ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете чадъри, раници, часовници, очила, шапки и още много награди

Всеки отговорил правилно на въпрос от ММС за Daikin и се регистрирал за участие в играта на ММС, има шанса да спечели една от наградите:

8 ваучера за безплатен монтаж на климатик Daikin , 
50 шапки , 20 чадъри , 10 раници , 
20 часовника , 
50 очила, 
50 комплекта чаши, 
50 спортни калъфа,
100 силиконови държача за на обща стойност 3710 лв.

Кампанията ще продължи до края на м. декември и всеки първи работен ден от седмицата ще се изтеглят печалившите участници. Резултатите ще бъдат публикувани в сайта на ММС на mmc.bg


1. Тези Общи условия (наричани за краткост „Условия”) посочват механизма и условията на кампанията. Организатор на кампанията e MMС Инк ЕООД /по – долу за краткост „Организаторът“/, с ЕИК: 030028945, адрес: Варна, бул. „Княз Борис I „121. Организаторът има право да променя съдържанието в този раздел по време на цялостното провеждане на кампанията, като за целта оповестява своите потребители във Facebook (https://www.facebook.com/mmc.bg/) и на сайта https://www.mmc.bg/
1.2. Участник в Кампанията (наричан за краткост „Участник”) може да бъде само физическо лице, което отговаря на условията, съгласно т.2.1. от настоящите Условия.
1.3. Условията се разпространяват на уеб сайта на Организаторът https://mmc.bg/ , като с това се считат достъпни до Участниците в Кампанията.
2. Включване в Кампанията:
2.1. Промоцията е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, с възраст над 18 години.
2.2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1 в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
2.3. Участвайки в тази промоция, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и задължително да спазват техните условия.
2.4. Участието в играта не е обвързано с покупката на продукти и/или услуги.
3. Механизъм на кампанията:
Стъпка 1: Потребителите трябва да отидат на сайта, който се намира на следния линк: https://mmc.bg/
Стъпка 2: Потребителите трябва да се регистрират на сайта в Промоционалната секция, където трябва да въведат своите две имена, адрес и email (електронен адрес)
Стъпка 3 : Потребителите трябва да отговорят на зададения въпрос правилно, за да участват в Капанията за разпределяне на наградите.
4. Награди от Кампанията и условия за разпределянето им:
4.1. Наградите от Кампанията са:
Големи награди: 8 ваучера за безплатен , стандартен монтаж на климатик Дайкин, закупен от ММС Инк ЕООД през 2017г., на стойност 180 лв. , в рамките на градовете : София, Варна, Бургас и Русе.  
Малки награди: шапки –  чадъри – 20бр., раници -10бр., часовник – 20бр., 50бр- очила,50бр- шапки,100бр –силиконови държача за телефон и карти,50бр- спортни калъфа,50к-кт чаши на обща стойност 3528лв.
4.2. Всеки Участник в Кампанията има право да участва в разпределянето на наградите, като получи само една от тях. Един участник може да спечели само по един брой награда от вид.
4.3. Печелившите ще бъдат определени чрез томбола, на случаен принцип, в присъствието на комисия от трима души. Тегленето на печелившите участници ще се извърши на следните дати:
11.12.2017, 18.12.2017, 27.12.2017и ще бъдат обявени след извършеното теглене на страницатa https://mmc.bg/
4.4. Всички Участници в Кампанията получават правото на разпределяне на наградите, осигурени от MMC Инк ЕООД, съгласно настоящите Условия.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *