ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 100 комплекта „Бочко“

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОРИ НА ИГРАТА. СЪЩНОСТ НА ИГРАТА.

1.1. Кампания „БОЧКО ОТ ПЪРВИЯ ДЕН”, наричана по-долу „Играта“ и/или „Кампанията“ се организира и провежда от ЛАВЕНА АД, ЕИК: 837066835, със седалище и адрес на управление в гр. Шумен, жк Индустриален, п.к. 114, и ЛАВЕНА МЪРЧАНДАЙЗИНГ ЕООД, ЕИК 200760724, със седалище и адрес на управление в София, 1407, ул. Златен рог 20-22, електронна поща: bochko@lavena.bg. Двете дружества, наричани по-долу за краткост “Организатор/и” работят съвместно с подизпълнител „Ол ченълс комюникейшън“ ЕООД, ЕИК 131350957, със седалище и адрес на управление в София, бул. Сливница 245, ет. 2 който ще създаде страница на Кампанията, ще събере регистрациите на участниците и ще осигури теглене и публикуване на наградите.
1.2. Същност на играта – Кампанията Бочко От първия ден или тук наричаната Игра, се осъществява единствено в интернет на адрес: bochko.bg/otparviaden и Facebook страницата https://www.facebook.com/bochko.bg/, състояща се в регистриране на физическо лице по описания по – долу начин с цел спечелване на награда На тези интернет страници е представен нов комплект продукти Бочко, съдържащ: шампоан, мляко за тяло, крем при подсичане и памучна бебешка пелена. Кутията на комплекта има допълнително предназначение – ползва се като кутия за бебешки спомени. По време на Играта могат да бъдат спечелени 100 комплекта от посочените продукти Бочко. Всеки, който не спечели комплект, получава възможност да закупи такъв с 30% отстъпка от онлайн магазин emag.bg в определен срок.
1.3. Участниците се информират за Кампанията с текстовете на страницата на Бочко, Facebook страницата https://www.facebook.com/bochko.bg/ и публикуваните настоящи Правила за участие. Всеки, който желае да участва може да се регистрира, ако отговаря на условията и предостави съответна информация, описана по – долу.

ЧАСТ 2. ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ

2.1. Периодът на участие в Кампанията е от 0:00 часа на 15.01.2018 година до 24:00 часа на 28.02.2018 година.

ЧАСТ 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

3.1. Участник в Кампанията може да бъде всяко дееспособно физическо лице с местоживеене на територията на Република България, което в периода на участие изпълни условията за участие, описани по-долу. 
3.2. В Кампанията нямат право да участват: 
3.2.1. малолетни и непълнолетните лица, лица, поставени под пълно или ограничено запрещение; 
3.2.2. служители на Организаторите, както и членове на техните семейства (съпруг/-а, родител/-и, брат/ сестра, деца).

ЧАСТ 4. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4.1. Всеки Участник следва да се регистрира в онлайн пратформа bochko.bg/otparviaden и и Facebook страницата https://www.facebook.com/bochko.bg/ чрез използване на бутон с надпис ПОТВЪРДИ, като попълни съответни лични данни и даде изрично съгласие за тяхното събиране, съхраняване и обработване за посочените в част 10 по – долу цели, както и а даде съгласието си да се включи в играта. Данните, които следва да се предоставят са: три имена, електронен адрес, населено място (град/село), данни относно наличието на деца или очакването на такива (възраст на детето, бременност, родителство – майка, баща) и да впише в текстово поле какви спомени би съхранил в кутията за спомени, ако спечели „Комплект от Първия ден“.  Участниците, спечелили един от стоте безплатни комплекта, трябва да допълнят данните си със следните: телефон за контакт, адрес за доставка.
4.3. Участникът има право само веднъж да се регистрира и да участва в играта за награди. В случай, че Участник направи опит да манипулира по какъвто и да е начин компютърната система на Играта, Организаторът има правото да го отстрани от участие.
4.4. Регистрацията за участие и самото участие в Играта, както и спечелването и получаването на награди от Играта, не е обвързано с и няма за цел да увеличи покупките на продуктите на Организатора от Участниците/ печелившите.

ЧАСТ 5. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

5.1. В Кампанията ще бъдат раздадени общо две групи награди, както следва:
5.1.1. 100 броя комплекти Бочко „От първия ден“. Участниците узнават дали печелят в момента на регистрацията чрез съобщение на pop-up прозорец. До 4 (четири) седмици след спечелването на наградата, Печелившите участници ще получат наградата при условията на раздел 7. Приблизителната стойност на една награда е 15лв с ДДС.
5.1.2. Промоционален код за 30% отстъпка за закупуване на комплект „От първия ден“ от emag.bg. Всеки участник, който НЕ спечели един от 100-те комплекта Бочко „От първия ден“, ще получи на предоставения от него имейл промо-код, с който може да закупи горепосочения комплект от emag.bg с 30% отстъпка от обявената цена. Промо-кодът важи от 15.01.2018 до 31.03.2018. Участниците узнават дали печелят в момента на регистрацията чрез съобщение на pop-up прозорец.
5.2. Победителите нямат право да получат паричната равностойност на наградите.
5.3. Пълният списък с печелившите по т.5.1.1. ще бъде обявен и достъпен на уеб-страницата на кампанията bochko.bg/otparviaden в секцията Печеливши.

ЧАСТ 6. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Награди по.5.1.1. ще бъдат изтеглени на случаен принцип между участниците, отговарящи на изискванията за участие в кампанията и попълнили регистрационна форма. Механизмът на теглене се програмира в софтуер, който е свързан с регистрациите в реално време. Той разпределя 100 комплекта за периода на кампанията, и на принципа на случайните числа „тегли“ печеливши през целия период на кампанията.
6.2. Всеки Участник, който отговаря на условията, описани в настоящите Официални правила, има право да участва в Играта. 

ЧАСТ 7. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. За наградите по т. 5.1.1.
7.1.1. Спечелилите награда по т. . 5.1.1. предоставят данни за доставка по описания в т. 4.1 механизъм. Наградите се изпращат един път седмично, като се събират печелившите участници за период от седмица.
7.1.2. Наградата се получава по куриер за сметка на Организатора на посочения от печелившия Участник, , точен адрес за доставка. Печелившият Участник/ следва да осигури и уговори удобен ден и час за доставка на наградата. Във всички случаи доставката следва да бъде направена от 09:00 до 17:00 часа в рамките на 3 работни дни, считано от уговарянето на удобен ден и час за доставка между куриерската фирма и печелившия Участник, само на територията на Република България. 
7.1.3 При получаване на награда печелившият Участник следва да представи лична карта/ друг документ за самоличност, за да удостовери, че той е спечелилият Участник. Получаването на наградата се удостоверява с предаване на пратката от куриера на печелившия Участник. 
7.1.4. Ако печелившият Участник е предоставил неточен или некоректен адрес за доставка или не бъде открит на съответния адрес, куриерът оставя на входната врата съобщение, че е направил посещение (при невъзможност да влезе във входа, съобщението се залепя на входната врата на сградата), след което се свързва с печелившия Участник еднократно на посочения от него телефонен номер за уговаряне получаването на наградата. Ако печелившият Участник не бъде открит на посочения от него адрес и при повторното посещение на куриера, наградата остава в съответния офис на куриерската фирма до две седмици, след което се връща на Организатора. Организаторът не носи отговорност за недоставяне на награда в горните случаи.
7.2. За наградите по т. 5.1.2 – промо код или тук описан като ваучер за отстъпка.
7.2.1. Наградите по т. 5.1.2. се получават веднага по описания механизъм на участие и имат вид на промо код – уникална комбинация от букви и цифри.
7.2.3. Промо кодът се изпраща и на имейла на участника.
7.2.4. Промо кодът дава на участника право да закупи комплекта Бочко „От първия ден“ с 30% отстъпка единствено и само от emag.bg до 31.03.2018г. След изтичане на този срок, кодовете са невалидни.
7.2.5. Кодовете могат да се преотстъпват по желание на участниците и се ползват еднократно при първа покупка на Комплекта от emag.bg.

Share This Articles

2 comments

  • Rumqna Jekova

    • Играйте и спечелете

      Здравейте, радваме се, че проявявате интерес към игрите, които събираме и публикуваме. Ние не събираме игрите с награди на едно място и не сме организатор на посочената от Вас игра. Пълна информация за това как функционира нашата страница можете да намерите тук – https://www.igraiteispechelete.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81. За да участвате в тези игри, трябва да посетите линка за участие и да се включите от там. Поздрави

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ