ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете Nutribullet, топ матрак, завивка и много отстъпки

1. Организатор на Играта
Организатор на играта „Улови момента!” („Играта“) е „Студио Модерна – България” ЕООД, ЕИК: 121009078, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 40, бл. ЮРО ПАРК – ОФИС СГРАДА 
2. Период на провеждане на Играта
Играта ще се проведе в периода от 01.12.2017 г. до 01.01.2018г., включително.
3. Дефиниции
Настоящите правила на Играта съдържат термини, които имат следното значение:
3.1. „Организатор“ е „Студио Модерна – България” ЕООД, ЕИК: 121009078;
3.2. „Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което отговаря н условията за участие по т. 4 по-долу и което се е включило в Играта като се регистрирало, по посочения в тези правила начин, в играта „Улови момента!” на уеб адрес http://kolelo-na-kasmeta.topshop.bg.  Всяко физическо лице има право да участва в Играта с не повече от един свой email адрес. Регистрацията в платформата на Играта, намираща се на уеб адрес: http://kolelo-na-kasmeta.topshop.bg е задължително условие за участие в Играта и спечелването на награда.
4. Право на участие в играта
В Играта могат да участват всички пълнолетни и дееспособни физически лица, които имат постоянен адрес в Република България. Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Играта, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта. Служители на „Студио Модерна – България” ЕООД също нямат право да участват в Играта.
5. Награди
  • 20 000 кодове за отстъпка до 20% при бъдещо закупуване на стоки от асортимента на „Студио Модерна – България“ ЕООД;
  • 1бр.  Нутрибулет 5 части;
  • 1бр. Топ матрак Риню Евкалипт 7 зони в размер по избор на клиента от наличните размери в сайта http://www.dormeo.bg;
  • 1бр.  Завивка Фреш 4 сезона в размер по избор на клиента от наличните размери в сайта http://www.dormeo.bg.
Кодовете за отстъпка могат да бъдат използвани от спечелилите ги Участници в срок до 08.01.2017 г., включително.
ВАЖНО:
Кодовете за отстъпка доставка не са валидни за:
  • стоки, които са в промоция/намаление в периода от започването на Играта до 08.01.2017 г.;
  • каквито и да било матраци от асортимента на „Студио Модерна – България” ЕООД.
Кодовете за отстъпка са валидни и могат да бъдат използвани само при покупка на стоки от разстояние (онлайн). Същите, не важат и не могат да бъдат използвани при закупуване на стоки от  физическите магазини в търговската мрежа на Организатора и на неговите партньори (търговски вериги и др.)
6. Механизъм на Играта, спечелване на награда, връчване на наградите
Участието в Играта НЕ е обвързано с покупка!
За да участва в Играта Участникът трябва да:
6.1. Отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4. и да притежава валиден email адрес;
6.2. Да посети уеб страницата на Играта на адрес: http://kolelo-na-kasmeta.topshop.bg.
6.3. Да въведе данните си (Име, Фамилия, E-mail адрес) в посочените на страницата.
6.4. Да натисне виртуален бутон „Направи снимка!“.
6.5. След натискането на бутона „Направи снимка!“, виртуалният фотоапарат, намиращ се на страницата http://kolelo-na-kasmeta.topshop.bg, в случай, че е налице печалба за Участника, показва снимка с размера на намалението или подаръка, който участникът печели.
6.6. Спечелените кодове за отстъпка ще бъдат изпратени от Организатора на спечелилия ги Участник под формата на код на електронната поща, с която този Участник се е регистрирал за участие в Играта. Заедно с това, Организаторът ще изпрати на Участника подробни инструкции как да използва съответния код.
6.7. Спечелените награди, различни от кодове за отстъпка, ще бъдат доставени от Организатора в срок до 20 работни дни, с куриер, до всеки печеливш Участник. Предметните награди, ще бъдат доставени в срок от 20 работни дни, напълно безплатно, с куриер.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *