ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете образователно роботче на български Fisher-Price BeatBo


Официални правила за провеждане на онлайн игра на Webcafe и играчките Fisher Price
 1. Период на участие:
Периодът за участие в Онлайн играта на Mamamia.bg и Fisher Price (наричана „Играта“) е от 20.12.2017 до 28.12.2017.
 1. Организатори:
  • „УЕБКАФЕ“ ЕАД, ЕИК: 203428691, с адрес на управление гр. София, пк. 1000, ул. Стара планина 3.
  • Facebook не участва и не съдейства по какъвто и да е начин в организирането и провеждането на Играта. Организирането, представянето, провеждането и регламента на Играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc.
 2. Право на участие
  • Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице, отговарящо на следните условия:
  • В периода на участие се регистрира или съответно има валидна регистрация във www.facebook.com (съгласно правилата на Facebook);
  • Е или стане фен (като натисне бутона Like) на официалната Facebook страница на Mamammia https://www.facebook.com/search/top/?q=mamamia.bg
  • За участие в Играта не се изисква закупуване на продукт и/или услуга, предлагани от Организатора, или предоставянето на какъвто и да е залог;
  • В Играта нямат право да участват:
 • Малолетни и непълнолетни лица, както и такива, поставени под пълно или ограничено запрещение;
 • Служители на Организатора и на всички без изключение дружества, които участват в каквито и да било дейности във връзка с организирането и провеждането на Играта, както и членове на техните семейства (съпруг/а, родители, брат/сестра, деца);
 • Не изпълняват или не отговарят на някое от условията на настоящите Правила;
 • Използват нередовни, неоторизирани или дублирани профили във Facebook;
 1. Механизъм за участие в играта
За да се регистрира и да участва в Играта, Участникът трябва да:
 • Участниците в играта трябва да харесат страницата на Mamamia.bg във Facebook и да отговорят с коментар под видеото какво казва роботчето Beatbo.
 • Всеки участник трябва да се увери, че участва в Играта със своето истинско име, което следва да удостовери с представяне на лична карта в случай, че спечели награда;
 • Всеки участник има право да участва само с един коментар под публикацията;
 • Регистрирайки се за участие в играта по точка 4.1., Участникът безусловно приема и се съгласява с настоящите Правила, задължава се да ги спазва, както и да изпълнява всяко решение, взето от Организаторите, включително всяко тълкуване на Правилата;
 • Печелившите участници носят отговорност за всички разходи във връзка с Наградите, включително за деклариране на Наградите и заплащане на данъци /ако такива се дължат.
Награди: Наградата в настоящата игра е 1 (един) брой образователно роботче на български Fisher-Price BeatBo.
 1. Определяне на печелившите участници. Получаване на наградите.
  • Печелившият участник ще бъде изтеглен сред правилно отговорилите на случаен принцип от екипа на Mamamia.bg;
  • Имената на печелившите ще бъдат обявени на официалната Facebook страница на Mamamia.bg, на 28.12.2017 г.;
  • Спечелената награда не може да бъде заменяна за паричната ѝ равностойност или каквато и да е друга равностойност. Печелившият участник няма право да преотстъпва или прехвърля по какъвто и да било начин на трети лица правото си да получи Наградата;
  • Печелившият участник следва да изпрати три имена и телефонен номер за връзка на електронен адрес: office@mamamia.bg  не по-късно от 48 часа след като името му бъде изтеглено.
  • Наградите ще бъдат връчени на печелившите участници от Организаторите, на определени от Организаторите място, ден и час. Организаторите не носят отговорност за щети нанесени върху Наградите след връчването им на печелившите участници;
  • Ако в рамките на разумни срокове Наградите не бъдат раздадени, Организаторите не са задължени да организират нова томбола.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *