ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете полет за двама и още 100 плажни награди от GORDON’S

Спечелете полет за двама и още 100 плажни награди от GORDON’S

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРА

„ТВОИТЕ МОМЕНТИ С GORDON’S ТИ НОСЯТ НАГРАДИ“

1. Организатор на играта и официални правила

Промоционалната игра „ ТВОИТЕ МОМЕНТИ С GORDON’S ТИ НОСЯТ НАГРАДИ ”, за кратко по-долу наречена „Играта“, се организира от „Авенди“ ООД, ЕИК 130591250, с адрес в гр. София, бул. Искърско шосе №7, ТЦ Европа, сграда 2, ет. 2, за кратко по-долу наречено Организатор на играта или Организатор. Участниците в играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на играта, наречени за кратко Официални правила на играта. Официалните правила на играта ще бъдат достъпни в интернет на адрес: www.avendi.bg/summerpromo

 

Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва официалните правила. 

2. Продължителност и място на провеждане на Играта

Играта стартира на 18-ти Юли и ще продължи до 29-ти Август 2022 г.

Срокът на играта може да бъде съкратен или удължен, спрямо предварително обявената крайна дата с решение на Организатора, публикувано на страницата на играта в интернет www.avendi.bg/summerpromo 

3. Описание на наградите

Общия брой на наградите, определени за тази игра, са: 

 • 50 (петдесет) броя плажни кърпи
 • 50 (петдесет) броя плажни чанти 
 • 1 ( един) брой – ваучер за полет със самолет за двама над България 

. Механизъм на играта

Участието в играта е обвързано с покупка. 

Организаторът стартира играта с промо страница в интернет www.avendi.bg/summerpromo, публикуване на Общите условия, както и разпространява рекламни материали в търговски обекти в страната. 

 • Участие в кампанията
 1. Всеки участник е необходимо да закупи минимум 1бр. джин Gordon’s 0.700 или 1.0 л, вкус по избор, от търговски обекти на „КАУФЛАНД  БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 131058063 Kaufland България
 2. След покупка на Gordon’s от Kaufland България се регистрира номера на касовия бон/фактура за закупеният Gordon’s нa www.avendi.bg/summerpromo
 • Играта важи само и единствено за покупка от търговски обекти на Kaufland България;
 1. Потребителят е нужно да въведе следната информация при регистрация:
 • Име;
 • Фамилия;
 • Тел. Номер за връзка;
 • Номер на касова бележка или снимка на касова бележка; 

Единният идентификатор на всеки участник в Играта е неговият телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации, направени с един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице.

 1. С участието си в играта, потребителите потвърждават, че са съгласни с Официалните правила на играта;
 2. С участието си в играта, потребителите потвърждават ,че са съгласни личните им данни, както са изброени в настоящия член, да бъдат обработвани за условията и периода на Играта.

Участниците са длъжни да пазят своята касова бележка/фактура, за да получат своята награда, ако спечелят. В противен случай, Организаторът има право да откаже да предостави наградата. 

5. Теглене на наградния фонд

Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип, както следва: 

Теглене: на 31.08.2022 г., като в тегленето участват всички валидни регистрации, получени на уебсайт www.avendi.bg/summerpromo , в периода 18.07 – 29.08.2022 , 00:00, 23:59 българско време. Ще бъдат раздадени общо 101 награди: 

 • 50 (петдесет) броя плажни кърпи
 • 50 (петдесет) броя плажни чанти 
 • 1 ( един) брой – ваучер за полет със самолет за двама над България 

6. Процедура по получаване на наградите

Печелившите участници ще бъдат обявени на страницата на Играта www.avendi.bg/summerpromo и ще бъдат известени чрез телефонно обаждане на телефонния номер, посочен при регистрацията.    

Ако Организаторът не успее да се свърже с печелившите, то той има право да предостави награда на участниците, изтеглени като Резерви в тегленето. 

Ако печелившите не се свържат с Организатора в 5-дневен срок от датата на уведомяването, губят правото си да получат наградата. В този случай Организаторът има право да предостави награда на участниците, изтеглени като Резерви в тегленето. 

Организаторът се ангажира в 20-дневен срок след получаване на точен адрес от спечелилия участник да изпрати наградата на същия по куриер. 

Един участник, идентифициран с действащ мобилен номер, може да спечели само една награда за периода на Играта независимо от броя на подадените регистрации.

За да получат награда от Играта, печелившите са длъжни да запазят и представят пред куриера печелившата/те касова/и бележка/и и/или фактура.

7.  Право на участие

Играта е валидна за всички дееспособни физически лица, навършили 18-годишна възраст към момента на участие, живеещи на територията на Република България. Всеки участник може да се регистрира с повече от една касова бележка за закупен Gordon’s 700 мл. или 1 л.  при условие, че всяка от тях (бележка) доказва покупка на 1 бр.  Gordon’s 0.700 мл. или 1 л. от търговски обекти на Kaufland България. 

Една касова бележка дава право само на една регистрация, независимо от стойността на касовата бележка. 

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКЕНТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ