ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 200 табли за игра и над 40 000 бири Бургаско

Спечелете 200 табли за игра и над 40 000 бири Бургаско

Играта пшродължава до 31 август 2022 г.

Промоцията се организира и провежда само на територията на общ. Бургас и само в обекти, обозначени с рекламен материал на Промоцията. В Промоцията могат да участват само Участващи опаковки по т.6.1 тук по-долу, закупени от съответния участващ в Промоцията обект, обозначен с рекламен материал.

За участие е необходимо  закупуване едновременно на минимум 2 броя продукти с марка Бургаско (независимо от вида опаковка) , наричани по-долу „Участващи продукти“.

Възможно е в различните участващи обекти асортиментът от продукти с марка “Бургаско” да се различава:

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Бургаско Наливно 0.5L (за участващите обекти от вид заведение (он-трейд)/ Бургаско Кен 0.5L (за участващи обекти от вид магазин (оф-трейд)– 40986 бр.

Табла за игра – 200 бр.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ.

За да участвате в Промоцията, купете едновременно минимум 2 броя Участващи опаковки от обект, обозначен с рекламен материал съгласно т.3 по-горе и получете веднага скреч карта на касата или на гише „Информация“ в участващите обекти. Изтъркайте скреч картата и вижте дали печелите веднага.

Ако на скреч картата се визуализира награда по т.7.1 по-горе (Бургаско 0.5л), то участникът получава награда по т.7.1. В този случай наградата се получава веднага, на място в обекта, непосредствено след изтъркване на скреч картата. При получаване на наградата трябва да предадете изтърканата и печеливша скреч карта на служител в съответния обект.

Ако на скреч картата се визуализира награда по т.7.2. по-горе (табла), е необходимо да се обадите на 0898774306 и да уговорите начин за получаване – при получаване трябва да представите печелившата карта. Наградата “табла” по т.7.2 по-горе се предоставя в срок от 45 работни дни, считано от уговарянето на начин за доставка. В случай, че в рамките на промоцията, спечелилият не се свърже с организатора и/или откаже да получи наградата си, както и ако спечелилият не бъде намерен на посочен от него адрес или не потърси наградата си в срок до 45 работни дни от уговарянето на начин за доставка, същият губи правото си да получи наградата.

Наградите по т.7.1. по-горе (Бургаско  0.5л) се получават веднага на място в съответния участващ обект, непосредствено след изтъркване на печеливша скреч карта, съгласно т.8.1.

Наградите табла за игра могат да бъдат получени на място в офис на Каменица в гр. Бургас,, ж/к Изгрев, ул. Транспортна 7, БС Кондоско, офис 7 или чрез доставка с куриер до посочен адрес от консуматора, спечелил наградата. Спечелилият участник следва да уточни начина на получаване чрез обаждане на телефонния номер, посочен в т.8.1. по-горе. Наградата по т.7.2. (табла) се получава срещу предадена печеливша скреч карта, на която е изписано, че консуматорът печели табла. За доставка до адрес, консуматорът трябва да представи на организатора имена, адрес и телефонен номер.

В случай че спечелилият участник не бъде открит на посочения от него адрес, съответно не получи наградата си от офис на организатора съгласно реда и сроковете, уговорени по-горе, участникът губи правата си върху наградата.

Наградата се предоставя на участници, които имат право на участие в Промоцията и само срещу предоставяне на печеливши скреч карти. Ако участникът не отговаря на условията за участие, посочени в т.4 по-горе, награда не му се предоставя. При предоставянето на наградата участникът удостоверява правото си на участие по т.4.1. тук по-горе с представянето на документ за самоличност.

Скреч картите, които са нечетливи, променени, деформирани до степен да не се вижда дали са печеливши или не или да се поставя под съмнение дали са печеливши, фалшифицирани, подправени, манипулирани, се считат за невалидни и се обезсилват.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКЕНТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ