ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете планетарен миксер KITCHENAID ARTISAN и ваучер за шопинг на стойност 200 лева от BAILEYS


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „МОЯТ BAILEYS МОМЕНТ?“
ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ УРЕЖДАТ РЕДА, УСЛОВИЯТА И НАЧИНА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „МОЯТ БЕЙЛИС МОМЕНТ ?“, КОЯТО Е ОРГАНИЗИРАНА ОТ “АВЕНДИ” ООД, ЕИК 130591250 И „НОУ УЕЙ“ ЕООД, ЕИК 200217229, („ОРГАНИЗАТОРИ“). ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ СА ПУБЛИКУВАНИ НА СТРАНИЦАТА HTTPS://WWW.MYBAILEYSMOMENT.COM/
І. ОПИСАНИЕ НА ИГРАТА, УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. ИГРАТА „МОЯТ БЕЙЛИС МОМЕНТ СЕ ПРОВЕЖДА НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА HTTPS://WWW.MYBAILEYSMOMENT.COM/ В ПЕРИОДА ОТ 27.11.2017 Г. ДО 23:59Ч. НА 03.01.2018. („ПЕРИОД НА ИГРАТА“) НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
2. В ИГРАТА МОГАТ ДА УЧАСТВАТ САМО ДЕЕСПОСОБНИ ЛИЦА, НАВЪРШИЛИ 18 ГОДИНИ, КОИТО СА СПОДЕЛИЛИ РЕЗУЛТАТА СИ В СВОЯ ФЕЙСБУК ПРОФИЛ И СА СЕ РЕГИСТРИРАЛИ УСПЕШНО В ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА BAILEYS HTTPS://WWW.MYBAILEYSMOMENT.COM/ В ПЕРИОДА НА ИГРАТА. УЧАСТИЕТО В ИГРАТА НЕ ИЗИСКВА ПОКУПКА.
3. ВСЕКИ ЖЕЛАЕЩ ДА УЧАСТВА В ИГРАТА, ИМА ПРАВО ДА СЕ РЕГИСТРИРА САМО ВЕДНЪЖ.
II. УЧАСТИЕ И МЕХАНИКА
ЗА ДА УЧАСТВАТ В ИГРАТА, УЧАСТНИЦИТЕ СЛЕДВА ДА ПОСЕТЯТ СТРАНИЦАТА НА BAILEYS HTTPS://WWW.MYBAILEYSMOMENT.COM/ И ДА ПРЕМИНАТ ПРЕЗ ПЕТТЕ ЕТАПА НА ИГРАТА: С КОГО СИ?, КЪДЕ СЕ НАМИРАШ?, ИЗБЕРИ ДЕСЕРТ С BAILEYS, СПОДЕЛИ СВОЯ РЕЗУЛТАТ В ПРОФИЛА СИ ВЪВ ФЕЙСБУК И СЕ РЕГИСТРИРАТ УСПЕШНО КАТО ПОПЪЛНЯТ КОРЕКТНО ВСИЧКИ ПОЛЕТА ОТ ФОРМАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ С ИМЕ И ФАМИЛИЯ, ГОДИНА НА РАЖДАНЕ, ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР И E-MAIL И ДА СЕ СЪГЛАСИ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА В СРОК ДО 23:59Ч. НА 03.01.2018.
IIІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ, КОИТО СА ИЗПЪЛНИЛИ УСЛОВИЯТА, ПОСОЧЕНИ В Т. 2 И 3 НА РАЗДЕЛ І, УЧАСТВАТ В ЖРЕБИЙ ЗА НАГРАДИТЕ – ПЛАНЕТАРЕН МИКСЕР KITCHENAID ARTISAN И ВАУЧЕР ПОД ФОРМАТА НА ШОПИНГ КАРТА НА СТОЙНОСТ 200 ЛВ.
1. ЖРЕБИЯТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ПРИСЪСТВИЕТО НА НОТАРИУС
ІV. НАГРАДИ, ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
1. ВСЕКИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ, КОИТО СА ОБЯВЕНИ ЗА ПЕЧЕЛИВШИ ПО РЕДА НА Т. IIІ ОТ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ („ПОБЕДИТЕЛИ”), ИМА ПРАВО ДА ПОЛУЧИ СПЕЧЕЛЕНАТА НАГРАДА.
2. НАГРАДАТА ЗА ВСЕКИ ЕДИН ОТ ИЗТЕГЛЕНИТЕ ПОБЕДИТЕЛИ В ИГРАТА Е ПО 1 БРОЙ.
3. ПОБЕДИТЕЛИТЕ ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ В СПЕЦИАЛНА СЕКЦИЯ „ПОБЕДИТЕЛИ“ В СТРАНИЦАТА HTTPS://WWW.MYBAILEYSMOMENT.COM/ НА 04.01.2018
4. ПЕЧЕЛИВШ УЧАСТНИК НЯМА ПРАВО ДА ПОЛУЧИ ПАРИЧНА РАВНОСТОЙНОСТ НА НАГРАДАТА.
5. С ПРИЕМАНЕТО НА НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА, УЧАСТНИКЪТ СЕ СЧИТА ИНФОРМИРАН, ЧЕ ВСЯКА ПРЕДМЕТНА ПЕЧАЛБА, ЧИЯТО ПАЗАРНА ЦЕНА Е НАД 30 ЛВ. Е ОБЛАГАЕМА ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 13 АЛ.1 Т.21 ОТ ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА И УЧАСТНИКЪТ Е ДЛЪЖЕН ДА ДЕКЛАРИРА ТАЗИ ПЕЧАЛБА В ГОДИШНАТА СИ ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПРЕД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ. ОРГАНИЗАТОРЪТ СЕ ЗАДЪЛЖАВА ЗАЕДНО С ВСЯКА ПРЕДМЕТНА ПЕЧАЛБА (НАГРАДА) С ПАЗАРНА СТОЙНОСТ НАД 30 ЛВ. ДА ОСИГУРИ И ПРЕДОСТАВИ НА УЧАСТНИК, КОЙТО Е СПЕЧЕЛИЛ НАГРАДАТА НА СТОЙНОСТ НАД 30 ЛВ., УДОСТОВЕРЕНИЕ/СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ИЛИ ДРУГ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯВАЩ СТОЙНОСТТА НА НАГРАДАТА. СПЕЧЕЛИЛИЯТ НАГРАДАТА УЧАСТНИК МОЖЕ ДА ИЗПОЛЗВА УДОСТОВЕРЕНИЕТО/СЛУЖЕБНАТА БЕЛЕЖКА ИЛИ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯВАЩ СТОЙНОСТТА НА НАГРАДАТА ПРИ ПОДАВАНЕ НА СВОЯТА ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА.
6. НАГРАДИТЕ СЕ ДОСТАВЯТ ОТ КУРИЕР НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ УЧАСТНИЦИ НА ПОСОЧЕН ОТ ТЯХ АДРЕС.
7. НАГРАДИТЕ СЕ ДОСТАВЯТ В СРОК ОТ 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ СЛЕД ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛЯ.
8. ОРГАНИЗАТОРЪТ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕПЪЛНО ИЛИ НЕКОРЕКТНО ПОПЪЛНЕНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВКА

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *