ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете топ матрак, 10 възглавници, 20 комплекта чаршафи и още награди от Dormeo

1. Организатор на Играта

Организатор на играта „Подари незабравим подарък!” („Играта“) е „Студио Модерна – България” ЕООД, ЕИК: 121009078, със седалище и адрес на управление гр. София, 1404, бул. „Цариградско шосе“ № 40, ЮРОПАРК офис сграда, партер, представлявано от Управителя Стойчо Тилев.


2. Период на провеждане на Играта

Играта ще се проведе в периода от 24.11.2017 г. – 22.12.2017 г., включително.


3. Дефиниции

Настоящите правила на Играта съдържат термини, които имат следното значение:
3.1. „Организатор“ е „Студио Модерна – България” ЕООД, ЕИК: 121009078;
3.2. „Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, което отговаря на условията за участие по т. 4 по-долу и което се е включило в Играта като се е регистрирало в играта „Подари незабравим подарък!” на уеб адрес christmas.dormeo.bg. Всяко физическо лице има право да участва в Играта с не повече от един свой email адрес. Регистрацията в christmas.dormeo.bg и изпълнението на всички стъпки от играта „Подари незабравим подарък!” са задължителни условия за участие в Играта.


4. Право на участие в играта

В Играта могат да участват всички пълнолетни и дееспособни физически лица, които имат постоянен адрес в Република България. Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Играта, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта. Служители на „Студио Модерна – България” ЕООД също нямат право да участват в Играта.


5. Награди

Общо 61 награди, както следва:
1 бр. Топ матрак Дормео Еър (размер по избор на печелившия участник);
10 бр.  Комплект възглавница и завивка Натура;
20 бр. Комплект  Чаршафи Блосъм (лилави) с размер 200х200;
30 бр.  Списание Сънят.


6. Механизъм на Играта

Участието в Играта НЕ е обвързано с покупка!

За да участва в Играта Участникът трябва да:
6.1. Отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4. и да притежава валиден email адрес;
6.2. Да посети уеб страницата на Играта на адрес: christmas.dormeo.bg;
6.3. Да натисне бутон „Играй“;
6.4. Да следва инструкциите на сайта като изпрати виртуален подарък от страницата christmas.dormeo.bg на поне един човек по следния начин:
А. Избере 1 бр. виртуален подарък от показаните на страницата christmas.dormeo.bg продукти с опция за избор, а именно – Матрак Фреш Прима Платинум, Комплект възглавница с одеяло Най-Топла прегръдка (син), Килим Верде (Зелен), Сгъваем стол бял или Спален комплект Зима (син или лилав; 
Б. Опакова виртуалния подарък чрез опциите за подаръчна опаковка в страницата christmas.dormeo.bg;
В. Избере виртуална празнична картичка от опциите за виртуална празнична картичка на страницата christmas.dormeo.bg;
Г. Попълни във виртуален пощенски плик, намиращ се на страницата christmas.dormeo.bg името и имейла на човека, на когото участникът желае да изпрати виртуалния подарък.
Д. Изпрати виртуалния подарък на избрания от участника човек или сложи виртуалния подарък в торбата на Дядо Коледа на сайта christmas.dormeo.bg.
Е. Получателят на виртуалния подарък ще го получи чрез имейл. Имейлът ще съдържа снимка на подаръка, от кого го е получил, коледно пожелание и информация за Играта. 
6.5. С изпълнението на горните условия всеки Участник може да спечели само една от наградите по горната т. 5, разпределени между всички Участниците на случаен принцип.

ЗАБЕЛЕЖКА: Подаръците, които изпращат участниците в Играта са виртуални. Те съставляват снимка на продукти с търговска марка „Дормео“, които са част от асортимента на организатора и не са физически предмети и подаръци.


7. Ограничения

Всяко физическо лице може да участва в Играта само с един свой email. 


8. Разпределение на наградите

Организаторът ще осигури общо 61 бр. награди, както следва: 
1 бр. Топ матрак Дормео Еър (размер по избор на печелившия участник);
10 бр.  Комплект възглавница и завивка Натура;
20 бр. Комплект  Чаршафи Блосъм (лилави) с размер 200х200;
30 бр.  Списание Сънят.
Всеки Участник в Играта може да спечели само 1 бр. награда. Наградите ще бъдат разпределени между Участниците на случаен томболен принцип на 22.12.2017 г. посредством специализиран софтуер, изготвен по поръчка на Организатора за целите на Играта.


9. Обявяване и връчване на наградите

9.1. Обявяване

Печелившите Участници ще бъдат обявени най-късно до 24 часа след датата на изтеглянето им на специалният раздел „Печеливши“ в Играта на следния интернет адрес christmas.dormeo.bg, както и на фен страницата на Дормео във Фейсбук на адрес: www.facebook.com/DormeoBG, и/или на официалния сайт на Дормео за България на адрес: www.dormeo.bg. Обявяването на печелившите ще бъде извършвано чрез изписване на тяхното име и email адрес, без индикация за домейна на електронната поща (например: ime@…).


Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ