби  – 150 бр.

Плажна чанта – 100 бр.

Колода карти за игра – 300 бр.

Наградите, са на единична стойност под 100 лв. и съгласно българското законодателство не следва да бъдат облагани с данък.

Част 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В  КАМПАНИЯТА

8.1. Купете една от участващите опаковки, на каса при плащане,  изтеглете скреч-карта. Проверете дали печелите след изтриване на обозначеното поле на скреч-картата. Под скреч-полето на всяка скреч-карта може да има едно от следните:

1. Надпис „Печели плажна хавлия“

2. Надпис „Печели плажна чанта“

2. Надпис „Печели карти за игра“

3. Надпис „Печели плажно фризби“

4. Надпис  „Опитай пак“

Ако откриете надписа „Печели плажна хавлия“, „Печели карти за игра“, „Печели плажно фризби“ или „Печели плажна чанта“, то срещу печелившата скреч-карта, на Каса в обекта вземете вашата награда, съответно един брой хавлия за плаж,  плажна чанта, карти за игра или плажно фризби.

8.2. Всеки Участник има право да участва в Играта многократно като извърши покупка на продукти Sun Like, описани в т. 6 и изтегли скреч-карта и при изпълнение на настоящите Условия.

Всеки закупен продукт се счита за отделно участие в Играта или при покупка на два или повече продукта Sun Like клиента има право да получи скреч карта за всеки от тях.

8.3. Всеки участник може да спечели повече от една награда срещу съответния брой скреч карти.

8.4. Цената на участващите в Играта продукти се определя от съответния търговски обект.

Част 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

9.1. Участниците проверяват дали печелят чрез изтриване на обозначеното на скреч-картата място (скреч-поле).  Ако има текст на скреч-полето „Печели плажна хавлия“, „Печели карти за игра“, „Печели плажно фризби“или „Печели плажна чанта“, наградата се получава веднага срещу печеливша-скреч карта на Каса в търговския обект, от който е закупен, някой от участващите продукти, посочени в т. 6.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ