ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете подаръчни комплекти с вкусен мед или абонамент за „Осинови кошер“

Спечелете подаръчни комплекти с вкусен мед или абонамент за „Осинови кошер“

Пълни условия

1. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА

1.1 Играта се организира и провежда от Мьомакс България ООД със седалище и адрес за кореспонденция гр. София 1331, бул. Европа №441, ЕИК 200197304, тел.0700 196 99 (“Организатор”).

1.2. С участието си в тази игра клиентът заявява, че е запознат с настоящите Официални правила и се съгласява да спазва тези правила, както и промените към тях, приети по реда на т.1.4.

1.3. Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на играта на уебстраницата www.moemax.bg/tombola-istinski-med

1.4. Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като се задължава да оповести промяната на www.moemax.bg/tombola-istinski-med

2. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛАТА

2.1. Томболата започва официално на 01.08.2022 г. и ще продължи до 23:59 часа. на 11.09.2022 г.

2.2. Томболата се провежда на територията на Република България, в специално създадената за целта на играта уеб страница www.moemax.bg/tombola-istinski-med

3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

3.1. В томболата може да участва всяко физическо лице с местоживеене в България.

4. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

4.1. Право на участие има всяка покупка на детски продукти в периода 01.08-11.09.2022 г от категории  Детски стаи, Офис бюра, Офис столове, Домашен текстил, Осветление, Килими и Малки мебели на стойност на и над 40 лв.  във физически магазин Momax, или в онлайн магазин www.moemax.bg.

4.2. Участието се осъществява чрез попълване форма за участие, намираща се на www.moemax.bg/tombola-istinski-med и регистриране на номер на касова бележка, номер на онлайн поръчка, или номер на договор. Примери:

!!! Ако на касовата бележка липсва посочения в образеца номер, моля регистрирайте номера на договора, с който разполагате.

 

4.3. Един регистриран номер на касова бележка/онлайн поръчка/ номер на договор се счита за едно участие.

4.4. Един участник може да участва с неограничен брой реални номера на касова бележки, онлайн поръчки,  или номера на договор, стига покупките да са осъществени в периода 01.08-11.09.2022 г.

5. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

5.1 Наградите са:

    • 1 бр. едногодишен абонамент към платформата „Осинови кошер“
    • 1 бр. подаръчен пакет „Здраве за семейството“ от Истински мед.
    • 1 бр. подаръчен пакет „Домашен уют“ от Истински мед.

6. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1 Разпределението на наградите се осъществява на случаен принцип от всички регистрирали се участници.

6.2. Право на участие в разпределението на наградите имат само регистрирани по реда на т.4 от Официалните правила участници.

6.3. В случай че спечелилият участник е лице под 18 год. възраст, наградата се връчва на законния му представител (родител, попечител/настойник).

6.4. Наградата е лична, не може да бъде преотстъпвана или заменяна и няма паричен еквивалент.

6.5. Победителите са избрани на лотариен принцип чрез специализиран софтуер. Победителите ще бъдат оповестени публично на уеб страницата на играта www.moemax.bg/tombola-istinski-med и на фен-страницата на Организатора във социалната мрежа Фейсбук в рамките на 1 (един) ден след тегленето и потърсени от Организатора, чрез подадения от участника e-mail адрес и телефон, за получаване на наградата.

6.6. Не се предлагат алтернативни награди или парично съответствие на обявените награди.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ