ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 50 вкусни награди от бисквити Закуска

1. Общи разпоредби:
1.1. Настоящата онлайн активност, наричана за краткост „Играта“, се организира и провежда от „Победа“ АД, наричано за краткост „Организатор“.

1.2. Играта се организира и провежда за период от 20.12.2017 г. до 27.12.2017 г.

1.3. Играта се организира и провежда изцяло и единствено на български език и Организаторът не носи отговорност за грешния превод или тълкуване на нейните правила и условия.

1.4. Участието в играта не е обвързано с покупка на продукт, произвеждан и предлаган от Oрганизатора.

1.5. Играта се провежда на фенстраницата на „Бисквити Закуска“ във фейсбук: (https://www.facebook.com/biskviti.z…)
1.6. Участвайки в Играта, участниците приемат настоящите общи условия и се задължават да спазват техните разпоредби.

2. Правила за участие в играта:
2.1. Участие в настоящата игра може да регистрира всеки потребител, който ни изпълни подаденото задание.
2.2. Състезават се само тези коментари, които са оставени под публикацията на фейсбук страницата на „Бисквити Закуска“ и отговарят на поставената задача.
2.3. За всеки участник ще бъде зачетено само едно участие, независимо от броя заявени такива чрез коментар.

3. Условие за участие в играта:
3.1. Право на участие има всеки потребител на социалната мрежа Facebook, без значение дали е част от фенбазата на страницата на Бисквити Закуска (https://www.facebook.com/biskviti.zakuska/).
3.2. Успешно участие регистрира всеки потребител, който изпълни условието на играта и сподели отговора си в коментар под визията на Лабиринтът на Мънки!
3.3. Регистрирането на участие става единствено чрез споделяне на коментар под визията на Играта на Facebook страницата на Бисквити Закуска; (https://www.facebook.com/biskviti.zakuska/). Изпратени снимки на лични съобщения, на стената или по друг канал за комуникация няма да участват в тегленето на наградите.

4. Определяне на победителите:
4.1. Печелят петдесет (50) от потребителите, изпълнили условието на играта.

4.2. Победителите ще бъдат обявени на 28.12.2017 г. до 18:00 ч.

4.3. Победителите ще бъдат определени на случаен принцип.

5. Награди:
5.1. Победителите получават по 1 плюшен Мънки и лакомства от бисквити Закуска. 5.2. Победителите нямат право да заменят спечелената награда с друга или да получат левовата й равностойност.

6. Получаване на награди:
6.1. Печелившите могат да получат своята награда след изпращане на лично съобщение до фейсбук страницата на Бисквити Закуска (https://www.facebook.com/biskviti.zakuska/), предоставяйки своите три имена, мобилен телефон и адрес за доставка.

6.2. Наградите не могат да бъдат заявявани за получаване от трети лица.

6.3. Участник, непотърсил своята награда в срок от 10 (десет) работни дни, губи правото да я получи.
6.4. Организаторът си запазва правото да предостави наградата на следващ изтеглен участник, който отговаря на Условията за участие в Играта.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *