ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете два фотопринтера HTC CANON CP-1200 BT

1. Период: От 06.11.2017 г. до 19.11.2017 г. включително
2.Организатор: „Българска телекомуникационна компания” EАД (VIVACOM), със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе” № 115 И, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 831642181
3. Правила за участие: Участието в играта не е обвързано с покупка на стока или със сключване на договор за предоставяне на услуга. В томболата за разпределяне на наградите могат да участват само пълнолетни лица. В разпределянето на наградите нямат право да участват служители на БТК ЕАД.
4. Механизъм на играта: Играта ще се проведе с 2 (две) публикации на фен страницата на VIVACOM във Facebook https://www.facebook.com/VIVAC0M/. Участниците се регистрират в играта като отговорят на въпросите от двата кръга на играта (ще бъдат публикувани съответно на 06.11 и 13.11) като коментар под постовете.
С посоченото действие, участниците приемат настоящите правила.
5. Награди: 2 броя принтер HTC CANON CP-1200 BT
6. Определяне на печелившите. Получаване на наградите.
Печелившите се определят с томбола на случаен принцип измежду всички, които са отговорили като коментар под двете публикации. Томболата за първия кръг ще бъде теглена на 13.11, а тази за втория кръг ще бъде теглена на 20.11. Като в следствие на тях на страницата на VIVACOM във Facebook, ще бъдат обявени печелившите участници и равен брой резерви (2 бр.), в случай, че печелившия не предяви желание да получи наградата си в определения за това срок.
Организаторът се задължава в срок до 2 работни дни от изтегляне на томболата да се свърже с победителя на посочения от него профил във Facebook. За да получи наградата си, победителят се съгласява в рамките на 2 дни да върне отговор като предостави в лично съобщение до Организатора във Facebook следните данни: Три имена; Имейл адрес; Телефон за връзка, точен адрес за получаване на наградата. За печеливш се счита лицето, което ползва съответния Фейсбук профил, чрез който е заявено участие и което се свърже с организатора от този профил в отговор на съобщението за награда.
Ако Организаторът не успее да се свърже с победителя или не получи обратна връзка от него 2 дни след уведомяването му от Организатора, то победителят губи правото да получи своята награда и тя може да бъде предоставена на следващия по ред изтеглен резервен печеливш; Организаторът не носи отговорност, в случай че потребител е предоставил невалидни данни – непълен или неточен имейл адрес; грешни имена или несъществуващ или деактивиран Facebook профил; грешен, непълен или несъществуващ адрес за получаване на наградата; Спечелена награда не може да бъде заменяна за паричната й равностойност. Наградата се получава на посочения от победителя адрес за доставка на наградата. В случай че победител не получи своята награда поради причини, които не зависят от Организатора или поради представяне на грешен и/или непълен адрес за доставка на наградата, той губи правото си да получи своята награда, като тя остава неспечелена.
7. Допустимост: Не се допускат до участие в томболата за разпределяне на наградите участници, които: · Използват недобросъвестни методи, техники и софтуер за манипулиране на резултатите от играта. · Не изпълняват някое от условията на настоящите Правила за участие. · Използват нередовни, неоторизирани или дублирани имейл адреси. · Са служители на Организатора.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ