ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете външен диск Toshiba, екшън камери и още награди от PLESIO

Раздел I. ОРГАНИЗАТОР, ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА, ТЕРИТОРИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА, ПРАВО НА УЧАСТИЕ
1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА: Играта „Black Weekend Ninja” наричана по-долу „Играта”, се организира и провежда от фирмa „ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС” ЕАД, със седалище и адрес: гр. София, ул. „Ангел Кънчев“ №5 („Организатор“).
2. АДМИНИСТРАТОР НА ИГРАТА: „И-АКТ ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Черни връх №150, ет.4, наричан по-долу „Администратор”
3. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила (наричани по-долу „Официални правила”). Официалните правила на играта ще бъдат публично оповестени с началото на Играта и достъпни за целия период на продължителност на играта на: https://www.facebook.com/plesio.bg/
4. Организаторът на Играта си запазва правото по всяко време да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на: https://www.facebook.com/plesio.bg/
5. С участието си в играта участникът заявява, че е запознат с правилата на тази игра и се съгласява да ги спазва.
6. Продължителност на Играта – от 24.11. 2017 г. до 25.11.2017 г. включително, с опция за удължаване. Наградите се теглят на 27.11.2017 г. и се обявяват публично на Facebook страницата на PLESIO Bulgaria до края на работния ден на 27.11.2017 г. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Организатора.
7. Играта се организира и провежда само на територията на Република България. Играта се провежда както на фенстраницата на PLESIO Bulgaria във Facebook https://www.facebook.com/plesio.bg/ , така и на място в търговския обект на адрес: гр. София, ул. „Ангел Кънчев“ №5.
8. Право на участие в Играта имат всички физически лица с местоживеене в България, на възраст над 16 години. Нямат право на участие служителите на „ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС” ЕАД, „И-АКТ ГРУП “ ЕООД, членове на техните семейства, както и всички, взели участие в организацията и провеждането на Играта.
Раздел II. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
1. След края на играта ще бъдат раздадени на томболен принцип следните награди:
● 1 бр. Ext. HDD 1TB Toshiba Basics + Battarix
● 2 бр. Turbo-X Action Cam ACT-200
● 2 бр. USB Stick 64 GB SanDisk Ultra Flair
Раздел III. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
1. За да се включи в Играта, потребителят трябва да изпълни следните условия, описани по-долу:
● Да се запознае с условието за участие, обявено с публикация на 24-ти ноември на фенстраницата на PLESIO Bulgaria във Facebook;
● Да се снима в търговския обект на адрес: гр. София, ул. „Ангел Кънчев“ №5 на 24-ти

или 25-ти ноември.

● Да качи снимката в личния си профил с хаштаг #BFGame или на страницата на PLESIO Bulgaria.
2. Всеки участник в играта има шанс да спечели само една награда за периода на играта.
3. Тегленето на наградата ще се извърши на 27.11.2017 г. на случаен принцип измежду всички участници, изпълнили условието за участие и спазили настоящите Официални Правила. Ще бъде изготвен Протокол, който удостоверява данните на печелившите и ще се съхранява на посочения адрес на компанията.
Раздел IV. ПРЕДОСТАВЯНЕ, ПРЕДЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
1. Спечелилите наградите ще бъдат обявявани според описаното в т.3 от раздел III на настоящите Правила.
2. Печелившите ще бъдат обявени публично на Facebook страницата на PLESIO Bulgaria: https://www.facebook.com/plesio.bg/. В срок до 10 работни дни след обявяването на победителите на Facebook страницата на PLESIO Bulgaria, печелившите трябва да предоставят име, фамилия, телефон, за да получат допълнителна информация за получаване на наградите посредством лично съобщение. Ако в посочения срок, печеливш участник не подаде нужните данни, то той загубва правото си да получи наградата.
3. Наградите на печелившите участници ще бъдат раздадени на място в търговския обект на адрес гр. София, ул. „Ангел Кънчев“ №5 до 20 работни дни от датата на обявяване на печелившите.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *