ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Новата BMW M Motorsport колекция е в SHELL

Новата BMW M Motorsport колекция е в SHELL

Разгледай трите класически и трите модерни BMW M Motorsport моделa, събирай стикери, вземи любимия си и започни своята колекция.

Как може да участваш в промоцията?

Зареди 20 л и събирай стикери с всяко посещение в Shell. Събери 4 стикера и вземи своя BMW M Motorsport модел с дистанционно управление на специална цена от 15,99 лв. Вземи и презареждаема литиева батерия на цена от 9 лв., без да събираш стикери за нея – можеш да я използваш във всяка количка.

Ето как събираш стикери:

    • За всеки 20 л Shell FuelSave или Shell AutoGas – 1 стикер
    • За всеки 20 л горива Shell V-Power – 2 стикера
    • Shell Café продукти на стойност 8 лв. – 1 стикер

Раздел 3. Срок и територия на провеждане на Промоцията. Комуникация.
3.1. Промоцията започва на 27.06.2022г. и приключва с изчерпване на
количеството колички или в 24:00 ч. на 18.09.2022 г. – което от двете събития
настъпи по-рано (“Период на провеждане“). Организаторът има право да удължи
Периода на провеждане на Промоцията, като уведоми своевременно
потребителите по подходящ начин.
3.2. Промоцията се провежда във всички търговски комплекси Shell на
територията на България. Списък на обектите е публикуван в интернет на
уебсайта на Организатора www.shell.bg
3.3. Организаторът информира потребителите за правилата и условията за
провеждане на Промоцията чрез настоящите Правила, публикувани на интернет
страницата на Организатора www.shell.bg и налични при поискване в търговските
комплекси Shell, чрез комуникационни материали в търговските комплекси Shell,
както и по други подходящи начини по свое усмотрение.
Раздел 4. Изисквания към участниците
4.1. В Промоцията могат да участват само физически лица. Желаещите да
участват в Промоцията със зареждане на гориво, по начините, описани в т. 5.3.
б. (а), (b) и (c) от Правилата, трябва да са навършили 18-годишна възраст към
датата на участието си в Промоцията. Желаещите да участват в Промоцията с
покупка на продукти с марката Deli by Shell или Shell Café, както е описано в т.5.3.
(d) от Правилата, трябва да са навършили 14-годишна възраст към датата на
участието си в Промоцията.

4.2. Физическите лица, желаещи да участват в Промоцията и да заплащат с
ClubSmart точки, трябва да са членове на Програмата на Организатора за лоялни
клиенти ClubSmart, да имат валидна ClubSmart карта и налични необходимия
брой ClubSmart точки за закупуване на промоционален продукт. Лицата, които
нямат ClubSmart карта, но желаят да участват в Промоцията и да събират
ClubSmart точки за награда, могат да станат членове на Програмата ClubSmart
напълно безплатно като посетят търговски комплекс Shell и получат своята
ClubSmart карта незабавно на място в търговския комплекс или като създадат
дигитална карта от мобилното приложение на Shell, което трябва да изтеглят и
инсталират на смарт телефон или друго мобилно устройство. За да може да
заплати със събраните ClubSmart точки, Участникът в Промоцията трябва да
персонализира своята ClubSmart карта като създаде свой онлайн профил на
уебсайта на Програмата www.clubsmart.shell.bg или чрез мобилното приложение
Shell. Повече информация за Програмата ClubSmart може да се получи на касите
на търговските комплекси Shell, в Интернет на адрес www.clubsmart.shell.bg,
както и от Центъра за клиенти ClubSmart на безплатен телефон 0800 11515 всеки
работен ден между 09:00 и 18:00 ч. Работен ден е всеки ден от понеделник до
петък включително, с изключение на официалните празници.
Раздел 5. Условия за участие в Промоцията
5.1. За да получи 1 (една) количка – модел от колекцията колички, описани в
Раздел 6 от настоящите Правила, Участникът трябва да събере, да залепи и да
предаде в търговски комплекс Shell 4 (четири) промоционални стикера, както и
да заплати:
15.99 лв. (петнадесет лева и деветдесет и девет стотинки) или, ако е
участник в програмата ClubSmart и има необходимия брой точки, да заплати 1599
(хиляда петстотин деветдесет и девет) ClubSmart точки, за да получи количка.
Презареждаемата литиева батерия за Bluetooth управление, която може да
бъде използвана във всички модели, се продава отделно на специална цена от
9 лв. (девет лева)
5.2. Събраните стикери се залепват върху карта за събиране на стикери, която
се предоставя безплатно при поискване заедно със стикерите в търговските
комплекси Shell.
5.3. Стикерите се предоставят на касите в търговските комплекси Shell при
изпълнение на следните условия:
a. При зареждане в рамките на едно посещение в търговски комплекс Shell
на един от следните видове гориво: Shell V-Power, Shell V-Power Diesel и
Shell V-Power Racing потребителят има право да получи по 2 (два) бр.
стикера за участие в Промоцията за всеки 20 (двадесет) литра заредено
гориво, но не повече от 10 (десет) стикера. Например: при зареждане в
рамките на едно посещение в търговски комплекс Shell на минимум 20
(двадесет) литра гориво Shell V-Power, Shell V-Power Diesel или Shell VPower Racing, потребителят има право да получи 2 (два) бр. стикера. При
зареждане в рамките на едно посещение в търговски комплекс Shell на
минимум 60 (шестдесет) литра гориво Shell V-Power – 6 (шест) стикера.
При зареждане на 120 (сто и двадесет) литра гориво Shell V-Power – 10
(десет) стикера. (Обръщаме внимание на потребителите, че върху част от
печатните материали, свързани с провеждането на промоцията (плакати
върху бензиноколонки, вкл. картата за събиране на стикерите), e посочена
неактуална информация, че максималният брой стикери, който може да
бъде получен от един клиент в рамките на едно посещение при зареждане
с горива Shell V-Power, е 4 стикера. Това ограничение беше променено в
хода на подготовка на кампанията, като максималният брой стикери беше
променен на 10. Извиняваме се за разминаването и молим да игнорирате
тази информация от печатните материали.)
b. При зареждане в рамките на едно посещение в търговски комплекс Shell
на минимум 20 (двадесет) литра на един от следните видове гориво: Shell
FuelSave 95, Shell FuelSave Diesel или Shell AutoGas потребителят има
право да получи 1 (един) бр. стикер за участие в Промоцията.
Максималният брой стикери, които едно лице може да получи в рамките
на едно посещение в търговски комплекс Shell при зареждане с гориво
Shell FuelSave 95, Shell FuelSave Diesel или Shell AutoGas е два стикера.
Например: при покупка на 40 литра гориво Shell FuelSave 95 потребителят
получава два стикера; при покупка на 60 литра гориво Shell FuelSave 95
потребителят отново получава два стикера.
c. При комбинирано зареждане в рамките на едно посещение в търговски
комплекс Shell на Shell AutoGas и друг вид гориво на общо количество
минимум 20 (двадесет) литра Shell AutoGas и друго гориво потребителят
има право да получи 1 (един) стикер. Максималният брой стикери, които
едно лице може да получи в рамките на едно посещение в търговски
комплекс Shell при зареждане с Shell AutoGas и друго гориво, е два
стикера. Например: при покупка на 40 литра гориво Shell AutoGas и друго
гориво потребителят получава два стикера; при покупка на 60 литра
гориво Shell AutoGas и друго гориво потребителят отново получава два
стикера.
d. При покупка в рамките на едно посещение на продукти с марката Deli by
Shell или Shell Café от магазините на Shell на стойност минимум 8 (осем)
лв. потребителят има право да получи 1 (един) бр. стикер за участие в
Промоцията. При покупка в рамките на едно посещение на продукти с
марката Deli by Shell/Shell Cafe от магазините на Shell на стойност
минимум 16 (шестнадесет ) лв. потребителят има право да получи 2 (два)
стикера за участие в Промоцията, но не повече. За избягване на съмнение,
при покупка на продукти Deli by Shell/ Shell Café на по-голяма от
минималната стойност и при две отделни покупки над минимума,
участникът не може да получи по-голям брой стикери. Например: при
покупка на продукти Deli by Shell/Shell Cafe за 24 лв. или 32 лв.
потребителят получава 2 (два) стикера, не повече. При две отделни
покупки в рамките на едно посещение в търговски комплекс Shell на
продукти Deli by Shell/ Shell Café, всяка една на стойност над 16 лв.,
потребителят получава 2 (два) стикера за участие в Промоцията.
Продуктите Deli by Shell или Shell Café са следните:
– пакетирана или приготвена на място храна с марката Deli by Shell/
Shell Café : хотдог, сандвичи, панини, салати, печива и сладки;
– прясно изцедени напитки: фрешове и лимонада Deli by Shell/ Shell
Café;
– топли напитки Deli by Shell/ Shell Café: еспресо, дълго еспресо,
еспресо с мляко, двойно еспресо, капучино с шоколад, капучино,
лате макиато, горещ шоколад, мляко с какао, чай;
– трапезна вода Deli by Shell/ Shell Café;
– натурален десерт Deli by Shell/ Shell Café.
Едно лице, което отговаря на условията за получаване на количка, може да
получи не повече от две колички в рамките на едно посещение на търговски
комплекс Shell. Няма ограничения в общия брой колички, които един потребител
може да получи в Периода на провеждане, ако е спазил условията на настоящите
Правила.
5.4. Лицата, които зареждат гориво с горивни карти (Shell Card, DKV и др. под.),
имат право на участие в Промоцията по всички описани по-горе начини.
Раздел 6. Описание на промоционалните продукти
6.1. Колекцията колички в Промоцията съдържа 6 (шест) различни модела
колички BMW M Motorsport. Презареждаемата литиева батерия за Bluetooth
управление се продава отделно на специална цена 9 лв. (без събиране на
стикери)
– BMW M4 GT3
– BMW Z4 GT3
– BMW M5 Safety Car
– BMW M1
– BMW M3 (E30),
– BMW 3.0 CSL
Shell е лицензиран да използва марката и логото на количките.
6.2. За да се управляват дистанционно количките със смартфон, потребителят
трябва да свали мобилното приложение Shell Racing.
Раздел 7. Получаване на промоционалните продукти
7.1. Потребителите получават количките си в търговските комплекси Shell срещу
предаване на карта със залепени върху нея 4 (четири) промоционални стикера и
срещу заплащане на сума в размер на:
15,99 лв. (петнадесет лева и деветдесет и девет стотинки) или срещу 1599
(хиляда петстотин деветдесет и девет) ClubSmart точки за една количка по т.6.1.
и при спазване на условията, подробно описани в настоящите Правила.

7.2. Количките се получават според наличностите в съответния търговски
комплекс. Организаторът ще положи всички усилия, в рамките на своите
възможности, да поддържа наличности от всички модели, участващи в
Промоцията, във всички търговски комплекси Shell за целия Период на
провеждане.
7.3. Възможно е в Периода на провеждане в някои търговски комплекси Shell
наличностите от определени модели колички да бъдат изчерпани по-рано от тези
на останалите модели. Shell България не носи отговорност и не дължи
обезщетение на потребителите, ако в определен момент в Периода на
провеждане в един или повече търговски комплекси Shell няма наличности от
определени модели колички и потребителят не може да получи точно определен
желан от него модел.

ЗАУЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *