ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете чанти O bag от Gliss и Lilly Drogerie

Спечелете чанти O bag от Gliss и Lilly Drogerie

Играта продължава до 30 септември 2022 г.

Кампанията се организира и провежда от Хенкел България ЕООД на територията на Република България във всичките търговски обекти на „Лили Дрогерие“ ЕООД.

Наградата е чанта O bag, състояща се от тяло и дръжки.

Общият брой на наградите е 3 бр.

Организаторът на Кампанията запазва правото си при изчерпване на наличните количества от изобразената на рекламните материали награда, да ги заменя с такива със сходно предназначение и стойност, след направено уведомление за това на официалната страница на кампанията.

За участие в Кампанията е необходима покупка на продукт на Gliss на минимална стойност 2,79 лева с ДДС от някой от търговските обекти на „Лили Дрогерие“ ЕООД.

Участието в Кампанията се осъществява след покупка на продукт от посочените в т. 7.1 марки и регистрация с две имена, имейл, тел. номер, снимка и дата на касова бележка в сайта www.henkelbeauty-promo.bg. Една бележка може да бъде регистрирана само веднъж, независимо от броя и стойността на направените с нея покупки на продукт/и с марка „Gliss

Клиентът има право да получи само една награда, независимо от стойността на покупката.

Наградите се получават по куриер в срок до 14 (четиринадесет) дни след уведомяване на печелившия участник по имейл/ телефон.

От участие в Кампанията се изключват:
• участвали в Кампанията с фискален бон от закупени продукти Gliss на стойност по-малка от 2,79 лв. с ДДС.;
• участвали в Кампанията с фискални бонове за закупени продукти Gliss , преди началото и след края на играта;
• участвали в Кампанията с фискални бонове от обекти извън търговските обекти на „Лили Дрогерие“ ЕООД.;

Тегленето на наградите ще се състои на 05 октомври 2022 г., в офиса на Хенкел България ЕООД в София, Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 2, ет. 4, в качеството му на Организатор. Печелившите от Играта ще бъдат обявени на сайта www.henkelbeauty-promo.bg. до 07 октомври 2022 г. и уведомени на посочения от тях телефон/ имейл в регистрацията си в сайта в срок до 12 октомври 2022 г.

Неполучени награди поради невъзможност за свързване с обявените печеливши поради грешни, неточни или непълни данни за контакт се разпределят между резервни печеливши. Броят на изтеглените резервни печеливши ще бъде 3.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ