ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 61 000 брандирани прибори за готвене Coca Cola

1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
1.1. Промоцията „ Купи една бутилка 1,25L Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Orange или Sprite, вземи скреч карта и виж дали печелиш една от специалните награди!“, наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД, София, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 8, наричано по-нататък Организатор.
2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА
2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.
2.2. Официалните правила на промоцията се публикуват на сайта www.coca-cola.bg и на сайта www.houserules.bg за целия период на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в страната).
2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.coca-cola.bg и на сайта www.houserules.bg
2.4. С участието си в Промоцията, участниците се обвързват с долуописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.
3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
3.1. Промоцията се организира и провежда в избрани обекти на територията на Република България, активирани с рекламни материали.
4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
4.1. Промоцията започва на 15 януари 2018 г. Промоцията ще продължи до 25 февруари 2018 г. или до изчерпване на количествата на скреч картите в обектите, включени в Промоцията, което от двете събития настъпи по-рано.
5. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ
5.1. Участващите опаковки са 1,25L PET Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Orange и Sprite.
6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
С участие в Промоцията може да бъде спечелена следнaтa наградa:
6.1. Брандиран прибор за готвене – лъжица за салата, преса за картофи, шпатула или черпак, описани подробно в Приложение 2.
6.2. Общо 61,840 броя награди.
7. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА
За всяка закупена бутилка Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Orange или Sprite 1,25L PET от участващите опаковки в участващите обекти, потребителят получава скреч карта на място от същия търговски обект в момента на покупката. При наличие на следните надписи в полето за изтриване:
  • „Печелиш прибор“ – потребителят има право да получи един брой брандиран Coca-Cola прибор (лъжица за салата, преса за картофи, шпатула или черпак), описан в т. 6.1. и Приложение № 2, на място в търговския обект.
  • „Печелиш Усмивка :)“ – потребителят не печели нищо.  
7.3 Скреч карти, печелещи прибор, няма да могат да бъдат предявявани за награда в други участващи в Промоцията обекти, различни от мястото на покупка, както и в по-късен момент от същия обект, където продуктът е закупен.
7.4  Общият брой скреч карти е 247,360 броя, като 61,840 броя от картите са „Печелиш прибор” и 185,520 броя от картите съдържат “Печелиш Усмивка :)”. Печелившите карти ще бъдат равномерно разпределени в участващите обекти.
8. ОТГОВОРНОСТ
8.1. Организаторът на Промоцията не е отговорен пред потребителите за награди, надвишаващи посоченото количество.
8.2. Всички предявени печеливши скреч карти подлежат на проверка от Организатора или оторизирано от него трето лице.
8.3. Организаторът на Промоцията не отговаря за качеството на наградите.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *