ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 300 плажни сета с ваучери, колонки, кърпи за плаж и бири

Спечелете 300 плажни сета с ваучери, колонки, кърпи за плаж и бири

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА
„Поръчай от Happy  Delivery,  добави 2 бр кен Каменица и можеш да спечелиш подарък Плажен сет”

І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
Настоящият документ съдържа правилата за провеждане и участие в игра с  „Поръчай от Happy  Delivery,  добави 2 бр кен Каменица и можеш да спечелиш подарък Плажен сет” /наричана по-долу за краткост „Играта”/, организирана от „ХЕПИНЕС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9002, ул. Роза №25 /наричано за краткост „Организатора”/.

ІІ. ДЕФИНИЦИЯ НА ИГРАТА
2.1. Играта се състои в съвкупност от: условия за участие, зададени от Организатора, изпълнението на които, предоставя възможност на участниците да спечелят една от обявените награди; действията на участниците в изпълнение на условията; определяне на печелившите участници от Организатора, което се извършва на случаен принцип.
2.2. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като„хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал.1 – в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото ида било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта.
2.3. Участието в Играта е напълно доброволно.

ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
3.1. Право на участие в Играта имат само физически лица, навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение, имат настоящ адрес в страната, запознали са се и приемат настоящите правила за участие в Играта, публикувани в уеб-страницата на Организатора – dostavka.happy.bg.
3.2. Служителите на Организатора /включително лицата, свързани с организирането или провеждането на Играта/ нямат право да участват в Играта.

ІV. ПЕРИОД НА ИГРАТА
4.1. Играта започва на 13.07.2022г. и продължава до 10.08.2022г.

V.ОПИСАНИЕ НА  НАГРАДАТА
5.1. Организаторът предоставя следните награди в Играта:
–  300 бр. Плажен сет.

5.2. Всеки плажен сет съдържа:

– 6 бр. Каменица кен

– 1 бр. кърпа за плаж

– 1 бр. Bluetooth колонка Bang & Olufsen – произволен цвят.  (сив, черен, кафяв, тъмно син или зелен)

– 1 бр ваучер за консумация от Happy Delivery на ст-ст 20 лв.

5.3. Наградите се разпределят от Организатора на случаен принцип сред участниците.
5.4. С една поръчка отговаряща на условията в раздел VІ може да бъде спечелена само една награда.
5.5. НЕ се допуска размяна на награда срещу нейния паричен еквивалент.
5.6. Наградите НЕ могат да бъдат избирани предварително от клиента.
5.7. Наградите се раздават до изчерпване на количествата.

VІ. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

6.1. За да получи възможност да спечели една от наградите, е необходимо през периода на играта участникът да направи онлайн-поръчка от Happy Delivery  чрез сайта https://dostavka.happy.bg, Кол центъра  или мобилното приложение – Happy Delivery, при спазване на изискванията на тези правила, в т.ч. т.6.2 и т.6.3. по-долу.

6.2. Към направената поръчка трябва да има добавени поне 2 броя кен Каменица.
6.3. Общата стойност на една поръчка не може да бъде по-ниска от 14 лева с ДДС /без включена цената за доставка/.

6.4. В играта могат да участват само поръчки направени за следните градове за доставка от Happy Bar & Grill  – София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе.
6.5. Условия за ползване на ваучер на ст-ст 20 лв.

– Промо кодът, изписан на ваучера предоставя 20 лв. отстъпка при онлайн поръчка от Happy Delivery.

– Ваучерът не важи на място в ресторанти Happy Bar&Grill и Burrata Italiana.

– Срокът на използване на ваучера е до 30.09.22 г.

– Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

– Ваучерът може да се използва за поръчки в работното време на Happy Delivery и важи за поръчки в градовете, в които Happy Delivery извършва услугата доставка – София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе.

– Остатък от стойността на ваучера, не се компенсира в пари.

– Ако сумата на направената поръчка е по-висока от ст-стта на ваучера, то разликата се доплаща от клиента.

– Ако сумата на направената поръчка е по-ниска от ст-стта на ваучера, то разликата не се натрупва за следваща поръчка.

– Ваучерът се ползва еднократно.

VII. ТЕГЛЕНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

7.1. Тегленето на печелившите се извършва, както следва:

Етапи на играта Тегленето на печелившите се извършва,както следва:
13.07.22 – 19.07.2022 включително 20.07.2022
20.07.2022 – 26.07.2022 включително 27.07.2022
27.07.2022 – 2.08.2022 включително 03.08.2022
03.08.2022 – 09.08.2022 включително 10.08.2022

7.2. Победителите ще бъдат обявени в сайта на Happy  Delivery  https://dostavka.happy.bg/ секция ПРОМОЦИИ.

7.3. На лотариен принцип ще бъдат изтеглени  печелившите измежду всички участници, изпълнили условията за участие в Играта. Тегленето на печелившите се осъществява на случаен принцип от Организатора.

7.4. От Кол-центъра на Happy  Delivery  ще се свържат лично с печелившите за уточняване на условията около получаването на наградите.

7.4.1. Наградата на всеки печеливш ще бъде изпратена в посочен от него ресторант на Happy Bar&Grill.

7.5. Печелившите участници ще бъдат известени по телефон, с който са се регистрирали и извършили поръчката през сайта на www.dostavka.happy.bg, с който са участвали в Играта.

7.6. В случай на невъзможност Организаторът да се свърже с печелилившите участници те губят правото да получат наградата, като Организаторът ще пристъпи към теглене на друг печеливш.

7.7. Обявяване на печелившите:

– Обявяването на печелившите се извършва до 3 (три) дни от теглене на печелившите по реда, посочен по-горе, освен ако не възникнат обстоятелства, които не позволяват на Организатора да обяви окончателния списък до тази дата.

VIII. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА НАГРАДАТА:

НАГРАДИТЕ СЕ ВРЪЧВАТ В СРОК ДО ЕДИН МЕСЕЦ СЛЕД ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ