ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете Nutribullet, 15 уреда Delimano и 30 чанти

1. Организатор на Играта
Организатор на играта „Дай енергия на Дядо Коледа с Нутрибулет” („Играта“) е „Студио Модерна – България” ЕООД, ЕИК: 121009078, със седалище и адрес на управление гр. София, 1750, бул, Цариградско шосе 40, представлявано от Управителя Стойчо Тилев.
2. Период на провеждане на Играта
Играта ще се проведе в периода от 24.11.2017г. – 22.12.2017 г., включително.
3. Дефиниции
Настоящите правила на Играта съдържат термини, които имат следното значение:
3.1. „Организатор“ е „Студио Модерна – България” ЕООД, ЕИК: 121009078;
3.2. „Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което отговаря на условията за участие по т. 4 по-долу и което се е включило в Играта като се регистрирало в играта „Дай енергия на Дядо Коледа с Нутрибулет” на уеб адрес christmas.delimano.bg. Всяко физическо лице има право да участва в Играта с не повече от един свой email адрес. Регистрацията в christmas.delimano.bg и изпълнението на всички стъпки от играта „Дай енергия на Дядо Коледа с Нутрибулет” са задължителни условия за участие в Играта.
4. Право на участие в играта
В Играта могат да участват всички пълнолетни и дееспособни физически лица, които имат постоянен адрес в Република България. Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Играта, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта. Служители на „Студио Модерна – България” ЕООД също нямат право да участват в Играта.
5. Награди
Общо 46 бр. награди, както следва:
1. Нутрибулет 900W – 1 брой
2. Делимано уред за палачинки – 5 броя 
3. Делимано Стоун ледженд тиган 28 см – 10 броя
4. Чанта за пренасяне на Нутрибомби – 30 броя 
6. Механизъм на Играта
Участието в Играта НЕ е обвързано с покупка!
За да участва в Играта Участникът трябва да:
6.1. Отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4. и да притежава валиден email адрес;
6.2. Да посети уеб страницата на Играта на адрес: : christmas.delimano.bg;
6.3. Да натисне бутон „Играй“;
6.4. Да направи виртуална Нутрибомба на Дядо Коледа, като трябва да подбере плодове, чиято обща енергия е поне 60% от общо 100%, които може да даде Нутрибомбата.
6.5. С изпълнението на горните условия всеки Участник може да спечели една от наградите по горната т. 5, разпределени между всички Участниците на случаен принцип.
7. Ограничения
Всяко физическо лице може да участва в Играта само с един свой email адрес.
8. Разпределение на наградите
Организаторът ще осигури общо 46 бр. награди, както следва:
1. Нутрибулет 900 W – 1 брой
2. Делимано уред за палачинки – 5 броя 
3. Делимано Стоун ледженд тиган 28 см – 10 броя
4. Чанта за пренасяне на Нутрибомби – 30 броя 
Всеки Участник в Играта може да спечели само 1 бр. награда , които ще бъдат разпределени между Участниците, на случаен – томболен принцип на 23.12.2017 г., посредством специализиран софтуер, изготвен по поръчка на Организатора за целите на Играта.
9. Обявяване и връчване на наградите
9.1. Обявяване
Печелившите Участници ще бъдат обявени най-късно до 24 часа след датата на изтеглянето им на специалният раздел „Печеливши“ в Играта на следния интернет адрес christmas.delimano.bg, както и на фен страницата на Делимано във Фейсбук на адрес: www.facebook.com/Delimano, и/или на официалния сайт на Делимано за България на адрес: www.delimano.bg. Обявяването на печелившите ще бъде извършвано чрез изписване на тяхното име и email адрес, без индикация за домейна на електронната поща (например: ime@…).

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *