ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете плюшена играчка – термофор

  1. Организатор на кампанията
Кампанията “Кой е любимият ти плюшен герой термофор”, за кратко по-долу наречена Кампанията, се организира от “Биогея Фармаси” ООД, ЕИК: 160056734, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. Полет №2, представлявано от Енчо Христов Енчев, за кратко по-долу наречен Организатор на кампанията или Организаторът.
2. Основни положения
2.1. Участниците в кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу положения и механизъм на кампанията, наречени за кратко Официални правила.
2.2. Продължителност на кампанията: 22.11.2017-03.12.2017 г.
2.2. Участието в играта не е обвързано с покупка.
2.3. Право на участие имат всички пълнолетни физически лица, които живеят на територията на България. В кампанията нямат право да участват служители на “Биогея Фармаси” ООД, нейни партньори и техните роднини.
2.4. Не се допуска размяна на наградата срещу пари или друг вид изгоди.
2.5. С участието си в кампанията участниците се съгласяват, че личните им данни ще бъдат обработвани от Организатора. При спечелване на награда, победителят се съгласява, че неговото име и профилна снимка могат да бъдат публикувани на Facebook страницата Ecolife.
2.6. Организаторът има право да прекрати кампанията по всяко време, в случай на форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не държи компенсация.
3. Механизъм на кампанията
3.1. Всички желаещи да се включат в кампанията трябва да напишат в коментар под публикацията кой от изобразените четири на брой термофори, облечени като плюшени герои (панда, катерица,заек, пингвин) им е любим.
3.2. На 04.12.2017 г. на случаен принцип от всички участвали ще бъде изтеглен един победител, който ще спечели 1 бр. термофор от вида, посочен в коментар като любим герой от изобразените четири варианта в публикацията.
3.3. Изтегленият победител ще бъде уведомен за това чрез лично съобщение за предоставяне на лична информация, необходима за получаването на наградата. Победителят следва да отговори на съобщението, с което да потвърди получаването на наградата. Подаръкът се получава в срок от 7 дни от потвърждаването на победителя. Получаването на наградата става чрез изпращане по куриер и за сметка на Организатора.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *