ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете чудесна колонка Samsung Level Box Slim

1. Организатор на играта “Твоето аз“ („Играта“): Самсунг Електроникс Румъния С.Р.Л, клон България, със седалище и адрес на управление: бул. “Цариградско шосе” 115М, “Хермес парк”, сграда Д, ет. 4, Европейски търговски център, София, регистриран в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 201200956, регистрация по ДДС: BG201200956, („Организатор“).
2. Играта е валидна за територията на Република България с период на провеждане от 15.01.2018 г. в 17:00 часа. до 21.01.2018 г. до 23:59 часа и ще се проведе във Facebook канала на Samsung България (https://www.facebook.com/SamsungBulgaria/). Всяко участие съгласно механизма на играта по т. 4 след изтичане на този период няма да бъде валидно.
3. Награди:
3.1. Участието в настоящата игра, дава възможността да се спечели 1 брой колонка Samsung Level Box Slim
3.2. Печелившият в тази игра ще бъде 1 на брой.
3.3. Наградите се предоставят от Организатора на „Играта“.
4. Механизъм на Играта:
За спечелването на наградaта, посоченa в т. 3, е необходимо:
4.1. Участникът да има навършени 14 години, и да е български гражданин.
4.2. Да публикува в коментар под поста с играта, текст или снимка, с който отговаря на въпроса: „Какво означава за теб да разкриеш своето аз?“
4.3. Коментарите могат да бъдат публикувани до 23:59:59 часа на 21.01.2018 г. Всеки коментар, публикуван след тази дата няма да бъде включен в томболата.
4.4. Всеки участник може да публикува неограничен брой коментари, но участва в томболата само с един от тях.
4.5. Печелившият ще бъде изтеглен с томбола на случаен принцип от всички участници.
4.6. Участието в „Играта“ е публично и с това всеки участник дава съгласие името му (псевдоним) да бъде публично видимо в публикацията, с която ще бъдат обявени печелившите от играта.
4.7. Участието в Играта не изисква покупка.
5. Спечелване на наградата:
5.1. За наградата –1 брой колонка Samsung Level Box Slim могат да участват всички потребители над 14 години, които са следвали правилно механизма на играта от точка 4.
5.2. Тегленето на печелившия участник ще бъде проведено на 22.12.2017 г. в присъствието на нотариус. В същия ден печелившият ще бъде обявен на стената на Facebook страницата на Samsung България (https://www.facebook.com/SamsungBul…).
5.3. Печелившият няма право да претендира за изплащане на левовата равностойност или равностойността в каквато и да е друга парична единица на предоставената му награда.
5.4. Наградата ще бъде изпратена на печелившия участник чрез куриер, за сметкa на Организаторите, в рамките на 30 работни дни след обявяването му във Facebook страницата на Samsung България (https://www.facebook.com/SamsungBul…).
5.5. Samsung България, ще уведомят печелившия и като оставят коментар под съответния коментар, който е спечелил.
5.6. Спечелилите участници имат право да получат наградата си като предоставят своите данни за доставка (три имена, адрес и телефон) в лично съобщение във Facebook страницата на Samsung България не по-късно от 30 дни от датата на тяхното обявяване. (https://www.facebook.com/SamsungBul…)..
5.7. Ако някой от печелившите не предостави свой адрес и телефон, в рамките на 30 дни след обявяването на печелившите, на който да получи своята награда, той губи правото си на тази награда. (Данните, предоставени от печелившите, ще бъдат използвани за контакт със всеки печеливш с цел да получи наградата си в срок от 30 работни дни след уточняването на физическия адрес, на който трябва да бъде изпратена.)

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *