ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете смартфон iPhone X или лаптоп ASUS ROG G752VT

Участието в томболата не е обвързано с покупка;
В томболата може да участва всеки, попълнил анкетата до 23:59ч на 28.02.2018 г.;
С попълването на онлайн формата, участникът сe съгласява с „Общите условия“ на Ардес ИТ ЕООД за събиране и обработка на личните му данни от Организатора на кампанията. Личните данни, приложени от участника, ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба и ще бъдат защитени съгласно ЗЗЛД, като тяхното предназначение е да бъдат използвани единствено и само за целите на настоящата томбола;
Едно лице може да участва в томболата с не повече от 1 попълнена анкета;
Служители на Ардес ИТ ЕООД, както и членовете на техните семейства, нямат право на участие в томболата;
Печелившият за текущата награда се тегли на 01.03.2018г, измежду всички регистрирани в томболата;
За участие в томболата е необходимо да се въведат валидни данни, а именно: две имена, тел. за обратна връзка и имейл. Ардес ИТ ЕООД не носи отговорност, в случай на некоректно въведени или несъществуващи данни;
В случай че печелившият е под 18 години, следва да се получи разрешение и писмено съгласие от дееспособно лице (родител, роднина или настойник), чрез което се удостоверява получаването/предаването на наградата;
Победителят има възможност да избере своята награда iPhone X или лаптоп ASUS ROG G752VT;
Победителят ще бъде уведомен по телефона и имейл, а името му – публикувано на нашия сайт и Facebook страница;
Непотърсена награда повече от 90 дни, остава собственост на Ардес ИТ ЕООД ;
Наградата ще бъде предоставена лично на печелившия в магазин Ardes.bg или изпратена по куриер;
Наградата ще бъде съпроводена с всички необходими документи, които впоследтвие да послужат пред данъчните институции;
Наградата НЕ се разменя за левовата равностойност.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *