ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 30 плюшени мечета от Pombar


РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯ “POM-BAR ПЪЗЕЛ“
ОРГАНИЗАТОР „ИНТЕРСНАК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Ситняково“ No 48, Офиси Сердика, ет. 6, ЕИК 130577464, представлявано от Янко Кръндаров – Изпълнителен Директор и Андреана Матева-Прокурист, Дружеството наричано по-долу за краткост “Организатор”. Промоционалната игра по никакъв начин не е спонсорирана, поддържана или свързана с Facebook.

РЕГИОН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ. СРОК
Кампанията „POM-BAR ПЪЗЕЛ“
се провежда на територията на Република България през периода от 05.12.2017 г. до 14.01.2018 г. включително.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В кампанията „POM-BAR ПЪЗЕЛ“ може да участва всяко дееспособно физическо лице, което посети страницата на играта „POM-BAR ПЪЗЕЛ“ (http://www.pombargame.com) и на страницата във Facebook приложението https://www.facebook.com/PombarBulgaria/app/417332305331026 през периода от 05.12.2017 г. до 14.01.2018 г.  включително.
Участниците трябва да бъдат български граждани или пребиваващи в България физически лица и да не са служители на „ИНТЕРСНАК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, както и членове на семействата на посочените по-горе лица (деца, съпрузи, братя, сестри и родители). 
Минималната възраст за участие в тази Кампания е 18 /осемнадесет/ навършени години в деня на началото на Кампанията!
Предоставените от участниците данни трябва да бъдат точни, пълни и реални.
Участието в играта не е обвързано с покупка на стока или със сключване на договор за предоставяне на услуга.

МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ
За да участва в томболата с награди в кампания „POM-BAR ПЪЗЕЛ“, всяко заинтересовано лице, което отговаря на условията за участие, трябва да премине през следните стъпки:
Да посети страницата на играта „POM-BAR ПЪЗЕЛ“ (http://www.pombargame.com) и на страницата във Facebook приложението https://www.facebook.com/PombarBulgaria/app/417332305331026
Да приеме Facebook приложението, чрез което се съгласява с настоящия регламент и условия на играта, и по този начин се регистрира в играта с профила си във Фейсбук;
Да завърши успешно играта и да намери всички еднакви квадратчета за определеното време Потребителят трябва да намери всички квадратчета, в които са поставени еднакви картинки. Всеки потребител има възможност да отваря две квадратчета последователно за един ход, докато намери всички еднакви двойки квадратчета (с еднаква картинка). Когато потребителят успее да намери две еднакви квадратчета за един ход, те ще останат отворени. 

РЕГЛАМЕНТ
Регламентът за участие/провеждане е на разположение безплатно, за всеки заинтересован и/или участник на страницата на играта „POM-BAR ПЪЗЕЛ“ (http://www.pombargame.com) и на страницата във Facebook приложението https://www.facebook.com/PombarBulgaria/app/417332305331026

НАГРАДИ И РАЗДАВАНЕ
По време или след приключване на Кампанията до посочената по-долу крайна дата за получаване на наградите, ще бъдат раздадени следните награди:
30 бр. Плюшени Мечета
Валидност за получаване на награди до 28.02.2018 г.
Печелившите ще бъдат обявявани всяка седмица в периода на Играта по 5 победители, в продължение на 6 седмици.
Печелившите ще бъдат определени на база изтегляне на печеливши имена на случаен принцип, чрез използване на софтуерна програма. Право на участие в томболата имат всички участници, които отговарят на условията за участие, приели са приложението на играта, съгласили са се с условията на играта и са преминали успешно играта.
Всеки участник има право да регистрира само едно участие за томболата на играта. 

При нарушаване на горното правило направените повече от една регистрация не валидират по-голяма възможност за спечелване на награда от Играта.
Организаторът ще уведоми лично печелившите на представения от тях e-mail и/или чрез публикация във Фейсбук на страницата на Pombar https://www.facebook.com/PombarBulgaria/, и/или чрез страницата на играта „POM-BAR ПЪЗЕЛ“ (http://www.pombargame.com) и на страницата във Facebook приложението https://www.facebook.com/PombarBulgaria/app/417332305331026. След уведомяване на печелившите съгласно описаните условия, спечелилите награди участници имат право в срок до 15 (петнадесет) дни от уведомяването им да потвърдят желанието си да се възползват от наградата с обратен отговор на лично съобщение във Фейсбук страницата https://www.facebook.com/PombarBulgaria/, като предоставят информация за контакт с тях (трите имена и актуален телефон за обратна връзка).

При получаване на наградата, печелившият трябва да се идентифицира с документ за самоличност.
Спечелената награда не може да се замени с еквивалент на парична сума.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *