ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете Huawei P10 Lite, PS4, Samsung Galaxy S8 и таблет Lenovo


1. Период: От 04.12.2017 г. до 31.12.2017 г. включително
2.Организатор: „Българска телекомуникационна компания” EАД (VIVACOM), със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе” № 115 И, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 831642181
3. Правила за участие: Участието в играта не е обвързано с покупка на стока или със сключване на договор за предоставяне на услуга. В томболата за разпределяне на наградите могат да участват само пълнолетни лица. В разпределянето на наградите нямат право да участват служители на БТК ЕАД.
4. Механизъм на играта: Играта ще се проведе с 4 (четири) публикации на фен страницата на VIVACOM във Facebook https://www.facebook.com/VIVAC0M/. Участниците се регистрират в играта като отговорят на условията от четирите кръга на играта (ще бъдат публикувани съответно на 04.12, 11.12, 18.12, 25,12) като коментар под постовете.
С посоченото действие, участниците приемат настоящите правила.
5. Награди:

1 кръг – Huawei P10 Lite – 1 брой; селфи стик – 4 броя

2 кръг – PlayStation 4 – 1 брой

3 кръг – Samsung Galaxy S8 – 1 брой; Bluetooth колонки – 4 броя
4 кръг – Таблет Lenovo Tab 3 7 + слушалки – 1 брой; Смарт гривни Xiaomi – 4 броя

6. Определяне на печелившите. Получаване на наградите.
Печелившите се определят с томбола на случаен принцип измежду всички, които са отговорили като коментар под двете публикации. Томболата за всички кръгове ще бъде изтеглена на 04.01. Като в следствие на нея на страницата на VIVACOM във Facebook, ще бъдат обявени печелившите участници и равен брой резерви (10 бр.), в случай, че печелившия не предяви желание да получи наградата си в определения за това срок.
Организаторът се задължава в срок до 2 работни дни от изтегляне на томболата да се свърже с победителя на посочения от него профил във Facebook. За да получи наградата си, победителят се съгласява в рамките на 2 дни да върне отговор като предостави в лично съобщение до Организатора във Facebook следните данни: Три имена; Имейл адрес; Телефон за връзка, точен адрес за получаване на наградата. За печеливш се счита лицето, което ползва съответния Фейсбук профил, чрез който е заявено участие и което се свърже с организатора от този профил в отговор на съобщението за награда. Ако Организаторът не успее да се свърже с победителя или не получи обратна връзка от него 2 дни след уведомяването му от Организатора, то победителят губи правото да получи своята награда и тя може да бъде предоставена на следващия по ред изтеглен резервен печеливш; Организаторът не носи отговорност, в случай че потребител е предоставил невалидни данни – непълен или неточен имейл адрес; грешни имена или несъществуващ или деактивиран Facebook профил; грешен, непълен или несъществуващ адрес за получаване на наградата; Спечелена награда не може да бъде заменяна за паричната й равностойност. Наградата се получава на посочения от победителя адрес за доставка на наградата. В случай че победител не получи своята награда поради причини, които не зависят от Организатора или поради представяне на грешен и/или непълен адрес за доставка на наградата, той губи правото си да получи своята награда, като тя остава неспечелена.
7. Допустимост: Не се допускат до участие в томболата за разпределяне на наградите участници, които:
· Използват недобросъвестни методи, техники и софтуер за манипулиране на резултатите от играта;
· Не изпълняват някое от условията на настоящите Правила за участие;
· Използват нередовни, неоторизирани или дублирани имейл адреси;
· Са служители на Организатора.
8. Ограничения на отговорността: Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на Facebook потребители и данни за имейл адрес, телефон или адрес; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на играта; недостъпност или липса на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на Facebook платформата; форсмажорни обстоятелства и други подобни. Организирането, представянето, провеждането и регламента на играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *