ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете лаптоп MacBook Air 2022 с М2 процесор, 8GB RAM, 256 GB SSD

Спечелете лаптоп MacBook Air 2022 с М2 процесор, 8GB RAM, 256 GB SSD

Играта продължава до 31 юли 2022 г.

Играй и спечели MacBook Air 2022 с M2 процесор“ 2022 год.

Участието в томболата е безплатно и не е обвързано с покупка;

В томболата може да участват физически лица, които са попълнили формата за регистрация в периода 01.07 – 31.07.2022 г.;

Участникът декларира, че се е запознал с политиката за обработка на лични данни (GDPR) на Ardes.bg и дава изрично съгласие с участието си личните му данни да се ползват за маркетингови цели;

Личните данни, приложени от участника, ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба и ще бъдат защитени съгласно ЗЗЛД, като тяхното предназначение е да бъдат използвани единствено и само за целите на настоящата томбола;

За участие в томболата е необходимо да се направи регистрация, като се попълнят име и фамилия, имейл и се отговори на анкетата;

С попълването на онлайн формата, участникът сe съгласява с „Общите условия“ на Ардес ИТ ЕООД за събиране и обработка на личните му данни от Организатора на кампанията;

Едно лице може да участва в томболата еднократно с не повече от 1 /една/ попълнена онлайн форма;

Служители на “Ардес Информационни технологии” ЕООД, както и членовете на техните семейства, нямат право на участие в томболата;

Победителят ще бъде само 1 /един/ и ще спечели MacBook Air 2022 с M2 процесор, 8GB RAM, 256GB SSD;

Печелившият в томболата е само 1 /един/ и ще бъде изтеглен на случаен принцип на дата 04.08.2022 г., като ще бъде обявен в сайта на “Ардес Информационни технологии” ЕООД – www.ardes.bg, както и на Facebook страница – www.facebook.com/ardesbg;

Наградата, участваща в томболата е MacBook Air 2022 с М2 процесор, 8GB RAM, 256 GB SSD;

“Ардес Информационни технологии” ЕООД не носи отговорност, в случай на некоректно въведени или несъществуващи данни;

В случай, че печелившият е под 18 години, следва да се получи разрешение и писмено съгласие от дееспособно лице (родител, роднина или настойник), чрез което се удостоверява получаването/предаването на наградата;

Непотърсена награда повече от 90 дни, остава собственост на “Ардес Информационни технологии” ЕООД;
Наградата ще бъде предоставена лично на печелившия в магазин Ardes.bg или изпратена по куриер;
Наградата ще бъде съпроводена с приемо – предавателен протокол;
Печелившият участник няма право да иска замяна на спечелената от тях награда с нейната парична равностойност или с други ценности.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

2 comments

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ