ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 30 комплекта с по два кена и две халби от Каменица

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
Играта “За истинските моменти. По празниците”, наричана по-нататък Играта, е организирана от „Каменица” АД със седалище и адрес по регистрация: гр. Пловдив, ул. «Арх. Камен Петков» 1А, Офис сграда, ет.5, с ЕИК 825347340, наричана по-нататък Организатор.
ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени Официални правила.
2.2. Официалните правила се публикуват преди началото на Играта във ФБ страницата https://www.facebook.com/pg/kamenitzabg/notes за целия период на Играта.
2.3. Чрез изпращане на съобщение в страницата, по време на Играта, всички заинтересувани могат да получават информация и консултация.
2.4. Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на Играта, като промените влизат в сила след публикуването им в ФБ страницата https://www.facebook.com/pg/kamenitzabg/notes
2.5. С участието си в Играта участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта.
ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
3.1 Играта се организира и провежда само на територията на Република България. Наградите се доставят само на територията на Република България.
ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. В Играта имат право да участват всички физически лица, пребиваващи на територията на Република България, навършили 25 години към началната дата на Играта.
4.2. В Играта нямат право да участват служителите на „Каменица” АД, агенция „Суинг” ЕООД, както и членовете на семействата им.
4.3. Участието в играта не е обвързано с покупка на стока или услуга.
ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
5.1. Играта стартира на 8-ми декември и продължава до 11-ти декември 2017 г.
ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Играта, са следните:
30 комплекта, всеки от които съдържа по 2 броя Каменица кен и 2 бр. специални халби Каменица.
ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
7.1 За да участвате в Играта, е необходимо да направите следните действия:
1. Да посетите Фейсбук страницата на Каменица: https://www.facebook.com/kamenitzabg;
2. На 08.12.2017 г. ще бъде публикуван пост на стената. Постът съдържа задача.
3. Да отговорите на задачата, което се изразява в изброяване на всички думи, които откривате в картинката, като коментар под поста.
7. 2 Играта се провежда при следните условия:
1. Сред всички, чиито коментари отговорят на заданието на Играта и постовете им са изцяло съобразени с всички условия на Играта, публикувани са в периода от 08.12.2017 до 23:59 на 11.12.2017 г., чрез томбола ще бъдат изтеглени общо 30 спечелили, които ще получат по един комплект от 2 броя Каменица кен и 2 специални Каменица халби.
2. В томболата участват само коментари под поста. Томболата се провежда след приключване на Играта – на 12.12.2017 г.
3. В Играта не участват харесвания и коментари под настоящия Facebook пост.
4. Няма ограничения на броя участия на един участник, но един участник може да спечели само веднъж награда от Играта.
5. Участието в играта не е обвързано с покупка на стока или услуга.
6. Публикуваното като коментар съдържание не трябва да съдържа: обидно или вулгарно съдържание, както и такова, което накърнява добрите нрави или законоустановения ред, подтиква към насилие, разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, което приканва към агресия, или безотговорна консумация.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ