ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 3 комплекта Milka коледни кошници с продукти


Организатор на промоцията е Монделийз България EOOД с ЕИК 202890976, с търговски адрес: 1766 София, кв. Младост 4, ул. Бизнес Парк София №1, сграда 3, етаж 4. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Промоцията (наричани по-долу „Официални правила”). Официалните правила на Промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на: www.promo-milka.com . Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес: www.promo-milka.com

Период на Промоцията /Играта/: 13.11.2017 – 23.11.2017 г. Промоцията се организира и провежда на територията на РепубликаБългария.

ПРОМОЦИЯТА НЕ ИЗИСКВА ПОКУПКА!

Официалните правила ще бъдат достъпни на интернет адрес www.promo-milka.com за периода на Промоцията.

Промоцията е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България с възраст над 16 години с изключение на служителите на Монделийз България ЕООД, Монделийз България Холдинг АД, Монделийз България Продакшън ЕООД, Монделийз Юръп Сървисиз ГмбХ – Клон България, Монделийз Юръп Прокюърмънт ГмбХ – Клон България, Проксимити София ЕООД, Лео Експрес ЕООД, както и членове на техните семействата (деца, родители исъпрузи).

За да участва в Промоцията, всеки участник трябва дa: 

Стъпка 1: Създаде профил на сайта www.promo-milka.com 

Стъпка 2: Създаде своя коледна Milka опаковъчна хартия, като използва предварително зададенитеелементи. 

 Стъпка 3: Запази създадената от него/нея Milka опаковъчна хартия в галерията на Milka. 

Стъпка 4: Всяка създадена и запазена Milka опаковъчна хартия участва в играта. 

Стъпка 5: На края на промоционалния период, специално жури ще определи 3те най- добри Milka опаковъчни хартии и съответно 3мата печеливши.  

Коледна кошница – комплект Milka продукти: общо 3 комплекта за периода на промоцията. Всяка Милка коледна кошница включва: 
– 1 брой коледен календар Milka 200г 
– 1 брой Milka снежни хапки 100г 
– 1 брой Milka Дядо Коледа 50г 
– 1 брой Milka снежки топки с млечен пълнеж 112г 
– 1 брой Milka коледен микс 119г  

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *