ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 ваучера от хипермаркети Kaufland


Играта е с продължителност от 15.01.2018 г. до 21.01.2018 г. включително. Участието в Играта не изисква покупка или посещение на магазин на Организатора. Можете да участвате в играта неограничен брой пъти. Печелившите участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип в Централното управление на Kaufland  от комисия в състав – представители на следните звена: „Реклама и връзки с обществеността“, „Клиентски мениджмънт/Ревизия“ и „Право и съответствие“. Тегленето на наградите ще се проведе на 22.01.2018 г.
Само печелившите Участници ще бъдат уведомявани – по имейл или телефон (след като с тях организаторът не може да се свърже по имейл) до 5 (пет) работни дни след тегленето на наградите. Участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 5 (пет) работни дни, губят правото си да получат наградата. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради грешно попълнени данни. 
Имената на спечелилите участници, посочени в онлайн формуляра за участие, и наградите, които печелят, ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на Kaufland (www.kaufland.bg) след свързване и потвърждаване от страна на Участника. Участниците могат по всяко време да оттеглят съгласието си за публикуване на личните им данни на интернет страницата. В такъв случай няма да могат да продължат участието си в Играта. Искането за оттегляне от Играта се изпраща на service@kaufland.bg.
Правилата за защита на личните данни ще бъдат спазени. В играта не могат да вземат участие лица под 18 години, както и служители на „Кауфланд България ЕООД енд КО.“ КД и членове на техните семейства. Участието в играта е безплатно и не е обвързано с покупка. Наградите не могат да се заменят за паричната им стойност. „Кауфланд България ЕООД енд КО.“ КД не носи отговорност при погрешно подадени данни.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *