ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете шест екскурзии до тайни дестинации от Devin Mineral with Vitamins

Спечелете шест екскурзии до тайни дестинации от Devin Mineral with Vitamins

Официални правила
DEVIN Mineral with Vitamins – Кажи ДА

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА:

 1. Възложител на Играта ‘‘Кажи “ДА”‘ е „Девин“ ЕАД, с централен офис в град София, ул. „Тинтява“ 13 Б, вх. А, ет. 5, наричан по-долу „Възложител”.
 2. Организатор на Играта е „Публисис“ АД с адрес: гр. София, бул. „България“ 118, тел. 02 434 0710, наричан по-долу „Организатор“. Организаторът извършва цялостното изпълнение на играта и връзката с участниците и победителите от името на Възложителя.
 3. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наричани по-долу „Официални правила”). Официалните правила на Играта ще бъдат достъпни за целия период на продължителността ѝ в Bio в Instagram профила на Devin Mineral with Vitamins(https://www.instagram.com/devin.mineral.vitamins/).
 4. Включването в настоящата Игра се приема за съгласие от страна на участниците, че предоставят доброволно личните си данни (три имена, телефон, адрес и публични публикации в платформата Instagram) за целите, свързани с провеждането на Играта, обявяване на печелившите и разпространение на наградите.
 5. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя настоящите Официални правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им.
 6. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Възложителя.

РАЗДЕЛ II. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

 1. Играта се организира и провежда на територията на Република България. Играта се провежда на официалната страница на Devin Mineral with Vitamins в Instagram (https://www.instagram.com/devin.mineral.vitamins/).

РАЗДЕЛ III. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

 1. Продължителността на Играта е от 00.00ч. в понеделник – 08.08.2022г. до 24.00ч. в понеделник – 26.09.2022г.

РАЗДЕЛ IV. УЧАСТНИЦИ

 1. В Играта могат да участват всички физически лица с местоживеене Република България на възраст над 18 години, с изключение на служителите на “Девин“ ЕАД, рекламните агенции, свързани с Играта, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).
 2. Участието в Играта се приема за декларация от участниците, че имат навършени 18 години и че имат право, валидно и неограничено, да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Игра.
 3. Всеки участник може да участва само с един валиден Instagram профил.
 4. Един участник може да изпълни повече от едно предизвикателство, с което да се включи в Играта. Всяко изпълнено предизвикателство трябва да бъде на отделен пост.

РАЗДЕЛ V. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

 1. Играта се провежда чрез специално създаден лендинг пейдж (http://sayyes.devin-bg.com/)
 2. Участниците трябва да изберат предизвикателство, което да изпълнят.
 3. Предизвикателството се изпълнява на платформата Instagram чрез пост със снимка или рийл в профила на участника, като в описанието към поста задължително се добавя “#кажида”.
 4. Използвайки “#кажида”, постът автоматично е предоставен за одобрение и използване като пример за изпълнение на предизвикателство в страницата на лендинг пейджа.
 5. Профилът на участника, изпълняващ предизвикателството, трябва да бъде публичен.
 6. Всяка седмица ще бъдат обявявани имената на спечелилите седмичната награда, а в края на кампанията ще бъдат обявени големите победители. Обявяването ще бъде на платформата Instagram и Facebook в профила на Devin Minerals with Vitamins (https://www.instagram.com/devin.mineral.vitamins/).
 7. Не е позволено използването на нецензурни и обидни думи. Участниците с публикувани видеа и снимки, които съдържат нецензурни и обидни думи и всякакъв вид дискриминация, ще бъдат дисквалифицирани

РАЗДЕЛ VI. НАГРАДИ

1. Наградите в Играта са два типа – седмични и голяма:

1.1. Седмична награда: екскурзия за двама (победител + придружител) до мистериозна дестинация, осигурени от www.bronco.bg – общо 6 бр.

1.1.1 Условия за ползване на наградата:

 • Наградата се връчва под формата на електронен ваучер на имейла, който е предоставен от победителя при неговото известяване;
 • Ваучерът съдържа името на победителя и е валиден до края на календарната година(2022);
 • Датите за използване на ваучера се комуникират с организаторите на екскурзията(www.bronco.bg), които ще изпратят ваучера по имейл;
 • След получаване на ваучера и уточняване на датите за използването му, победителят ще получи 2 плика с инструкции относно предстоящата екскурзия;
 • Екскурзията включва 2 нощувки + закуски + подарък с кауза в подкрепа на българското село. Транспортът до локацията се поема от победителя.

1.2. Голяма награда: 5 участника ще бъдат избрани от жури и ще станат лица на Mineral with Vitamins и посланици на кампанията „КАЖИ ДА“, като техни снимки ще бъдат използвани върху некхенгъри (допълнителен рекламен материал, който се закача към бутилката), поставени върху бутилките на Devin Mineral with Vitamins за период не по-дълъг от една година от първоначалното пускане на пазара на некхенгърите; Възложителят не дължи на Победителите възнаграждение за поставянето на снимки върху рекламните материали. С включването си в играта се счита, че участниците са се съгласили с това условие.

Снимките, които ще бъдат използвани за кампанията ще бъдат предоставени от самите победители и трябва да бъдат заснети по зададени от Организатора насоки, предоставени на избраните кандидати и съответно одобрени от Организатора.

Победителите ще бъдат избирани по креативността на изпълнение на предизвикателство, а не по броя събрани лайкове.

РАЗДЕЛ VII. УВЕДОМЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ И ПРОЦЕДУРА ПО ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. Печелившите участници, качили пост с изпълнено предизвикателство и нужният хаштаг (#кажида), ще бъдат известени с таг и лично съобщение в Instagram и ще им бъде предоставен телефон или имейл, на който могат да предоставят данните си за получаване на наградата.
 2. След обявяване на победителите печелившите участници също имат ангажимент да потърсят своята награда и да се свържат допълнително на лично съобщение с профила на Devin Mineral with Vitamins в Instagram (https://www.instagram.com/devin.mineral.vitamins/), ако по някаква причина не са забелязали личното съобщение или не са го получили.
 3. В случай, че печелившите участници не желаят да предоставят изисканата информация, те губят правото да получат наградата си.
 4. Възложителят, действащ чрез Организатора, има ангажимент да изясни на победителите всички подробности във връзка с получаването на наградата.
 5. За да получат наградите си печелившите участници следва да изпратят в лично съобщение на Instagram страницата на Devin Miineral with Vitamins необходимите данни за получаване на наградата /три имена, имейл,телефон и актуален адрес/ в срок до 5 дни след обявяването на печелившите. Ако Организаторът не успее да се свърже с победителя или не получи обратна връзка от него 5 дни след обявяване на печелившите относно всички обстоятелства, изброени по-горе, то победителят губи правото да получи своята награда и тя може да бъде предоставена на следващия по ред изтеглен резервен печеливш.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *