ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 смартфона Moto Z и още 50 награди от Motorola

ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА
Период: 04.11.2017 г. до 03.12.2017 г. включително.
1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА
1.1. Организаторът на кампанията е Министерство на туризма с адрес гр. София 1000, ул. Съборна № 1. За контакти: телефон +359 2 9046853, имейл: marketing@tourism.government.bg и „Леново България ЕООД” със седалище и адрес на управление гр. СОФИЯ, ул. Лъчезар Станчев 5 SBT сгр.А София 1756 като официален партньор.
2. ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА И РЕГИОН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

2.1. Кампанията се провежда на територията на България в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Русе през периода от 04.11.2017 г. до 03.12.2017 г. включително. Подробна програма може да видите тук: програма.

2.2. Организаторът си запазва правото да променя правилата на играта.

3. УЧАСТНИЦИ

3.1. Участниците трябва да бъдат български граждани или постоянно пребиваващи в България физически лица, а юридическите лица трябва да бъдат регистрирани на територията на България, с изключение на служителите на „Леново България ЕООД” и Министерство на туризма на България

3.2. Участници под 18 години могат да получат своята награда само в присъствието на свой законен родител/настойник.
3.3. Предоставените от участниците данни трябва да бъдат точни, пълни и реални.
4. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

4.1. В периода, посочен в т.2.1., всеки, който е посетил някои от посечените в програмата обекти, направи си снимка на специално обозначения за целта кът, публикува снимката публично в своя профил във Facebooк и постави #motorolabulgaria и #neochakvanavakancia, участва в томболата за наградите.

5. НАГРАДА

5.1. Наградите, предоставени от Организатора, са 10 бр. смартфони moto z, 25 бр. слушалки Motorola Pulse Max и 25 бр. Motorola Power Pack.

6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШ

6.1. Печелившите участници ще бъдат обявявани всеки петък, както следва: 10.11, 17.11, 24.11, 01.12 и 08.12.2017.

6.2. Тегленето ще се извърши чрез специално разработен за нуждите на играта софтуер, определящ печеливш на случаен принцип измежду всички участници, отговарящи на условията, посочени в 4.1.

6.3. Организаторът ще се свърже с изтеглените печеливши, посредством обявяване на имената им във Facebook на страницата на Motorola Bulgaria.

6.4. Избраните печеливши трябва да се свържат с Организатора посредством лично съобщение във Facebook на страницата на Motorola Bulgaria в рамките на 1 (един) работен ден от определянето им.

6.5. Ако някой от печелившите не изпълни условието, описано в т.6.4., наградата му ще бъде предоставена на следващ изтеглен участник.

7. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

7.1. Наградата се изпраща по куриер за сметка на Организатора до посочен от Печелившия участник адрес.


Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ