ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 дрона, 40 тениски, 40 шапки и 45 бутилки от Климаком 2023

Спечелете 10 дрона, 40 тениски, 40 шапки и 45 бутилки от Климаком 2023

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА

„Разхлади се и спечели с Климаком 2023“

І. Организатор на Кампанията.

 1. Организатор на Кампанията „Разхлади се и спечели с Климаком 2023“ (наричана по-нататък в настоящите Общи условия„Кампанията“) е „КЛИМАКОМ“ ЕООД, ЕИК: 130535255, със седалище и адрес гр. София, бул. „Владимир Вазов“ 52 (наричано за краткост „КЛИМАКОМ“). Организаторът самостоятелно определя условията за участие в Кампанията.

ІІ. Общи условия.

 1. С регистрацията си за участие в Кампанията и изпълнение на изискванията в т. 11 на Раздел VІІ по-долу, Участникът декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с клаузите и се задължава да ги спазва.

2.1. Участниците в Кампанията са длъжни да се запознаят и да спазват разпоредбите на настоящите Общи условия.

 1. Общите условия на Кампанията са публикувани на интернет страницата:climacom.com/promo2023

ІІІ. Територия на провеждане на Кампанията.

 1. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България.

ІV. Право на участие в Кампанията. Участници.

 1. В Кампанията имат право да участват всички физически лица, които са закупили продукт и са спазили условията за участие, с изключение на служители на компанията ОРГАНИЗАТОР.
 2. За участие в Кампанията се изисква закупуване на продукт – Климатик на марка Mitsubishi Electric, съгласно описаното в Раздел VІІ „Механизъм за участие в Кампанията“ и списък по т. 10.1 на тези Общи условия.
 3. В Кампанията и в жребия за награди може да участва всеки уред от категория „Климатици“, посочен в т.10.1 закупен след 01.01.2023г. и регистриран на сайтаclimacom.com/promo2023в периода на Кампанията.
 4. При закупуването на няколко уреда от категория „Климатици“ или мултисплит система, от един клиент, право да влезнат в жребия за награди имат всички индивидуални серийни номера на всяко вътрешно тяло.

V. Период на Кампанията.

 1. Кампанията стартира в 00:00 ч. на 01.05.2023 г. и продължава до 23:59 ч. на 06.08.2023 г. включително („Период на Кампанията“).

VІ. Награден фонд.

 1. Наградният фонд за целия Период на Кампанията включва следните награди:

8.1. 5 броя подводни дрона, 5 броя въздушни дрона, 45 броя бутилки, 40 бр. шапки и 40 бр. тениски, наричани всеки поотделно по-нататък в настоящите Общи условия „Награда“.

 1. Не се допуска замяна на Награда с друга парична или предметна награда. Правото да се получи спечелена Награда не може да бъде прехвърляно на трети лица.

VІІ. Механизъм за участие в Кампанията.

 1. За участие в Кампанията, Участникът следва да закупи през Периода на Кампанията минимум 1 (един) брой от изброените в т.10.1. продукти от търговски обект и/или онлайн магазин, на Територията на Кампанията и да попълни формата за участие наclimacom.com/promo2023съобразно т. 11 на настоящите правила.

Продуктът или продуктите могат да бъдат закупени от всеки един партньор на фирма Климаком в цялата страна. Пълен списък с партньорските фирми може да откриете на следния линк: https://climacom.com/bg/kyde-da-zakupja

10.1. УРЕДИ ОТ КАТЕГОРИЯ „КЛИМАТИЦИ“:

10.1.1. Климатик MSZ-HR25VF/MUZ-HR25VF

10.1.2. Климатик MSZ-HR35VF/MUZ-HR35VF

10.1.3. Климатик MSZ-HR50VF/MUZ-HR50VF

10.1.4. Климатик MSZ-AP25VGK/MUZ-AP25VG

10.1.5. Климатик MSZ-AP35VGK\MUZ-AP35VG

10.1.6. Климатик MSZ-AP42VGK/MUZ-AP42VG

10.1.7. Климатик MSZ-AP50VGK\MUZ-AP50VG

10.1.8. Климатик MSZ-AP60VGK/MUZ-AP60VG

10.1.9. Климатик MSZ-AP71VGK/MUZ-AP71VG

10.1.10. Климатик MSZ-AY25VGK/MUZ-AY25VG

10.1.11. Климатик MSZ-AY35VGK/MUZ-AY35VG

10.1.12. Климатик MSZ-AY42VGK/MUZ-AY42VG

10.1.13. Климатик MSZ-AY50VGK/MUZ-AY50VG

10.1.14. Климатик MSZ-EF25VGK W/B/S/MUZ-EF25VG

10.1.15. Климатик MSZ-EF35VGK W/B/S/MUZ-EF35VG

10.1.16. Климатик MSZ-EF50VGK W/B/S/MUZ-EF50VG

10.1.17. Климатик MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE

10.1.18. Климатик MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE

10.1.19. Климатик MSZ-FH50VE/MUZ-FH50VE

10.1.20. Климатик MSZ-FT25VGK/MUZ-FT25VGHZ

10.1.21. Климатик MSZ-FT35VGK/MUZ-FT35VGHZ

10.1.22. Климатик MSZ-FT50VGK/MUZ-FT50VGHZ

10.1.23. Климатик MSZ-LN25VG W/R/V/B /MUZ-LN25VG

10.1.24. Климатик MSZ-LN35VG W/R/V/B /MUZ-LN35VG

10.1.25. Климатик MSZ-LN50VG W/R/V/B /MUZ-LN50VG

10.1.26. Климатик MSZ-LN60VG W/R/V/B /MUZ-LN60VG

10.1.27. Климатик MSZ-LN25VG W/V/R/B/MUZ-LN25VGHZ Zubadan

10.1.28. Климатик MSZ-LN35VG W/V/R/B/MUZ-LN35VGHZ Zubadan

10.1.29. Климатик MSZ-LN50VG W/V/R/B/MUZ-LN50VGHZ Zubadan

10.1.30. Климатик MFZ-KT25VG/SUZ-M25VA

10.1.31. Климатик MFZ-KT35VG/SUZ-M35VA

10.1.32. Климатик MFZ-KT50VG/ SUZ-M50VA

10.1.33. Климатик MFZ-KT60VG/SUZ-M60VA

 1. Участникът следва да достъпи интернет страницата:climacom.com/promo2023и да въведе в нарочната форма изискваната информация: своите две имена (собствено и фамилно име), имейл адрес, телефонен номер, населеното място, където е закупен продуктът, наименование на магазина/търговската верига, където е закупен продуктът, сериен номер на продукта*, да прикачи снимка на гаранционната карта, от която да е видно:
 • Дата на покупка
 • Пълното наименование на модела
 • Серийният номер на продукта
 • Фирмата продавач

След въвеждане на изискваната информация, Участникът следва да отбележи, че е съгласен с Общите условия на Кампанията, с Политиката за защита на личните данни и да натисне бутона „Регистрирай се“.

След натискане на бутона „Регистрирай се“, Участникът ще получи потвърждение, както на интернет страницата: climacom.com/promo2023, така и на посочения от него имейл адрес, потвърждаващ регистрацията на продукта, като това потвърждение съставлява потвърждението за участие в Кампанията.

11.1. Един Участник има право да регистрира еднократно по един сериен номер на закупения от него продукт на интернет страницата: climacom.com/promo2023 ,като има право да участва в Кампанията с всички закупени от него продукти, отговарящи на условията за участие.

* Серийният номер може да намерите на стикера на вътрешното тяло:

 1. Чрез жребий на случаен принцип, ще бъдат определени имената на общо 135 участници, които печелят Награда. Тегленията на печелившите участници ще бъдат констатирани от комисия, съставена от представители на Организатора и ще бъдат извършени, както следва:

12.1. На 31.05.2023 г. чрез жребий на случаен принцип ще бъдат определени имената на 32 броя печеливши участници, регистрирали се за участие през периода от началото на Кампанията до деня на тегленето, включително, които ще спечелят както следва: 1 въздушен дрон, 1 подводен дрон, 10 шапки, 10 бутилки, 10 тениски.

12.2 На 30.06.2023 г. чрез жребий на случаен принцип ще бъдат определени имената на 32 броя печеливши участници, регистрирали се за участие през периода от началото на Кампанията до деня на тегленето, включително, които ще спечелят както следва: 1 въздушен дрон, 1 подводен дрон, 10 шапки, 10 бутилки, 10 тениски.

12.3. На 31.07.2023 г. чрез жребий на случаен принцип ще бъдат определени имената на 32 броя печеливши участници, регистрирали се за участие през периода от началото на Кампанията до деня на тегленето, включително, които ще спечелят както следва: 1 въздушен дрон, 1 подводен дрон, 10 шапки, 10 бутилки, 10 тениски.

12.4. На 07.08.2023 г. чрез жребий на случаен принцип ще бъдат определени имената на 39 броя печеливши участници, регистрирали се за участие през периода от началото на Кампанията до деня на тегленето, включително, които ще спечелят както следва: 2 въздушни дрона, 2 подводни дрона, 10 шапки, 15 бутилки, 10 тениски.

12.5. На 21.08.2023 г. чрез жребий на случаен принцип ще бъдат определени имената на резервни печеливши, които ще имат право да получат Награда.

 1. Имената на печелившите участници, както и първите три и последните три цифри на регистрираните от тях телефонни номера за контакт ще бъдат публикувани от Организатора на интернет страницата: climacom.com/promo2023в деня на съответното теглене.             Всеки от печелившите участници в Кампанията ще получи потвърждение от Организатора на посочения от него имейл адрес, че е спечелил Награда.

13.1. Организаторът на Кампанията не е длъжен да води кореспонденция с Участниците, които не са спечелили награда.

 1. Наградата ще бъде предоставена по куриер или получена лично от шоурума на организатора в гр. София, на адрес – бул. „Владимир Вазов“ 52 до 10 работни дни от датата на изпращане от Организатора на потвърждението към него, че Наградата ще му бъде предоставена.
 2. Награди, непотърсени или с некоректно попълнени регистрационни форми в срок до 18.08.2023 г., включително, ще бъдат раздадени на случаен принцип, чрез жребий между, изтеглените резервни печеливши по т. 12.6 от настоящите условия.
 3. Организаторът не носи отговорност в случай на неправилно или непълно/некоректно попълнени данни от страна на участника, включително Организаторът не носи отговорност за неполучено съобщение в случай на неправилно или некоректно попълнена форма за участие, както и в случай, че участникът попълни формата извън посочените срокове за провеждане на Кампанията. В такъв случай, същият губи правото си да получи Награда.
 4. Организаторът си запазва правото по своя преценка или в случай на форсмажорни обстоятелства да заменя спечелената награда с такава от подобен вид и/или еквивалентна стойност.
 5. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации “автоматично”, вместо участниците. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши Общите условия, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация от едно лице с един и същ сериен номер; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Кампанията; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в Кампанията или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Общи условия. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на Общите условия.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *