ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 100 Коледни награди от dm

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
Коледната онлайн игра на dm България е с период на провеждане от 14:00 часа на 16.11.2017 г. до 24:00 часа на 15.12.2017г. включително.
Коледната онлайн игра се провежда само на специално създадена за целите на играта микро-страница, до която се достига през официалната интернет-страница на dmБългария: www.dmdrogeriemarkt.bg
ОРГАНИЗАТОР   НА ИГРАТА
Организатор на коледната онлайн игра е дм България ЕООД, ЕИК 200150888, седалище: 1784 София, бул.“Цариградско шосе“ No.115 M, сграда Д, ет.3., офис 3.1.
АДМИНИСТРАТОР НА СТРАНИЦАТА НА ИГРАТА
Администратор на микро-страницата на онлайн играта е Симетрик Комюникейшън ЕООД, EИК 200558548, със седалище гр. Добрич, ул. Карвуна 6.
УЧАСТНИЦИ
В играта могат да вземат участие всички лица, навършили 18 години, които са спазили условията за участие в Играта. При регистрацията за участие в Играта участниците декларират, че са навършили 18 г.
В Играта нямат право да участват служители на Организатора „дм България” ЕООД и на Администратора Симетрик Комюникейшън ЕООД., както и преки членове на семействата на Организатора и Администратора на Играта. (деца, родители и съпрузи).
НАГРАДИ
Наградите, които могат да спечелят участниците в Играта, са общо сто (100) бр., както следва:
·      20 бр. Balea Подаръчен комплект Fairytale, съдържащ душ-гел, 300 мл + Лосион за тяло, 200 мл + гъба за тяло;
·      10 бр. Balea Men Подаръчен комплект Fresh, съдържащ  Душ-гел, 300 мл + Шампоан, 300 мл + Део, 50 мл;
·      10 бр. Balea Коледен календар;
·      24 бр. Комплекти за коледна трапеза с продукти от dm марките, по избор на Организатора
·      36 бр. dm Карта за подарък, всяка заредена със сума на стойност 30,00 лв.
Всеки печеливш ще получи само една награда от гореописаните, на случаен (томболен) принцип.
Спечелените награди  не могат да бъдат заменяни с друга от посочените награди или  с други стоки от асортимента в търговската мрежа на Организатора или да се изплащат в пари.
МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
УЧАСТИЕТО В ИГРАТА ПО НИКАКЪВ НАЧИН НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА!
Правилата на играта са задължителни и еднакви за всички участници. Всяко лице, което отговаря на условията за участие в играта, може да избере да участва,  както следва:
За да може да се включи в Играта, всеки участник следва да се регистрира на микространицата на Играта, която е достъпна чрез www.dm-drogeriemarkt.bg (онлайн платформата). За да се регистрира за участие в Играта, участникът е необходимо да попълни своите данни (три имена, имейл-адрес, телефон за контакт и населено място), да качи избрана от него своя собствена снимка, която следва да оформи като коледна картичка и да я сподели във Facebook, във Facebook Messеanger или по имейл . 
За целта е необходимо участникът да избере своя собствена снимка и да я украси по свой избор на коледна тематика с  подходяща рамка, коледни стикери и коледно пожелание.  Участникът може да избира от предоставените му на онлайн платформата рамки, стикери и коледни пожелания, за да създаде своята коледна картичка. След като завърши украсата на картичката, Участникът трябва да я сподели онлайн, кликайки по избор върху една от иконите под нея – за споделяне във Facebook, във FacebookMessеnger или по имейл.
.
От един IP адрес могат да направят регистрация за участие в Играта повече от едно лице.  Всяко лице може да направи само една регистрация за участие в Играта, като направи/съчетае безброй варианти на коледна картички и ги сподели в периода на Играта. Всеки участник участва в томболата за разпределението на наградите с всяка създадена и споделена от него коледна картичка. В случай, че участник направи опит да манипулира по какъвто и да е начин компютърната система на Играта, Организаторът има правото да го отстрани от участие.
Всеки участник декларира, че избраната от него снимка, от която е създадена и разпространена коледната картичка, е с неговото собствено изображение, а не с изображението на трето лице, както и че трети лица нямат авторско право или друго право интелектуална собственост върху избраната снимка, както и каквито и да са други права върху изображението на снимката, които изключват нейното ползване от собственика на изображението и в частност участието му в Играта с тази снимка.  
За участие в Играта не могат да бъдат използвани снимки, изображенията на които не отговарят на правилата на морала или общоприетите етични норми.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ
Печелившите участници ще бъдат определени на 18.12.2017г. на случаен томболен принцип автоматично, чрез специално разработен от Администратора по възлагане на Организатора за нуждите на Играта софтуер за теглене на печеливши на случаен принцип. Тегленето на наградите се извършва в присъствие на избрани от Организатора и Администратора представители, след което печелившите се проверяват ръчно от представител на Организатора за нередности като, но не само: невалидни мобилни номера (например телефонен номер с по-малко или повече цифри), невалидни e-mail адреси (например имейл с липсващ домейн), невалидни регистрации и др. Печелившите участници , се обявяват в срок до 3 работни дни в категория „Победители“ на микространицата на Играта и се уведомяват по имейл. В случай, че до седмица след уведомяване печелившите не се свържат с Организатора, те ще бъдат потърсени еднократно и на посочения от тях телефонен номер.
Имената на всички печеливши участници, ще бъдат обявени на фен-страницата на dm България във Facebook на https://www.facebook.com/dmBulgaria на 18.12.2017г.
Заедно с имената на 100-те печеливши участници, ще бъдат изтеглени и имената на десет резервни такива.
ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА
Всички печеливши участници от Играта ще могат да получат своите награди в посочен от тях филиал на Организатора, след 26.12.2017г., в срок до 10.01.2018г. , в рамките на работното време на избрания от печелившия участник филиал на Организатора.
При получаването на наградата печелившият трябва да представи документ за самоличност. 
В случай, че участник, спечелил награда, не може да я получи лично, наградата може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и лична карта за идентификация.
Спечелилите участници, които не са потърсили своята награда до 10.01.2018г., губят правата си върху наградата.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *