ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете четири автомобилни гуми MICHELIN ALPIN

Настоящите общи условия („Общи/те условия„) имат за цел да уредят начина за провеждане и участие в промоционалната кампания с надслов „Подготви се за зимата“ („Кампанията„), която се организира и провежда от „ОМВ България“ ООД, ЕИК 121759222, със седалище и адрес на управление: град София, бул. „Цариградско шосе“ № 90, ет. 20, 1784 София.
1. Кампанията се организира от „ОМВ България“ ООД, ЕИК 121759222, ДДС BG121759222, със седалище и адрес на управление: град София, бул. „Цариградско шосе“ № 90, ет. 20, 1784 София, имейл info.bulgaria@omv.com („ОМВ България„).
2. Кампанията не е обвързана с покупка.
3. Кампанията ще се проведе в периода от 16.11.2017 г. до 30.11.2017 г., като в този срок Общите условия ще бъдат достъпни на www.facebook.com/OMVBulgaria.
4. В Кампанията може да участва всяко физическо лице, което: (a) е навършило 18 г., (б) е български гражданин или пребивава на територията на Република България и (в) има Facebook профил („Участник“ или „Участници„).
5. Служители на ОМВ, членовете на техните семейства, както и други лица, свързани по какъвто и да е начин с организацията и провеждането на Кампанията, нямат право да участват в Кампанията. Юридически лица също нямат право да участват в Кампанията.
6. За да участва в Кампанията, всеки Участник трябва да е дал коректен или релевантен отговор, който спазва добрия тон, в коментар по публикацията с играта, публикувана на Facebook страницата на ОМВ България: https://www.facebook.com/OMVBulgaria?fref=ts.
7. Наградата в Кампанията е една и представлява 4 (четири) броя автомобилни гуми MICHELIN ALPIN, които са в един размер. Кампанията е валидна за размери до вкл. 21″ (цола), като не важи за гуми runflat (снимката в поста е илюстративна). В случай че размерът на гумите не съответства на размера на гумите, които са необходими за автомобила на спечелилия Участник (или за друг автомобил, за който Участникът иска да ги ползва), Участникът има право да избере друга марка автомобилни гуми за лекотоварен автомобил или за 4х4, предлагани от Медина Мед ООД, ЕИК 123737210. Правото на избор се упражнява, като (i) Участникът заяви, че не желае да получи 4 (четири) броя автомобилни гуми MICHELIN ALPIN; (ii) Организаторът му предложи други алтернативни автомобилни гуми от същия или сходен клас и със същите или сходни характеристики, но с друга търговска марка; и (iii) Участникът направи изричен избор по отношение на някоя от предложените алтернативни гуми от друга търговска марка. Организаторът има право да предложи и само един алтернативен вариант на автомобилни гуми за лекотоварен автомобил или за 4х4.
8. Печелившият Участник ще се определи чрез томбола. Томболата ще се проведе на 01 декември 2017 г. При тегленето на томболата освен един печеливш, ще се изтеглят и двама резервни.
9. Печелившият Участник ще бъде обявен на Facebook страницата на ОМВ България: https://www.facebook.com/OMVBulgaria?fref=ts.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *