ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 55 ваучера по 100 лв. от магазини T MARKET

Спечелете 55 ваучера по 100 лв. от магазини T MARKET

Играта продължава до 5 декември 2022 г.

Всеки желаещ да се включи в Играта трябва да направи покупка от физически магазин T MARKET или от онлайн магазина на Организатора tmarketonline (https://tmarketonline.bg/) на обща минимална стойност 30 (тридесет) лева с включен ДДС (реално заплатената сума след приспадане на всякакъв вид отстъпки) като включи в покупката си поне един продукт, маркиран със специален символ на кампанията. Покупката може да бъде направена във всеки един магазин T MARKET на територията на страната и следва да бъде извършена с една транзакция, тоест стойността на една касова бележка не може да бъде по-малка от 30 (тридесет) лева.

Ако стойността на касовата бележка надвишава един или няколко пъти минималната стойност на покупката, това не увеличава шанса за печалба на участника и НЕ му дава право да регистрира съответната касова бележка повече от един път. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. Всеки участник може да регистрира неограничен брой касови бележки.

Продуктите, маркирани със специален символ на кампанията ще бъдат ясно обозначени във физическите магазини T MARKET, в промоционалните брошури на T MARKET, както и на онлайн сайта https://tmarketonline.bg/ по следния начин:

Брошури и физически магазини – стоките, които участват в Играта ще бъдат маркирани със специален обозначителен символ в седмичната промоционална брошура, както и в месечната брошура на лоялна програма карта „благодаря“ и ще бъдат актуализирани на седмична, съответно месечна база в зависимост от периода на промоционалната брошура. Стоките, участващи в Играта, ще бъдат обозначени със специален знак на регал във физически магазини на T MARKET. Актуалните брошури могат да бъдат намерени на следният линк: https://tmarket.bg/page/broshuri

Онлайн магазин – специалният обозначителен символ ще бъде поставен и в онлайн магазина на Организатора https://tmarketonline.bg/ върху съответните стоки, които участват в тази промоция и на свой ред ще бъдат актуализирани на седмична/месечна база.

За да бъде възможно участието в Играта е необходимо клиентът да попълни формата за регистрация на следната интернет страница на Организатора https://tmarket.bg/page/tombola-tyrsachi-na-nahodki, като посочи телефонен номер, номер на касов бон и BN №. За да завърши регистрацията клиентът трябва да потвърди в обособеното за целта поле, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

Не се допускат всякакви нерегламентирани методи за регистрация за участие с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има правото да дисквалифицира съответния участник.

Всеки регистрирал се участник може да се откаже от Играта като за целта изпрати имейл на следната електронна поща: igra@maximabulgaria.bg като посочи номер на касов бон и BN №.

В Играта могат да участват само физически дееспособни лица, навършили 18-годишна възраст, с изключение на: служителите на Организатора, всички подизпълнители (или техни служители), свързани с Играта, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

Награди: За целия срок на Играта могат да бъдат спечелени общо 55 (петдесет и пет) броя ваучери за пазаруване в магазини T MARKET и tmarketonline всеки на стойност от 100 (сто) лева. Всеки един от ваучерите е с включен ДДС.

Всяка седмица от периода на играта ще бъдат раздавани 5 /пет/ на брой ваучера. Всяка регистрирана касова бележка може да спечели 1 /един/ на брой ваучер в седмицата, в която е регистрирана и може да участва само в 1 /едно/ теглене за конкретната седмица, в която е регистрирана.

Теглене на печелившите участници: Печелившите участници ще бъдат теглени всеки вторник в периода на Играта без 20.09.2022г., когато е първата дата, на която може да бъде направена регистрация, на случаен принцип, както следва:

27.09.2022г. – първо теглене на печеливши участници, направили своите регистрации в периода от 20.09.2022г. до 23:59ч. на 26.09.2022г., в което ще бъдат спечелени 5 /пет/ на брой ваучера;
04.10.2022г. – второ теглене на печеливши участници, направили своите регистрации в периода от 27.09.2022г. до 23:59ч. на 03.10.2022г. , в което ще бъдат спечелени 5 /пет/ на брой ваучера;
11.10.2022г. – трето теглене на печеливши участници, направили своите регистрации в периода от 04.10.2022г. до 23:59ч. на 10.10.2022г., в което ще бъдат спечелени 5 /пет/ на брой ваучера;
118.10.2022г. – четвърто теглене на печеливши участници, направили своите регистрации в периода от 11.10.2022г. до 23:59ч. на 17.10.2022г., в което ще бъдат спечелени 5 /пет/ на брой ваучера;
25.10.2022г. – пето теглене на печеливши участници, направили своите регистрации в периода от 18.10.2022г. до 23:59ч. на 24.10.2022г., в което ще бъдат спечелени 5 /пет/ на брой ваучера;
01.11.2022г. – шесто теглене на печеливши участници, направили своите регистрации в периода от 25.10.2022г. до 23:59ч. на 31.10.2022г., в което ще бъдат спечелени 5 /пет/ на брой ваучера;
08.11.2022г. – седмо теглене на печеливши участници, направили своите регистрации в периода от 01.11.2022г. до 23:59ч. на 07.2022г., в което ще бъдат спечелени 5 /пет/ на брой ваучера;
15.11.2022г. – осмо теглене на печеливши участници, направили своите регистрации в периода от 08.11.2022г. до 23:59ч. на 14.11.2022г., в което ще бъдат спечелени 5 /пет/ на брой ваучера;
22.11.2022г. – девето теглене на печеливши участници, направили своите регистрации в периода от 15.11.2022г. до 23:59ч. на 21.11.2022г., в което ще бъдат спечелени 5 /пет/ на брой ваучера;
29.11.2022г. – десето теглене на печеливши участници, направили своите регистрации в периода от 22.11.2022г. до 23:59ч. на 28.11.2022г., в което ще бъдат спечелени 5 /пет/ на брой ваучера;
06.12.2022г. – единадесето теглене на печеливши участници, направили своите регистрации в периода от 29.11.2022г. до 23:59ч. на 05.12.2022г., в което ще бъдат спечелени 5 /пет/ на брой ваучера.

В тегленията участват всички коректно попълнени формуляри за участие в периода от 20.09.2022г., до 23:59ч. на 05.12.2022г.

Обявяване на печелившите участници: Организаторът ще обявява печелившите участници до 3 (три) календарни дни след всяко теглене на следната интернет страница https://tmarket.bg/page/tombola-tyrsachi-na-nahodki както и на Facebook страницата си „T MARKET“ на адрес: https://www.facebook.com/MaximaBulgaria.

При технически проблем е възможно печелившите участници да бъдат изтеглени или обявени със закъснение до 3 (три) работни дни от първоначално обявеното.

Тегленето на печелившите участници ще се извърши на случаен принцип. При обявяване на печелившите участници ще бъдат публикувани единствено номер на касов бон и BN №.

Eдин участник може да спечели една награда с една касова бележка в едно седмично теглене, като това не ограничава правото му да участва за награда в Играта, ако е регистрирал и други касови бележки в оставащите от Играта седмици. За избягване на всякакви съмнения ако в една седмица бъдат изтеглени повече от една касова бележка на един и същи участник, той ще има право да получи само 1 (една) награда, а за оставащите награди ще бъдат изтеглени други участници.

Една регистрирана касова бележка дава възможност за участие в Играта само през конкретната седмица, в която е била регистрирана, съгласно посочения в чл.6.2.1 график за теглене на печелившите участници.

Получаване на наградата: Наградите ще бъдат изпратени чрез куриер до посочен от участника адрес в рамките на 7 дни от обявяването на печелившите участници.

Организаторът чрез външна фирма – куриер ще потърси печелившия участник на посоченият от него адрес след предварителна уговорка за дата и час на получаване на наградата. Ако печелившият участник не може да бъде намерен на посочения от него адрес в рамките на две посещения и след опит за свързване чрез телефонен номер, последният се дисквалифицира от участие в Играта и ще бъде заменен от друг участник, следвайки процедурата по теглене и обявяване на печелившите участници в Играта, описана в Раздел 6.

Не се допуска размяна на награда с нейната парична равностойност или получаване на други награди.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ