ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 210 комплекта сокове Cappy, 45 термоса и 75 термометъра на чай

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КОНКУРСА

 1. Възложител на конкурса „Създай своята топла Cappy рецепта“ („Конкурс“) е „Кока-Кола ХБК България“ ЕООД, гр. София 1766, ул. „Рачо Петков Казанджията“ 8.
 2. Конкурсът се организира, провежда и администрира от „Амекси“ ООД, гр. София 1111, ул. „Христо Максимов“ 7 („Организатор“).
 3. Участниците в Конкурса са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Конкурса (наречени тук по-долу „Официални правила“).
 4. Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на Конкурса на интернет адрес: www.cappyhot.bg
 5. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на интернет адрес: www.cappyhot.bg
 6. С включването си в Конкурса участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете им.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА КОНКУРСА

 1. Конкурсът се организира и провежда на територията на Република България.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КОНКУРСА

 1. От 24.11.2017 г. до 21.12.2017 г., включително, желаещите да участват имат право да направят своя дигитална Cappy рецепта и/или да качат своя авторска топла Cappy рецепта, използвайки наличните графични елементи и функционалности в съответната секция на специално изградения за Конкурса микросайт: www.cappyhot.bg

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 1. Конкурсът е отворен за участие на всички физически лица, навършили 13 години, с изключение на служителите на „Маккан Ериксон“ ООД, „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, Coca-Cola Services N.V., „Амекси“ ООД, „Смарт Комюникейшънс“ ЕООД, рекламните агенции, свързани с Конкурса; както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).

РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗЪМ НА КОНКУРСА

 1. Желаещите да участват трябва да се регистрират на www.cappyhot.bg, като предоставят следната информация:
  • Име и Фамилия;
  • Населено място;
  • Адрес;
  • Мобилен телефон;
  • Имейл адрес;
  • Парола.
 2. Декларират, че имат навършени поне 13 години и в случай че са под 18 години, имат родителско съгласие за участие в Конкурса и приемат Официалните правила на Конкурса. Също така декларират, че имат право валидно и неограничено право да извършват всички действия във връзка с участието в Конкурса.
 3. След успешна регистрация участникът има възможност да се включи в Конкурса, като използва предоставените графични елементи и функционалности в секции „Генерирай рецепта“ и/или „Добави рецепта“ на www.cappyhot.bg. Публикуваното съдържание се появява в сайта автоматично. Ако Организаторът прецени, че определено съдържание не отговаря на настоящите Официални правила на Конкурса, има правото да го скрие/изтрие от сайта.
Описание на механизъм „Генерирай рецепта“:
След успешна регистрация на микросайт: www.cappyhot.bg участникът следва да изпълни следните стъпки:
 1. Да избере вкус. В Конкурса участват следните Cappy напитки – Cappy Портокал 100%, Cappy Портокал, Cappy Праскова, Cappy Кайсия, Cappy Вишна, Cappy Ябълка, Cappy Мултивитамин, Cappy Ананас, Cappy Банан, Cappy Зелена Ябълка, Cappy Ягода, Cappy Касис, Cappy Червен портокал, Cappy Домат;
 2. Да избере подправки /до 5 бр./;
 3. Да избере декорация /1 бр./;
 4. Да прегледа и финализира рецептата си.
Описание на механизъм „Добави рецепта“:
След успешна регистрация на микросайт www.cappyhot.bg участникът следва да изпълни следните стъпки:
 1. Да качи снимка на готовата рецепта във формат JPG или PNG с минимална ширина 480 рх до 8 МВ. Снимката трябва да включва следните задължителни елементи – опаковка на използваната в рецептата Cappy напитка, чаша с готовата напитка, снимана по начин, който позволява да се види самата напитка и декорация;
 2. Да даде име на рецептата;
 3. Да изброи използваните в рецептата съставки;
 4. Да опише начина на приготвяне;
 5. Да прегледа и финализира рецептата си.
  Всеки потребител може да участва в механизъм „Генерирай рецепта“ с до пет одобрени публикации във всеки един от периодите и с до пет одобрени публикации в механизъм „Добави рецепта“ за същия или друг период. За всеки нов период, в който иска да се включи, потребителят, трябва да участва с нова публикация, напълно различна от използваната от него в предния/те период/и. В случай, че потребител използва една и съща рецепта два пъти, то тя ще бъде премахната от модератор и няма да участва в тегленето за награди. В случай че двама потребители качат една и съща рецепта, с една и съща снимка, то рецептата и снимката, които са качени първи /като дата и час/ участват в КОНКУРСА, а другите рецепта и снимка няма да бъдат допуснати до участие и ще бъдат премахнати. Периодите са следните:
  • Период 1: 24.11 – 7.12.2017 г.
  • Период 2: 8.12 – 14.12.2017 г.
  • Период 3: 15.12 – 21.12.2017 г.
Механизмът за раздаване на награди е описан в Раздел 7.
РАЗДЕЛ 6. ПРОЦЕДУРА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
 1. За валидно се счита всяко участие на www.cappyhot.bg, при което е генерирана рецепта или е добавена рецепта според изискванията по Раздел 3, Раздел 4 и Раздел 5, и са посочени необходимите данни по Раздел 4, както и което е публикувано на сайта и е било одобрено от страна на Организатора.
 2. Организаторът не носи отговорност за недоставени награди или други настъпили вреди, поради това, че участник е предоставил невалиден телефон за контакт или не е попълнил правилно и точно необходимите данни за участие.

РАЗДЕЛ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. Наградите в Конкурса са, както следва:
  Награди за механизъм „Генерирай рецепта“:
  • Награди по периоди: пакет Cappy напитки от 1 L (всеки пакет съдържа следните вкусове – Cappy Портокал 100%, Cappy Кайсия, Cappy Касис, Cappy Ябълка, Cappy Ананас, Cappy Домат) – общо 210 бр. за цялата продължителност (70 бр. за всеки период) на Конкурса.
  Награди за механизъм „Добави рецепта“:
  • Първа награда: Създаване на Cappy Hot напитка по рецепта на печеливши от професионален барман, заснемане на клип и промотирането му в социалните медии – общо 4, обявени след края на Конкурса.
  • Награди по периоди: Термос за топли напитки от 500 ml – общо 45 броя за цялата продължителност (15 за всеки период) на Конкурса.
  • Награди по периоди: Термометър за чай – общо 75 броя за цялата продължителност (25 за всеки период) на Конкурса.
  • Първа награда се присъжда чрез избор на жури в Етап 1 и Етап 2. Наградите по периоди се присъждат чрез електронен жребий на случаен принцип, който се тегли след края на всеки период. Един участник може да спечели само една награда от всеки механизъм за целия период на Конкурса или 2 (две) награди от наградите по периоди, както и голяма награда от механизъм „Добави рецепта“.
 2. Периодите и датите на теглене на печелившите са както следва:
  • Период 1: 24.11 – 7.12.2017 г.

   70 награди по периоди от механизъм „Генерирай рецепта“
   15 награди от механизъм „Добави рецепта“ (термос за топли напитки от 500 ml)
   25 награди от механизъм „Добави рецепта“ (термометър за чай)
   Дата на теглене: 8.12.2017 г.

  • Период 2: 8.12 – 14.12.2017 г.

   70 награди по периоди от механизъм „Генерирай рецепта“
   15 награди от механизъм от механизъм „Добави рецепта“ (термос за топли напитки от 500 ml)
   25 награди от механизъм от механизъм „Добави рецепта“ (термометър за чай)
   Дата на теглене: 15.12.2017 г.

  • Период 3: 15.12 – 21.12.2017 г.

   70 награди по периоди от механизъм „Генерирай рецепта“
   15 награди от механизъм „Добави рецепта“ (термос за топли напитки от 500 ml)
   25 награди от механизъм „Добави рецепта“ (термометър за чай)
   Дата на теглене: 22.12.2017 г.

  • Голяма награда от механизъм „Добави рецепта“

   Дата на теглене: 8.01.2018 г.

 3. Имената на печелившите се обявяват в рамките на 2 (два) работни дни след тегленето на електронния жребий.
 4. Имената на печелившите голяма награда от механизъм „Добави рецепта“ ще бъдат обявени на 8.01.2018 г. Реализирането на видео клиповете ще бъде направено до края на месец януари 2018 г.
 5. Един участник може да спечели само една награда от всеки механизъм за целия период на Конкурса или 2 (две) награди от наградите по периоди, както и голяма награда от механизъм „Добави рецепта“.
 6. Публикувано в съответен период съдържание може да участва в тегленето на награди само за този период.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *