ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 50 комплекта включващи плюшен снежен човек и лакомства от Победа


1. Общи разпоредби:
1.1. Настоящата онлайн активност, наричана за краткост „Играта“, се организира и провежда от „Победа“ АД, наричано за краткост „Организатор“.
1.2. Играта се организира и провежда за период от 22.12.2017 г. до 28.12.2017 г.
1.3. Играта се организира и провежда изцяло и единствено на български език и Организаторът не носи отговорност за грешния превод или тълкуване на нейните правила и условия.
1.4. Участието в играта не е обвързано с покупка на продукт, произвеждан и предлаган от Oрганизатора.
1.5. Играта се провежда на фенстраницата на „Победа“ във фейсбук: (https://www.facebook.com/pobedaad)
1.6. Участвайки в Играта, участниците приемат настоящите общи условия и се задължават да спазват техните разпоредби.
2. Правила за участие в играта:
2.1. Участие в настоящата игра може да регистрира всеки потребител, който ни изпълни подаденото задание.
2.2. Състезават се само тези коментари, които са оставени под публикацията на фейсбук страницата на „Победа“ и отговарят на поставената задача.
2.3. За всеки участник ще бъде зачетено само едно участие, независимо от броя заявени такива чрез коментар.
3. Условие за участие в играта:
3.1. Право на участие има всеки потребител на социалната мрежа Facebook, без значение дали е част от фенбазата на страницата на Бисквити Закуска (https://www.facebook.com/pobedaad).
3.2. Успешно участие регистрира всеки потребител, който изпълни условието на играта и сподели отговора си в коментар под визията на играта!
3.3. Регистрирането на участие става единствено чрез споделяне на коментар под визията на Играта на Facebook страницата на Победаа; (https://www.facebook.com/pobedaad). Изпратени коментари на лични съобщения, на стената или по друг канал за комуникация няма да участват в тегленето на наградите.
4. Определяне на победителите:
4.1. Печелят петдесет (50) от потребителите, изпълнили условието на играта.
4.2. Победителите ще бъдат обявени на 29.12.2017 г. до 18:00 ч.
4.3. Победителите ще бъдат определени на случаен принцип.
5. Награди:
5.1. Победителите получават по 1 плюшен снежен човек и лакомства от Победа.
5.2. Победителите нямат право да заменят спечелената награда с друга или да получат левовата й равностойност.
6. Получаване на награди:
6.1. Печелившите могат да получат своята награда след изпращане на лично съобщение до фейсбук страницата на Победа (https://www.facebook.com/pobedaad), предоставяйки своите три имена, мобилен телефон и адрес за доставка.
6.2. Наградите не могат да бъдат заявявани за получаване от трети лица.
6.3. Участник, непотърсил своята награда в срок от 10 (десет) работни дни, губи правото да я получи.
6.4. Организаторът си запазва правото да предостави наградата на следващ изтеглен участник, който отговаря на Условията за участие в Играта.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *