ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 20 комплекта с козметични продукти Golden Rose


1. Организатор и изпълнител на играта
1.1. Онлайн играта “ Коледна магия с Golden Rose ” на Golden Rose е организирана от „Ай Ви Би Козметикс” ЕOOД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Косово поле” №11, с ЕИК: 131173325, наричано по-долу, за краткост „Организатор”.
1.2. Изпълнител на онлайн играта “ Коледна магия с Golden Rose ” е „Дижитал Пойнт” OOД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Фр. Нансен” №1, с ЕИК: 203766522.
2. Официални правила на Играта
2.1. Онлайн играта се организира с рекламна цел за популяризирането на марката Golden Rose.
2.2. Официалните правила на Играта са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимия български закон. Официалните правила са публикувани на www.goldenrose.bg/christmas, където са достъпни през целия период на Играта по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане („Официални правила“).
2.3. Настоящите правила са задължителни за участниците в онлайн играта. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично на интернет адреса на играта www.goldenrose.bg/christmas
2.4. Правилата, както поправките или измененията, влизат в сила след публикуването им на www.goldenrose.bg/christmas
3. Право на участие
3.1. В тази онлайн игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България и което е  спазило условията за участие.
3.2. В настоящата игра НЕ могат да участват лица, работещи в „Ай Ви Би Козметикс” ЕООД и в „Дижитал Пойнт” ООД , както и техни преки родственици: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.
4. Период на провеждане на Играта
Онлайн играта “ Коледна магия с Golden Rose ” е с период на провеждане от 00:00 часа на 20.11. 2017 г.  до 24:00 часа на 10.12. 2017 г.  
5. Механизъм на провеждане на онлайн играта
5.1. През периода на провеждане на онлайн играта желаещите да участват в нея трябва да посетят специално създадената за играта страница www.goldenrose.bg/christmas.  
5.2. Участниците трябва да изберат с клик три от играчките на елхата, като под всяка от тях има скрити продукти с марка Golden Rose.
5.3. След като изберат 3 на брой скрити продукти, участниците трябва да се регистрират за томболата за награди, като въведат име, фамилия, телефон за контакт и имейл адрес.
5.4. Всеки участник може да се регистрира само един единствен път с един и същи имейл адрес.
5.5. С осъществяване на регистрацията за участие в играта всички лица, попълнили регистрационната форма декларират, че са съгласни с настоящите правила, включително декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат събирани, използвани и обработвани от Организатора за целите на играта и за маркетингови и рекламни цели.
6. Награди
6.1. Наградите, които могат да спечелят участниците в играта, са красиви коледни кутии, всяка с конкретните 3 продукта с марката Golden Rose, които са били отворени от съответния участник след клик върху играчките от коледната елха.
6.2. Разпределение на наградите
6.2.1. След изтичане на периода на провеждане на играта, чрез жребий, на случаен принцип посредством уеб базиран софтуер, от всички участвали ще бъдат изтеглени 20 участници, които ще спечелят награда.
6.2.2. Победителите ще бъдат изтеглени на 11.12.2017 г. и имената им ще бъдат обявени в секция Печеливши на микро страницата на играта: www.goldenrose.bg/christmas.
6.3. Получаване на наградите:
6.3.1. Печелившите участници ще получат наградите си чрез куриер, след като представител на Организатора се е свързал с тях и е получил необходимите данни за доставка ( три имена, телефон и точен адрес).
6.3.2. Ако Организаторът не успее да се свърже с печеливш участник в рамките до 10 дни от обявяването, ще бъде изтеглен друг победител.
6.4. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.
6.5. При получаването на наградата печелившият трябва да представи документ за самоличност
7. Общи положения
Играта е безплатна и не е обвързана с покупка на стоки или услуги, предоставяни от организатора
С участието си в играта участниците се съгласяват, в случай че спечелят наградата от играта, да бъдат фотографирани, излъчвани, показвани и обявявани по всякакъв начин в публичното пространство, в електронни и печатни медии, без за това да им се дължи каквото и да било възнаграждение от страна на Организатора. 
Лица под 14 години, ако бъдат изтеглени, могат да получат наградата само в присъствието на техен законен представител.
С участието си в Играта, участниците се съгласяват да спазват условията на настоящите Официални правила.
В случай че Организаторът на играта открие или установи нередовен участник, то той има право да анулира получената от него награда или по своя преценка да не го допусне до участие в играта.
В случай че организаторът на играта открие или установи участник, попълнил грешни данни при регистрация в играта, то участието му в играта ще отпадне.
Един участник може да спечели само една награда. В случай, че организаторът на играта открие или установи опити за манипулация или фалшифициране на личните данни на участниците с цел злоупотреба, то той има право да анулира получената награда на участника или по своя преценка да не го допусне до участие в играта.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *