ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете градски велосипед и 4 пуфа от Veet

Спечелете градски велосипед и 4 пуфа от Veet

Играта продължава до 20 юли 2022 г.

Всички продукти Veet са включени в Кампанията.

Следните награди могат да бъдат спечелени в рамките на Кампанията:
– 1 бр. Градски велосипед Romet Pop Art Deco 28”;
– 4 бр. Голям пуф във формата на круша;

За да спечелите една от наградите, трябва да изпълните всяка от следните стъпки:

1. Да закупите продукт(и) на Veet за минимум 15.00 лв. с включен ДДС;

2 Да влезете на www.axxon-promo.com/veet и да регистрирате код от касовата бележка на закупените продукти Veet за минимум 15.00 лв. с ДДС. Регистрирайки кода от касовта бележка
за играта, Вие потвърждавате, че приемате тези Правила;

3. Да запазите регистрираната си касова бележка за удостоверяване на Вашата покупка в случай, че спечелите.

Всеки участник може да се регистрира в Кампанията с повече от една касова бележка за продукти Veet, при условие че всяка от тях е за продукти Veet в размер на минимум 15.00 лв. с ДДС. Една касова бележка дава право само на една регистрация, независимо от стойността й.
За да се избегнат всякакви съмнения, един участник в Кампанията може да спечели само една награда, независимо от броя на регистрираните от него касови бележки за продукти Veet.

Печелившите награди ще се теглят в периода 21 – 27.07.2022 г. чрез софтуер.
Печелившите ще получат email или телефонно обаждане с инструкции как да получат наградата си.

От Печелившите в Кампанията ще се изисква да предоставят:

Снимка на регистрираната касова бележка, както и доказателство за пребиваване в България (съгласно изискванията на чл. 18 по-долу) при получаване на наградата, личните им данни: пълни имена, идентификационен номер, както се изисква за процедурата за връчване на
наградата, след като са били уведомени, че са Печеливши.

Наградите ще бъдат изпратени на Печелившите не по-късно от 3-ти август 2022 г. за сметка на Възложителя.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ