ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете телевизори, ютии, пасатори, ваучери за пазаруване и още награди от Kaufland

Приемам общите условия за участие и давам съгласието си за обработка на личните ми данни.*
Играта е с продължителност от 01.12.2017 г. до 24.12.2017 г. включително. Участието в Играта не изисква покупка или посещение на магазин на Организатора. Можете да участвате в играта неограничен брой пъти. Печелившите участници ще бъдат теглени на седмична база и на случаен принцип в Централното управление на Kaufland  от комисия в състав – представители на следните звена: „Реклама и връзки с обществеността“, „Клиентски мениджмънт/Ревизия“ и „Право и съответствие“
Тегленията ще се проведат, както следва:
  • На 11.12. 2017 г. ще бъдат изтеглени печелившите за периода 1-10.12.2017 г.
  • На 18.12. 2017 г. ще бъдат изтеглени печелившите за периода 11-17.12.2017 г.
  • На 28.12. 2017 г. ще бъдат изтеглени печелившите за периода 18-24.12.2017 г.
Само печелившите Участници ще бъдат уведомявани – по имейл или телефон до 5 (пет) работни дни след тегленето на наградите. Участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 5 (пет) работни дни, губят правото си да получат наградата. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради грешно попълнени данни. Имената на спечелилите участници, посочени в онлайн формуляра за участие, и наградите, които печелят, ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на Kaufland (www.kaufland.bg) след свързване и потвърждаване от страна на Участника. Участниците могат по всяко време да оттеглят съгласието си за публикуване на личните им данни на интернет страницата. В такъв случай няма да могат да продължат участието си в Играта. Искането за оттегляне от Играта се изпраща на service@kaufland.bg.
Правилата за защита на личните данни ще бъдат спазени. В играта не могат да вземат участие лица под 18 години, както и служители на „Кауфланд България ЕООД енд КО.“ КД и членове на техните семейства. Участието в играта е безплатно и не е обвързано с покупка. Наградите не могат да се заменят за паричната им стойност. „Кауфланд България ЕООД енд КО.“ КД не носи отговорност при погрешно подадени данни.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *