ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете дрехи за цяла година от PikaLuna

Спечелете дрехи за цяла година от PikaLuna

Общи условия на конкурса с награди PIKALUNA TRIO.

Член 1
Организатор
Настоящите общи условия уреждат правилата за участие и за провеждане на
конкурса с награди на страницата www.pikaluna.com/bg/giveaway-trio, организирано от
компанията INVIO d.o.o. (по-нататък: Организаторът) или от официалния
представител на международната марка PikaLuna.

Член 2
Цел
Целта на конкурса с награди е да популяризира марката PikaLuna.

Член 3
Продължителност
Състезанието с награди ще се състои между 3.3.2023 – 19.3.2023.

Член 4
Начини на участие в конкурса с награди
Участието в конкурса с награди е възможно само след попълване на формуляра
или чрез потвърждаване на участието по имейл.

Член 5
Общи условия за участие
В конкурса с награди могат да участват всички, които са съгласни с общите условия.
За да вземат участие, участниците трябва да изпратят име, имейл адрес и
телефонен номер (предоставянето на информация за телефонен номер е по
избор). Участниците вземат участие в конкурса с награди, ако попълнят формуляра
на дадената страница или потвърдят участието си чрез имейла за потвърждение.
Ако даден участник участва в конкурса с награди, се счита, че е съгласен с общите
условия, свързани с конкурса с награди.
Участниците в конкурса с награди могат да участват само като група от трима
членове. Могат да вземат участие в конкурса с награди само когато всички трима
членове от групата потвърдят своето участие. Ако един или повече членове не
потвърдят своето участие, тогава нито един от членовете на групата няма да
участва в конкурса с награди.
Участниците може да вземат участие в конкурса с награди няколко пъти.
Участник е всяко физическо лице с постоянно местожителство в Република
българия.
Участникът може да прекрати участието си в конкурса с награди по всяко време
преди края на конкурса с награди, като изпрати заявка за прекратяване на имейл
адрес info@pikaluna.com
Покупката на продукти на PikaLuna не е условие за участие в конкурса с награди.
Организаторът не носи отговорност за закъснения, неправилни, непълни или
неподходящи начини за участие в конкурса с награди. Такива кандидатури ще
бъдат анулирани.

Член 6
Протичане на конкурса с награди
Организаторът на конкурса с награди ще изтегли една група от трима победители
(по-нататък: победителите). Победителите в конкурса с награди ще бъдат избрани
на случаен принцип от компютър.
Тегленето ще се състои на 20.3.2023. Организаторът си запазва правото да променя
деня на тегленето по всяко време по време на провеждането на конкурса с награди.
Тегленето не е публично.
Резултатите от тегленето са окончателни и не се разрешава обжалване на
резултата.

Член 7
Награди
Организаторът ще връчи наградата на тримата победители:
3 × 24 броя облекло от PikaLuna по Ваш избор и възстановяване на сумата от
последната покупка под формата на ваучер.
Сумата от последната покупка ще бъде възстановена, ако победителят направи
покупка през официалния уебсайт на PikaLuna по време на конкурса с награди,
3.3.2023 – 19.3.2023. Ако победителят не направи поръчка през официалния уебсайт
на PikaLuna по време на определения период, сумата няма да бъде възстановена.
Първата част от наградата (3 × 24 броя облекло от PikaLuna по Ваш избор) не е
обвързана с покупка и победителите ще я получат, независимо от това дали са
направили покупка по време на конкурса с награди.
Наградата не може да бъде заменена за пари в брой или за каквато и да било друга
награда.
Наградите не могат да се прехвърлят на трети лица.
Чрез участието си в конкурса с награди победителят изрично разрешава
публикуването на своето име и фамилия на уебсайта на организаторите и, ако е
необходимо, в други медии и няма да изисква заплащане или компенсация от
Организатора за такава публикация.
Служителите на компанията INVIO d.o.o. и на други компании, свързани с
Организатора, които участват в провеждането на конкурса с награди, нямат право
да участват в конкурса с награди. Юридически лица нямат право да участват в
състезанието. Ако такова лице сътрудничи, ще бъде елиминирано.
Записите от тегленето за конкурса с награди се пазят от Организатора на конкурса с
награди.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *