ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете смартфон iPhone X

100% имаш поне 3 неща, които можеш да продадеш. Ето защо OLX ти отправя предизвикателство:

Добави три обяви до 4-ти февруари
и можеш да спечелиш чисто нов iPhone X 


I.Предмет на кампанията
1. Организаторът предоставя възможност на потребителите на платформата www.olx.bg да публикуват поне 3 (три) обяви за периода на кампанията от 18.01.2018г. до 04.02.2018г. и да участват в томболата за iPhone X (Apple iPhone X, 64GB, Space Gray).

II. Участници в кампанията
2. Участици в кампанията могат да бъдат всички физически или юридически лица, които са потребители на OLX по смисъла на ОУ.
3. Участници в кампанията не могат да бъдат служителите или управителите на Организатора, техни съпрузи, роднини по права линия без ограничение и по съребрена линия до 4-та степен включително, както и свързани с Организатора юридически лица по смисъла на Търговския закон.

III. Период на кампанията
4. Кампанията се провежда в периода от:
началото на кампанията – 00:01:00 ч. на 18.01.18г.
до нейния край – 23:59:00 ч. на 04.02.18г.

IV. Награда
5Всеки потребител, който публикува поне 3 (три) обяви за периода на кампанията от 18.01.2018г. до 04.02.2018г., участва в томболата за iPhone X (Apple iPhone X, 64GB, Space Gray).

V. Определяне на победителя
6. Победителят ще бъде определен в рамките на 20 (двадесет) работни дни след края на кампанията, в присъствието на нотариус, при спазване на предвидените в българското законодателство нормативни изисквания за провеждане на игра-томбола с жребий за определяне на печеливш участник.
7При проведения жребий ще бъдат изтеглени и имената на 3 (трима) потребители, които да послужат за резерва, в случай на невъзможност да се осъществи контакт със спечелилия победител.
8При невъзможност да се осъществи контакт със спечелилия победител в рамките на 72 (седемдесет и два) часа, наградата ще бъде спечелена от потребителят, който е първа резерва, в случай, че съществува невъзможност да се осъществи контакт с него в рамките на 72 (седемдесет и два) часа , се преминава към потребителят – втора резерва и по този начин и при същите условия, докато се стигне до потребителят – трета резерва (включително).
9. Победителят ще бъде обявен на страницата във фейсбук (Facebook) на платформата OLX.
10. Наградата ще бъде получена в офиса на Организатора в София на адрес:
гр. София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ 1, ет. 3, с ЕИК 175345805, след представяне на документ за самоличност и подписването на приемо-предавателен протокол.

VI. Механизъм за участие
11. Всеки потребител на платформата има право да участва в Кампанията.
12Няма предвидени ограничения относно типа устройство, от което са публикувани обявите, конкретната категория на обявите, които ще бъдат публикувани или типа потребител, който ще вземе участие (нов/стар/бизнес).
13. Всеки потребител, който публикува поне 3 нови обяви в периода на кампанията, участва в томбола за iPhone X (Apple iPhone X, 64GB, Silver Gray).
Допълнителни условия:
13.1. И трите обяви трябва да са добавени от един и същи профил на потребител в рамките на кампанията; 
13.2. Участието в промоцията не е обвързано с покупка;
13.3. Използване на промо опции или добавяне на допълнителен брой обяви над третата не носи допълнителни предимства при жребия.
13.4. Участниците приемат настоящите ОУ за участие в томболата и се съгласяват организатора да използва данните им за маркетинг цели, включително да публикува снимката на победителя във Facebook;
13.5. Наградата може да бъде получена единствено от офиса на организатора в София, срещу предоставяне на документ за самоличност и подписване на приемо-предавателен протокол за връчена награда.
14. Промотирането на обяви или ползването на други платени услуги, предлагани в платформата OLX не е забранено, но не е условие за участие в Кампанията и няма да носи каквото и да е предимство на участник, използвал някоя от платените услуги на OLX.

1 comments

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *