ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 200 шейни, 800 шапки, 800 шала и 800 комплекта ръкавици от Престиж


Национална търговска промоция „Зимни приключения с Престиж 2017″

Правила за провеждане и за участие в Промоция
 • 1. Организатор
 • 1.1. Промоцията е организирана от „Престиж-96″ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Дълга лъка“ № 6, кв. “Чолаковци“, с ЕИК: 201949546, наричано по-долу за краткост „Организатор“. Настоящите правила са задължителни за участниците в Промоцията. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично в Интернет страницата си на адрес www.prestige96.bg .
 • 1.2. Изпълнител на Промоцията  „Престиж-96″ АД, наричано по-долу за краткост „Изпълнител“ и/или „Организатор“. Партньори на Изпълнителя са юридическите лица, извършващи търговска дейност в магазините по т. 10.2.
 • 1.3. Промоцията „Зимни приключения с Престиж 2017″ се организира с рекламна цел за популяризирането на бисквити, вафли и сухи пасти с марката Роден край.
 • 2. Период и място на провеждане на промоционалната кампания
 • 2.1. Промоцията „Зимни приключения с Престиж 2017″ , наричана по-долу за краткост „Промоцията“, стартира от 00:00 ч. на 01.11.2017г. и продължава до 24:00 ч. на 17.12.2017 г.
 • 2.2. Във всеки един от магазините, посочени по т.10.2 (наричани за целите на Промоцията и „търговски обекти“), ще могат да бъдат намерени указания за точния период на промоцията.
 • 2.3. Промоцията се провежда при условията на настоящите Правила.
 • 2.4. Промоцията ще бъде проведена на територията на посочените в т. 10.2 магазини и търговски обекти, намиращи се на територията на Република България.
 • 3. Право на участие
 • 3.1. В тази промоция право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България. В случай че печелившият е на възраст до 18 години, ненавършили до 17.12.2017г. включително, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. В настоящата промоция НЕ могат да участват лица, работещи в „Престиж-96″ АД и служители на търговските вериги, посочени в т. 10.2, както и техни преки родственици включително: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.
 • 3.2. Правото на участие в промоцията принадлежи изключително на един единствен подател, който отговаря на условията от настоящите Правила.
 • 4. Участващи продукти
 • 4.1. В Промоцията участват следните видове продукти, а именно:
Вафла тунк. Троя Класик 32g
Вафла тунк. Троя Макси 49g
Вафла тунк. Троя Здрач 32g
Вафла тунк. Престиж 32g
Вафли нетунк. Ная 25g/35бр.
Вафли нетунк. Ная 25g/21бр.
Вафли нетунк. Ная 375g/15бр.
Вафли нетунк. Ная 150g/6бр.
Вафли нетунк. Ная кокос 805g /35бр.
Вафли нетунк. Ная кокос 345g /15бр.
Вафли нетунк. Ная кокос 138g /6бр.
Вафли нетунк. Ная какао 805g /35бр.
Вафли нетунк. Ная какао 345g /15бр.
Вафли нетунк. Ная какао 138g /6бр.
Вафли нетунк. Мираж с лек крем 135g
Вафли нетунк. Мираж с крем какао 135g
Вафли нетунк. Мираж с крем  ягода 135g
Бисквити тунк. Траяна класик 175g
Бисквити тунк. Траяна лешник 175g
Бисквити тунк. Траяна мляко 175g
Бисквити тунк. Траяна какао 175g
Бисквити тунк. Траяна портокал 175g
Бисквити тунк. Траяна за деца мляко и какао 127g
Бисквити тунк. Траяна за деца ябълки и витамини 127g
Бисквити тунк. Траяна МАКСИ 285g
Бисквити тунк. Траяна класик 175g +16% гратис
Бисквити тунк. Траяна какао 175g +16% гратис
Бисквити тунк. Траяна портокал 175g +16% гратис
Бисквити тунк. Траяна за деца мляко и какао 127g +19% гратис
Бисквити тунк. Траяна за деца ябълки и витамини 127g +19% гратис
Бисквити тунк. Траяна МАКСИ 285g +15% гратис
Бисквити тунк. Мираж малина 216g
Бисквити тунк. Мираж къпина 216g
Бисквити тунк. Мираж боровинка 216g
Бисквити тунк. Мираж ягода 216g
Бисквити тунк. Мираж смокиня 216g
Бисквити тунк. Мираж кайсия 216g
Бисквити тунк. Мираж вишни 216g
Бисквити тунк. Роден Край 160g
Бисквити тунк. Роден Край Златен сезон 135g
Бисквити тунк. Роден Край Детски свят 135g
Бисквити тунк. Роден Край Кафе 135g
Бисквити тунк. Престиж 400g
Бисквити Мюсли фибра 110g /24бр.
Бисквити Мюсли овесени ядки 110g /24бр.
Бисквити Мюсли с ябълка, мед и орехи 110g /24бр.
Бисквити Мюсли с т.шоколад 120g /24бр.
Бисквити Мюсли фибра 110g +25% гратис
Бисквити Мюсли с т.шоколад 120g +25% гратис
Бисквити Мюсли Макси фибра 165g
Бисквити Мюсли Макси т.шоколад 180g
Бисквити Мюсли сандвич с крем йогурт 92g
Бисквити Мюсли сандвич с крем йогурт боровинка 92g
Слепени бисквити Роден край с какаов крем 115g
Слепени бисквити Роден край с ванилов крем 115g
Слепени бисквити Роден край с фъстъчен крем 115g
Бисквити нетунк. Роден край какао 170g
Бисквити нетунк. Роден край масло 165g
Бисквити нетунк. Роден край мляко 165g
Бисквити нетунк. Роден край пълнозърнести 165g
РОДЕН КРАЙ МАКСИ чаени б-ти сметана 230g
РОДЕН КРАЙ МАКСИ чаени б-ти какао 250g
РОДЕН КРАЙ МАКСИ чаени б-ти класик 230g
Бисквити нетунк. Роден край обкнв. 120g
Бисквити нетунк. Роден край обкнв. 190g
Бисквити нетунк. Роден край за торта 250g
Бисквити нетунк. СУТРЕШНО КАФЕ кафе 156g
Бисквити нетунк. СУТРЕШНО КАФЕ карамел 156g
Насладки дребни сладки синя слива 170g
Насладки дребни сладки смокиня 165g
Насладки дребни сладки горски ягоди 165g
Насладки дребни сладки с локум 165g
Насладки Цветенца с ягоди 135g
Насладки Цветенца с горски плодове 135g
Насладки Цветенца с ягоди 150g
Насладки Цветенца с горски плодове 150g
Суха паста тунк. млечен крем 30g /10бр.
Суха паста Престиж тунк. крем какао 30g /10бр.
Суха паста Престиж тунк. ягодов крем 30g /10бр.
Суха паста Престиж тунк. ванилов крем 30g /10бр.
Суха паста Престиж тунк. крем портокал 30g /10бр.
Суха паста Престиж тунк. млечен крем 30g /10бр. ПРОМО
Суха паста Престиж тунк. крем какао 30g /10бр. ПРОМО
Суха паста Престиж тунк. ягодов крем 30g /10бр. ПРОМО
Суха паста Престиж тунк. ванилов крем 30g /10бр. ПРОМО
Суха паста Престиж тунк. крем портокал 30g /10бр. ПРОМО

Върху участващите в промоцията продукти няма изрично обособена промоционална зона или друго изрично обозначение.

 • 5. Начин за провеждане на промоционалната кампания
 • 5.1. През периода на провеждане на Промоцията желаещите да участват в нея трябва да закупят продукти от марката Престиж, участващи в Промоцията, на стойност минимум 2,50 лв. с ДДС от някой от посочените в таблицата по т. 10.2 магазини. Всеки участник трябва да запише трите си имена и телефон за връзка на гърба на касовата бележка и да я пусне в поставената за целта урна в търговския обект. Наградата по т. 6.1. се изтегля на лотариен принцип от представител на търговските обекти – на лотариен принцип.
 • 5.2. Във всеки един от магазините, посочени по т.10.2, ще могат да бъдат намерени указания за точната дата на изтегляне на наградата.
 • 5.3.1. За да участват в тегленето за някоя от наградите по т. 6.1.1 и 6.1.2, участниците в Промоцията трябва:
 • 1. Да закупят продукти на стойност минимум 2,50 лв. с ДДС  от марката Престиж, участващи в Промоцията, от някой от магазините по т. 10.2 по време на активния за съответния магазин период на промоцията;
 • 2. Да напишат трите си имена и телефон за връзка на гърба на касовата бележка;
 • 3. Да пуснат касовата бележка в поставените за целта урни в търговските обекти.
 • 5.3.2. За да получат наградата по т. 6.1, участниците в Промоцията трябва да закупят продукти на стойност минимум 2,50 лв. с ДДС  от марката Престиж, участващи в Промоцията, от някой от магазините по т. 10.2 по време на активния за съответния магазин период на промоцията.
 • 5.4. За повече информация относно провежданата Промоция, моля посетете нашия интернет сайт www.prestige96.bg
 • 6. Награди
 • 6.1. Наградите в Промоцията са както следва:
 • 6.1.1 Шейна „Чук и Гек”, Размери – 117х50х38 см, 6 кг, червена, метална конструкция, общо 200 бр., разпределени в магазините по т. 10.2.
 • 6.1.2. шапка, червена, плетена, общо 800 бр., разпределени в магазините по т. 10.2..
 • 6.1.3. шал, червен, полар, общо 800 бр., разпределени в магазините по т. 10.2..
 • 6.1.4. ръкавици, червени, плетени, общо 800 бр., разпределени в магазините по т. 10.2.
 • 6.2. Тегленето на Наградите се извършва на случаен принцип, измежду всички участници, изпълнили коректно условията на играта, описани в т. 5.3.1.
 • 6.3. Получаване на наградите:
 • 6.3.1. Представител за всеки от магазините, посочени по т.10.2., ще се свърже по телефона с печелившите в срок от два дена след датата на провеждане на томболата за получаване на наградата.
 • 6.3.2. Представител за всеки от магазините, посочени по т.10.2., ще предаде наградата на съответния печеливш.
 • 6.5. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.
 • 6.6. За всяка награда на стойност над 30 лева, Организаторът се задължава да предостави на печелившия участник удостоверение или друг документ, уточняващ стойността на наградата. Спечелилите могат да ползват удостоверението или документа при подаване на своята годишна данъчна декларация във връзка със Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
 • 7. Условия за валидност
 • 7.1. За да спечели участникът в Промоцията, трябва да е изпълнил всички изброени по-долу условия:
 • 1. Да отговаря на условията за участие, изброени в настоящите правила;
 • 7.2. Организаторът не поема отговорност за:
 • 1. Повредени касови бележки или за бележки с несъответстващо на условията съдържание;
 • 2. Изгубени касови бележки и/или други нередности, допуснати по вина на магазините, в които се провежда Промоцията.
 • 8. Правни текстове
 • 8.1. Организаторът на промоцията не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с тази Промоция.
 • 8.2. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в промоционалната кампания, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора.
 • 8.3. Включвайки се в промоционалната игра на ОРГАНИЗАТОРА, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на ОРГАНИЗАТОРА и неговите партньори свои лични данни – три имена и телефон. Участниците се съгласяват, че ОРГАНИЗАТОРЪТ и посочените негови партньори могат да обработват предоставените, във връзка с участието в промоционалната игра, лични данни за целите на организацията/осъществяването на промоционалната игра и разпространението/получаването на наградите от нея.  С участието в промоционалната игра, участникът се съгласява, че във връзка с обработването на личните му данни за посочените цели, ОРГАНИЗАТОРЪТ може да предоставя тези данни на трети лица, с които ОРГАНИЗАТОРЪТ си сътрудничи, работи или има други отношения, във връзка с промоционалната игра.
 • 8.4. С включването си в промоционалната игра, всеки потребител приема личните му данни да бъдат включени в базата данни на Организатора, с цел известяване на потребителя относно последващи промоции на ОРГАНИЗАТОРА.
 • 8.5. Участието на потребителите в промоцията е изцяло доброволно. В случай че даден участник не желае ОРГАНИЗАТОРЪТ да има достъп до личните му данни, това лице не следва да се регистрира за участие в промоционалната игра.
 • 8.6. ОРГАНИЗАТОРЪТ обработва личните данни на участниците за целите на:
– администриране на провеждането на промоцията и комуникация с участниците;
– последващата идентификация и предоставянето на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на Условията ;
– провеждане на кампании по проучване на потребителската удовлетвореност или други маркетингови кампании, свързани с търговските марки на ОРГАНИЗАТОРА (директен маркетинг);
– изготвяне на обзорни статистически и маркетингови доклади за потребителите на продуктите на ОРГАНИЗАТОРА.
 • 8.7. С участието си в промоционалната игра потребителите се съгласяват да получават електронни съобщения чрез SMS или  e-mail  във връзка с провеждането на кампании по проучване на потребителската удовлетвореност и пазара или други маркетингови кампании, свързани с търговските марки на Организатора. Всеки участник може по всяко време да откаже по-нататъшното получаване на електронни съобщения от Организатора, като заяви това с изпращане на писмо на адрес Велико Търново, ул. “Дълга Лъка” №6 за “Престиж-96” АД или e-mail на адрес: promotions@prestige96.bg
 • 8.8. Организаторът може да обработва горепосочените лични данни на участниците в промоционалната игра самостоятелно или чрез възлагане на трети лица, които ще се задължат да спазват съответните стандарти на защита на личните данни. Личните данни на участниците могат да се предоставят на партньорите на Организатора в провеждането промоцията.
 • 8.9. Участниците имат право на достъп по всяко време до събираните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с чл. 26 и следващите от Закона за защита на личните данни.
 • 8.10. Участниците, ненавършили 18 години, следва да известят и получат разрешение от своите родители или други възрастни, които са техни законни представители, за участието си в промоционалната игра и за предоставянето и ползването на техните данни съгласно настоящия раздел. С регистрацията си за участие в Промоцията лицата, ненавършили 18 години, декларират и гарантират, че са известили и получили това съгласие на своите родители или други техни законни представители.
 • 8.11. За всяка награда с пазарна стойност над 30 лева ОРГАНИЗАТОРЪТ ще и предостави на всеки спечелил участник и удостоверение или друг документ, удостоверяващ стойността на наградата. Спечелилите награда могат да ползват удостоверението или документа, удостоверяващ стойността на наградата при подаване на своята годишната данъчна декларация във връзка със Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
 • 8.12. В случай, че спечелилият награда участник откаже да предостави необходимите данни за получаване на спечелена награда или откаже да декларира с подписите си получаването на информацията и данните, съдържащи се в документите, съпътстващи предаването на наградата, то „ПРЕСТИЖ-96“ АД има право да откаже предоставянето на съответната спечелена награда, както и да я предостави на друг участник в играта.
 • 9. Прекратяване на промоционалната кампания
 • 9.1. Настоящата промоционална кампания може да бъде прекратена преди изтичане на срока на Промоцията при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи настоящата кампания.
 • 10. Разни
 • 10.1. Всеки участник в промоцията се счита за уведомен и запознат за нейните правила и съгласен с условията й, като с участието си в промоцията декларира съгласието си с настоящите правила.
 • 10.2. Списък на магазините и търговските обекти, на чиято територия ще бъде проведена промоцията:
Фирма
град
Мерканто
Сливен
Славекс
Ямбол
Екватор
Бургас
Гиги
Карнобат
Блецов
Карнобат
Мирант ООД
Свети Влас
Ростим-Средец
Средец
Анет 4 бл – 93
Бургас
Унитекс 66
Бургас
Кокала-1
Айтос
кокала-2
Айтос
кокала-3
Айтос
Люти чушки
Бургас
Димов-5
Сарафово
Съни маркет
Средец
Гочев
Бургас
Лактос
Бургас
Триумф
Пловдив
Лекси
Пловдив
БББ
Пловдив
Лазур
Пещера, Батак
Си Би ЕС
Стара Ззагора, Чирпан , Нова Загора
Бест
Хасково
ДКВ
Хасково
Перфект
Кърджали
Милена Грозева
Кърджали
Солар
Златоград
Казанлък АД
Казанлък
Рай
Петрич
Ив – 3
Г. Делчев
Майсторови – Фреш
Г. Делчев
Никосте
Благоевград
Магазин ваня
Благоевград
Стоми
Благоевград
СиМиЛи
Г.Делчев
Къри
Петрич
Росида
Ново Делчево
Гръков
Якоруда
Старт 93
Елешница
Зафиров
Сандански
К Трейд
Сандански
Брилянт
София
Буров
София
Ди Ей Си
Ихтиман
Фреш Маркет
София
Лайф
Плевен/ Троян
Десислава 98 Сторгозия
Плевен
Ръжгев
Белене
Дидо и Ива
Плевен
Католика
Католика
ДБС Комерс
Бяла Слатина
Пацони
Русе
Ками Разград
Разград
Овис 1
Русе
Овис 2
Русе
Кел Осман
Глоджево
Стратеш
Ловеч
Кооперативен
Александрово
Солидарност
Севлиево
РПК Изток
Априлци
Белсис
Бяла
Д. Николова
Свищов
Ертан
Омуртаг
Г Венциславов
Павликени
Жокей
Две могили
Ники 75
Дряново
Планета
Горна Оряховица
Ст. Стефанов 99
Елена
Цв. Цветков
Павликени
Хаджирадеви
В. Търново
Йоми
Велики Преслав
Децвет
Троян
Астраган
Троян
Димитрови Трявна
Трявна
Трънчев
Шумен/ Търговище
Макс
Горна Оряховица
Стиви
В. Търново
Хриси
Червен бряг
Маркет
Плевен
Интер ММ
Луковит
Иви трейд
Етрополе
Мерилиан
Ихтиман
Роял Мездра
Мездра
Финес
Враца
Елина М
Монтана
Фрукт Н
Видин
ХМ ТОМИ АД ТРАПЕЗИЦА
Добрич
ХМ ТОМИ АД КАВАРНА
Каварна
ХМ ТОМИ АД БОТЕВ
Добрич
ХМ ТОМИ АД ДРУЖБА
Добрич
ХМ ТОМИ АД ОХРИД
Добрич
ЦБА ДОБРИЧ ООД/ДОБРОТИЦА
Добрич
ЦБА ДОБРИЧ ООД
Добрич
ДИЕЛ ООД
Силистра
ПАРАЛЕЛ 92 ДИМИТЪР ПЕТРАНОВ ЕТ
Силистра
Янтра
тутракан
ЗАФИРА 2009 ООД
Сливо поле
Ешрефоглу
Шумен
Едеа ритейл
Шумен
СИ-МЕЛ 2020 ЕООД
ХИТРИНО
МАГАТ АД
Върбица
ГАЛ
Шумен
КУЛЧЕВИ ООД
Нови пазар
БМБ ООД
Свищов
ДИЕМА-ИВАН АНТОНОВ ЕТ
БЕЛЕНЕ
Централ
с. Самоводене
Красимир ХГ
П.ТРЪМБЕШ
Рувер
Велико Търново
Орел
Велико Търново
Кастекс
Велико Търново
ТРАНССОФТ ЕООД 4


Троян

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *