ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете Нутрибулет, 3 комплекта миксери и 5 чопъра Delimano

„Купи и спечели награда през декември с МЕТРО Плюс+
І. ОРГАНИЗАТОР
Промоционална кампания „Купи и спечели награда през декември с МЕТРО Плюс+” („Промоционалната кампания“) се организира и провежда от „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Цариградско шосе 7-11 км. („Организатор“).
Настоящите официални правила са публикувани на сайта www.metroplus.bg , откъдето са достъпни през целия период на Промоционалната кампания по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.
Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им оповестяване на интернет страницата му www.metroplus.bg.
ДЕФИНИЦИИ
УЧАСТНИК се нарича всеки клиент на Организатора, който извърши покупка с бонус точки (дигитални или хартиени) на продукти на Делимано от лоялната програма МЕТРО Плюс+ в периода 01-31.12.2017 г.
ПЕЧЕЛИВШ е всеки клиент на Организатора, който ще бъде изтеглен на лотариен принцип чрез използването на специализиран софтуер и спечели една от предварително обявените награди.
ІІ. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ
Промоционалната кампания се провежда в периода: от 01 декември 2017г. до 31 декември 2017г.
За избягване на всяко съмнение Промоционалната кампания започва на 01 декември 2017г. и ще продължи до 31 декември (включително) 2017г. независимо от публикуването и наличието на рекламни материали преди и/или след посочените дати.
Промоционалната кампания се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини „МЕТРО“ (с изключение на складова база Банско и складова база Слънчев бряг, както и клиентите по доставка) („Участващи обекти“).  
ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ
В периода на провеждане на Промоционалната кампания, всяко лице, което извърши покупка на продукт от каталога на лоялната програма МЕТРО Плюс+ (от сериите Delimano Stone Legend и/или Delimano Perla) с отстъпка срещу бонус точки (дигитални или хартиени) през декември месец в някой от Участващите обектиавтоматично се включва за участие в Промоционалната кампания и в тегленията на наградите.
Всяко лице може да участва в Промоционалната кампания неограничен брой пъти, като всяка покупка на продукт от лоялната програма с точки се счита за едно участие независимо от стойността на покупката.
ІV. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ И ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ
Всяко лице закупило продукти от каталога на лоялната програма МЕТРО Плюс+ с отстъпка срещу бонус точки (дигитални или хартиени) през декември 2017 има възможност да спечели една от следните награди:
–           5 х Делимано Чопър Про
–           3 х Делимано Фемили меджик микс
–           1 х Голяма награда – Нутрибулет 5 части
Печелившите участници ще бъдат определени при провеждане на теглене на случаен принцип чрез използване на специализиран софтуер не по-късно от 10-ти януари 2018г. в централния офис на Организатора.
Организаторът няма да използва процедури, нито специализирания софтуер по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на наградите. Резултатите от тегленето, както и печелившите участници ще бъдат отразени в протокол , който ще се съхранява в централния офис на Организатора за срок от 1 (една) година. При тегленето ще бъдат избрани 9 печеливши участници, както и 9 резервни участници.
V. УВЕДОМЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ
Всички участници ще бъдат информирани за спечелването на наградата чрез данните за контакт, които са предоставени при регистрацията им като клиенти на Организатора, в срок до 20 дни след края на Промоционалната кампания. В случай, че Печеливш участник откаже получаването на награда, наградата ще бъде предоставена на резервен участник, като бъде следван редът на изтеглянето им.     
Информация за печелившите  – име и клиентски номер  ще бъде публикувана на уеб страницата на Организатора след 10.01.2018г.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *