ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете футболни топки, ваучери за фен магазина на Левски и златни и сребърни членски карти от Lorenz

Спечелете футболни топки, ваучери за фен магазина на Левски и златни и сребърни членски карти от Lorenz

Официални правила

Раздел 1. Организатор на кампанията и официални правила

Промоционалната кампания „Национална потребителска кампания 2022 – Lorenz – Crunchips & Pomsticks“ („Кампанията“) се организира и провежда от агенция „Ню Джен Маркетинг“ ЕООД, ЕИК 204227378, с адрес: гр. София, ул. Велизар Велков 20 („Организатор“) по възложение от The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH Austria идентификационен номер – ATU 51885508 , чрез своя посредник (представляващ) на територията на България – Фортуна –Ком ООД, гр.София, бул.”Ботевградско шосе” No247, Булстат: 131538998 („Възложител”).

Настоящите Официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Кампанията и са свободно достъпни на интернет адрес https://lorenz-promo.com/oficialni-pravila/ през целия период на Кампанията, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

Възложителят си запазва правото да допълва или променя настоящите Официални правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на сайта https://lorenz-promo.com/oficialni-pravila/

Раздел 2. Територия на Кампанията

Кампанията се провежда на територията на всички търговски обекти на територията на България.

Раздел 3. Период на Кампанията

Кампанията ще бъде проведена в рамките на два периода:

Период: от 00:00ч. на 01.07 – до 00:00ч. на 15.08.2022г.

За  периода на кампанията, ще бъдат раздадени наградите, описани по-долу в раздел 5.

Раздел 4. Право на участие

В Кампанията имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години.

Управителите и служителите на Възложителя, управителите и служителите на Организатора и всички свързани с тях дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Кампанията, както и членове на техните семейства, нямат право да участват в Кампанията.

Раздел 5. Описание на наградите и разпределение по периоди:

За двата периода на кампанията ще бъдат раздадени следните награди:

Дневни награди

Общо 196 футболни топки  брадирани с логото на ПФК Левски

Седмични награди

Общо 69 бр. Ваучери за фен магазина на Левски – всеки един на стойност –  100лв.

Общо 20 бр. Сребърни членски карти – ПФК Левски

Големи месечни награди:

Общо 15 бр. Златни членски карти – ПФК Левски

Раздел 6. Механизъм на кампанията

Всяко лице,  закупило продукт/ти от марката Crunchips или Pomsticks –  и регистрирало касовата бележка с продукта, издадена от съответния търговски обект, чрез модула за заснемане и качване на снимки, интегриран в онлайн платформата – https://lorenz-promo.com в рамките на Кампанията, има право да участва в тегленията за награди. За различните типове награди се прилагат различни изисквания по отношение на стойността на закупените продукти – подробно описани по-долу.

Преди всяка регистрация на касова бележка, Участникът следва да попълни информация на промоционалния сайт https://lorenz-promo.com по указания на сайта начин с име, фамилия, телефон и имейл адрес, който ще бъде ползван като уникален идентификатор.

Избирането на печелившите (“Печеливш/и”) и предоставянето на наградите се извършва при спазване на следните условия:

В кампанията участват всички продукти с марката Crunchips и Pomsticks!

  • Всяко лице,  закупило в един от двата периода на кампанията поне 1 бр. продукт на марката Crunchips или Pomsticks – и регистрирало касовата бележка, издадена от съответния търговски обект, чрез модула за заснемане и качване на снимки, интегриран в онлайн платформата – https://lorenz-promo.com в рамките на Кампанията, участва в тегления за награди и може да спечели:
  • 1 бр. от общо 196 футболни топки брадирани с логото на
  • 1 бр. от общо 69 бр. Ваучери за фен магазина на Левски – всеки един на стойност – 100лв.
  • 1 бр. от общо 20 бр. Сребърни членски карти – ПФК Левски
  • Всяко лице,  закупило в един от двата периода на кампанията продукт/и от марките Crunchips или Pomsticks на стойност поне 3 лв.- и регистрирало касовата бележка съдържаща доказателство за стойността на покупката , издадена от съответния търговски обект, чрез модула за заснемане и качване на снимки, интегриран в онлайн платформата – https://lorenz-promo.com в рамките на Кампанията, участва в тегления за седмични и месечни награди награди и може да спечели:
  • 1 бр. от общо 15 бр. Златни членски карти – ПФК Левски

На лотариен принцип ще бъдат избирани победители, от тези регистрирали касова бележка в рамките на кампанията.

Всеки Участник има правото да регистрира неограничен брой касови бележки, като всяка отделна регистрация участва в тегленето на наградите съгласно условията на Кампанията.

При повече от една успешна регистрация на една и съща касова бележка в системата, участието на участника ще бъде невалидно.

Общи положения:

Като уникален идентификатор за всяка регистрация се приема посоченият телефонен номер. Всички регистрации, при които е посочен един и същи телефонен номер, ще бъдат отнасяни към еднo и същo лице – Участник. За да могат всички регистрации, извършени от даден Участник, да бъдат правилно отчетени, при всяка регистрация на нова касова бележка трябва да се използва един и същ телефонен номер.

При завършване на регистрацията Участникът трябва да потвърди, че се е запознал и приема настоящите Официални правила на Кампанията, както и да даде съгласието си за събиране и обработка на неговите лични данни. Преди завършване на регистрация всеки Участник има възможност (без да бъде задължен) да избере дали би желал да предостави съгласието си, за целите на директния маркетинг.

Регистрацията на касова бележка на https://lorenz-promo.com става в специално изградената за целта платформа,  на посочения промоционален сайт и посредством заснемането с камерата на мобилен телефон или в случай на използване на настолен компютър прикачване на снимков файл в указан формат.

Възложителят и Организаторът не носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Кампанията поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол, като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа на Интернет, услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора и Възложителя.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ